Liiketoiminnan ohjaus ja suunnittelu

Ennustamisen ja budjetoinnin avulla ennakoit tulevaa

Ketterän yrityksen työkalupakista tulee löytyä rullaava ennustaminen ja ajuripohjainen suunnittelu, jotka oikein käytettynä auttavat yritystäsi ennakoimaan tulevia liiketoiminnallisia muutoksia tehokkaasti.

background

Siirry kankeista Excel-rakenteista kohti modernia taloudenohjauksen pilviympäristöä

Perinteisesti talousjohdon tehtävistä budjetointi ja suunnittelu ovat kaikista tehottomimpia ja raskaimpia prosesseja. Esimerkiksi budjetointia tehdään usein liiketoiminnan suunnittelusta irrallisena ilman erillistä toimintasuunnitelmaa. Nykyaikaisen talouden suunnittelujärjestelmän tulee pystyä yhdistämään kirjanpitotasoinen talouden suunnittelu, liiketoiminnan ajureiden kautta tapahtuva toiminnan ja talouden mallinnus sekä pidemmän aikavälin strateginen suunnittelu. eCraftin BI-ratkaisut sopivat yritykselle, joka haluaa integroida taloudenohjauksen saumattomaksi osaksi liiketoimintaa.

Haluatko oppia lisää?

Talousjohtajan trendiopas käsittelee joukkoa tiedolla johtamiseen vaikuttavia trendejä ja evästää näiden pohjalta eteenpäin kohti liiketoiminnan ennustamisen edellytyksiä.

Juuranto Groupia ohjataan edelläkävijän ottein ja löytöretkeilijän asenteella modernista pilviympäristöstä. Kahden yhtiön talouden suunnittelun ja tuotteiden hinnoittelun vienti yhteiseen järjestelmään yhdistää liiketoiminnan ja talouden ammattilaiset.
Lue lisää »

background

Miksi luottaa eCraftiin ennustamis- ja budjetointi-ratkaisuissa?

Useilla toimialoilla ympäristö- ja liiketoimintalogiikat muuttuvat tällä hetkellä nopeasti. Tämä asettaa aivan uudenlaisia haasteita yrityksen talousjohtamiseen ja talouden näkymien ennustamiseen. Talousjohdon uusi rooli on yhä strategisempi eivätkä taloustiimit voi enää käyttää resursseja rutiinitehtävien hoitamiseen. Me eCraftilla autamme yritystäsi hyödyntämään uusimpia ennustamisen ja budjetoinnin ratkaisuja sekä johtamaan aidosti tiedolla. 

leading.png

Talousjohdon uusi rooli

Talousjohdon rooli on muuttunut rutiinitöistä talouden strategiseen suunnitteluun. Me olemme asiakkaidemme tukena tässä muutoksessa ja osaamme ohjata taloustiimin kohti nykyaikaista, tiedolla johtamista tukevaa, liiketoiminnan ennustamista ja ohjausta.  Tästä kertovat myös useat onnistuneesti läpiviedyt muutosprojektit.

integration.png

Tiedon läpinäkyvyys

Taloustiimit eivät voi enää käyttää resurssejaan rutiinitehtävien hoitamiseen. Siksi mm. raportoinnin on oltava helppoa ja nopeaa. Talousjohdolla on lisäksi oltava jatkuvasti kirkas näkymä tulevaisuuteen. Me tuomme asiakkaillemme tiedon läpinäkyvään, helposti tulkittavaan ja jaettavaan muotoon, jolloin päätöksenteko perustuu arvailun sijaan aitoon näkemykseen. 

social-crm.png

Kumppanuus

Tiedolla johtaminen on jatkuvaa kehittämistä ja asioiden kyseenalaistamista. Haluamme olla pitkäaikainen sparrauskumppani, joka rakentaa kanssasi tiedon avulla sinulle parempaa liiketoimintaa.

first-price.png

Palkittu toimija

Olemme useasti palkittu toimija valitsemillamme ratkaisuilla aina globaalilla tasolla asti. Olemme pohjoismaiden ainoa Adaptiven Platinum -kumppani ja suurin konsultointitalo Suomessa. Vuonna 2015 voitimme globaalin Partner Excellence –palkinnon. 2016 olimme suurin ja menestynein Adaptive Insights -kumppani koko EMEA-alueella.

Projektimalli

Emme myy takahuoneessa toteutettuja taikatemppuja vaan kaikki tekemisemme perustuu yhteistyöhön ja avoimuuteen. Projektimallissamme suunnitteluympäristö rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa, niin että molemmat tietävät aina kuinka projekti etenee ja millaista lopputulosta tavoitellaan. 

Adaptive Insights käyttöönottoopas

Adaptive Insights:  
Onnistuneesta käyttöönotosta jatkuvan palvelun helppouteen

Opas on suunniteltu talouden ja liiketoimintajohdon ammattilaisille.

Talousjohtajan trendiopas 2019.PNG

Talousjohtajan trendiopas 2019

Lataa oppaamme lukeaksesi mm. talousjohtajan tärkeästä roolista kasvun mahdollistajana sekä tiedolla johtamiseen vaikuttavista trendeistä.

talk.png

Rullaava ennustaminen

front-second-module.jpg

Rullaava ennustaminen

Rullaavan ennustamisen suurin hyöty piilee ennustetarkkuuden parantumisessa sekä mahdollisuudessa reagoida yllättäviinkin muutoksiin nopeasti.

Mahdollisimman tarkka näkymys tulevaisuudesta on välttämätön osa menestyvää liiketoimintaa. eCraftin pilvipohjaisen BI-järjestelmän suunnitteluominaisuuksien avulla liiketoiminta voidaan mallintaa tavalla, joka mahdollistaa yksityiskohtaisen suunnittelun lisäksi myös tehokkaan rullaavan raportoinnin. Hyödynnettäessa rullaavaa budjetointia ja ennustamista, yritys saa mahdollisimman tarkan ennusteen lähitulevaisuudesta ja ennustetta päivitetään lyhyin syklein, esimerkiksi kerran kuukaudessa ennustetarkkuuden parantamiseksi. 

Moniulotteiset suunnittelumahdollisuudet mahdollistavat useiden skenaarioiden tarkastelun samanaikaisesti. Samalla saadaan automaattisesti luotettava euromääräinen taloudellinen suunnitelma ja kaikkien operoidessa samassa suunnittelupilvessä hallitusti ja määritellyn prosessin mukaisesti, suunnittelun tulokset myös kaikkien hyödynnettävissä yhtäaikaisesti.

Hyödyt

Rullaavan ennustamisen avulla, johdat yritystä ajantasaisimmalla mahdollisella tiedolla. 

 • Analytiikkaan perustuvaa nopeaa päätöksentekoa Ennustetarkkuuden parantuessa yrityksesi kykenee reagoimaan yllättäviinkin muutoksiin nopeasti.
 • Moniulotteinen liiketoiminnan suunnittelu Skenaariopohjainen suunnittelu mahdollistaa useiden eri mahdollisuuksien samanaikaisen tarkastelun.
 • Vähemmän manuaalista työtä Helppokäyttöisyys on eCraftin vaatimus rullaavan ennustamisen järjestelmille. Päivität ennusteet kerralla kaikkiin raportteihin ja jaat raportteja helposti kaikkialle organisaatioon.
background
head.png

Liiketoiminnan ajuripohjainen suunnittelu

background

Liiketoiminnan ajuripohjainen suunnittelu

Ajuripohjaisessa suunnittelussa ennusteet eivät perustu pelkkiin euromääräisiin tavoitteisiin, vaan mukaan ennusteeseen otetaan myös määrä- ja yksikköhinnat. Näin tunnistetaan yrityksen todelliset pullonkaulat sekä menestystekijät.

Ajuripohjaisella suunnittelulla ennustat liiketoimintaasi vaikuttavia tulevia muutoksia sekä selvität liiketoiminnan menestystekijöitä sekä pullonkauloja,  jolloin yrityksesi pääsee aidosti analysoimaan tuloksen juurisyitä. Miksi tulos jää alle budjetoidun tai myyntitavoitteseen ei päästy? Mikä tuotannon osa aiheuttaa tällä hetkellä pullonkaulan? Pelkät euromääräiset raportit eivät riitä paljastamaan syitä näihin muutoksiin, jolloin mukaan analyysiin tulee ottaa myös volyymeja ja yksikköhintoja. 

Hyvä suunnittelujärjestelmä helpottaa ajuripohjaista suunnittelua generoimalla automaattisesti ennusteskenaariot ja päivittämällä valitun skenaarion perusteella koko taloudellisen ennusteen. Tämän kaltaisessa prosessissa voidaan aidosti sanoa, että tietojärjestelmä yhdistää liiketoiminnan ja talouden eivätkä ennusteet ole irrallisia.

Hyödyt

Ajuripohjaisella suunnittelulla voit keskittää resurssisi yrityksesi menestystekijöihin.

 • Nopeampaa päätöksentekoa Ajuripohjaisella suunnittelulla seuraat muuttuvia trendejä, jotka ovat liiketoimintasi kannalta elintärkeintä. Yrityksesi voi reagoida trendeihin välittömästi.
 • Resurssien fokusointi yrityksen menestystekijöihin Löydä yrityksesi pullonkaulat ja kehitä liiketoimintaprosesseja.
 • Siirry päätöksenteossa syy-ja seuraussuhteiden tarkasteluun Ajuripohjaisella suunnittelulla löydät kausaliteettisuhteet yrityksesi menestystekijöistä.
background
rocket.png

Liiketoiminnan operatiivinen suunnittelu

background

Liiketoiminnan operatiivinen suunnittelu

Liiketoiminnan ajuripohjainen suunnittelu yhdistää perinteisen operatiivisen suunnittelun ja talouden suunnittelun yhdeksi ja samaksi prosessiksi.

Mietimme aina kehitysprojekteissa, miten tiedolla johtamista kehitetään koko organisaation näkökulmasta. Kehitystä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ainoastaan yhden toiminnon näkökulmasta,  vaan lähtökohtana tulee aina olla organisaation sisäisen kommunikaation parantaminen. 

Mahdollisia sovelluksia

 • Projektisalkun hallinta ja resurssien suunnittelu
 • Toimintoperusteinen kannattavuusanalyysi
 • Tuotantovolyymin ja kustannusten ennustaminen kysynnän ennusteen perusteella
 • Palveluiden kannattavuuden laskenta ja hinnoittelu
 • Tuotekannattavuuden laskenta ja hinnoittelu
leading-v2.png

Liiketoiminnan suunnittelu- ja ohjausprosessin konsultointi

front-second-module.jpg

Liiketoiminnan suunnittelu- ja ohjausprosessin konsultointi

Hyödynnä eCraftin kymmenissä suunnitteluprosessin kehitysprojekteissa kertynyt osaaminen sekä modernien teknologioiden tuntemus.

Asiantuntijamme kartoittavat suunnitteluprosessinne nykytilan ja määrittävät kanssanne tavoitetilan. Tunnistetut kehityskohteet priorisoidaan ja toteutetaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Hyödyt

 • Nykytilan kartoitus ja kehityskohteiden tunnistus
 • Konkreettinen kehityksen road-map tavoitetilan saavuttamiseen
 • Kehityksen priorisointi, projektointi ja saumaton eteneminen toteutukseen
 • Tehokkaampi ohjaus mahdollistaa kannattavamman liiketoiminnan
background
marketing-automation.png

Konsernitason ennustaminen ja raportointi

background

Konsernitason ennustaminen ja raportointi

Tehokas tiedolla johtaminen vaatii yhden totuuden liiketoiminnan avainluvuista.

Liiketoiminnan johdonmukaisessa ohjaamisessa on tärkeää, että eri osissa organisaatiota johdetaan samoilla luvuilla ja suunnitelmilla. Tämä on mahdollista, kun eritasoiset suunnitteluprosessit tuodaan samaan suunnitteluympäristöön. Myynnin ja tuotannon suunnittelu sekä henkilöstön resursointi vaikuttavat toisiinsa, joten niitä ei voi toteuttaa omissa siiloissaan. Konsernilaskennan toteutus samassa ympäristössä takaa yhtenäiset luvut yrityksen johdolle sekä muille sidosryhmille.

 

Hyödyt

 • Yhtenäinen liiketoiminnan ohjaaminen yksillä luvuilla
 • Päällekkäisten järjestelmien ja töiden eliminointi
 • Luotettavat raportit eri tarpeisiin
background
integration.png

Strateginen skenaariosuunnittelu

background

Strateginen skenaariosuunnittelu

Skenaariosuunnittelu on tehokas tapa mallintaa erilaisten päätösten taloudellisia lopputulemia. Mahdolliset toimenpiteet ja ulkoiset vaikutukset voidaan mallintaa oikealla tarkkuudella ja simulaatioversioiden koonti on nopeasti toteutettavissa.

Yrityksen kasvu kaikissa muodoissaan on pystyttävä mallintamaan tarkasti. 
”Talousjohdon täytyy jatkuvasti pystyä muodostamaan riittävän tarkka tulevaisuuden kuva yrityksen liiketoimintaympäristön muutoksista ja näiden vaikutuksista yrityksen suorituskykyyn”

Hyödyt

 • Rinnakkaisten skenaarioiden laatiminen päätöksenteon tueksi
 • Tietoon pohjautuvia ja perusteltuja strategisia päätöksiä
 • Strategisten päätösten taloudelliset vaikutukset
background

Tutustu myös teknologioihimme

background

Heräsikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä yhteyshenkilöömme tai lähetä kysymys suoraan viereisellä lomakkeella.

Otto Hintikka

Otto Hintikka
puhelin +358 (0) 44 572 3171

Ota yhteyttä

Takaisin alkuun