Health Check arviointi

Analysoinnissa Qlik-ratkaisua arvioidaan kolmesta näkökulmasta: liiketoiminnallisen hyödyn, hallinnoinnin ja teknisen toteutuksen.

Kutakin kolmea näkökulmaa arvioidaan tarkentavien kysymysten ja analyysien avulla ja jokainen osa-alue saa rating-arvosanan 1-5.

Eri osa-alueiden merkityksellisyyttä korostetaan vaikutuskertoimien avulla, jolloin kokonaisarvosana muodostuu sekä osa-alueen onnistumisen ja vaikuttavuuden perusteella.

Lopputuloksena on kolmesta näkökulmasta saatava painotettu arvio.

Alla esitetyt esimerkit ovat yhteenvedosta, tarkemmat kysymykset johdottavat osa-kokonaisuuksien arvosanoihin.

Analysointi toteutetaan sekä haastattelujen että analysointityökalujen avulla.

 
Qlik Health Check arviointi
 

Liiketoiminnallinen hyöty

Liiketoiminnallinen hyöty

BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä työkalusta – se on hallitun tiedolla johtamisen väline joka mahdollistaa toimintatapojen ja yrityskulttuurin muutoksen. Siksi on kriittistä, että palveluiden ja hankkeiden ohjaamisessa lähtökohtana ovat liiketoiminnan aidot tarpeet.

Jotta BI-ratkaisut voivat tukea aidosti liiketoimintaa saavuttamaan sillä tavoitellut hyödy, täytyy liiketoiminnan tahtotila olla selkeästi määritelty ja määritellyn tahtotilan ohjata ratkaisun kehitystä.

 
 

Hallinnointi

Hyvin hallitut ylläpidon ja kehityksen prosessit varmistavat, että palveluiden ja hankkeiden ohjaamisessa lähtökohtana olevat liiketoiminnan aidot tarpeet saadaan muutettua toimivaksi BI-ratkaisuksi.

Hyvin suunniteltu ja toimiva ratkaisukaan ei riitä, tarvitaan myös osaavia ja motivoituneita loppukäyttäjiä. Henkilöstöä tuetaan kaikissa ratkaisun elinkaaren vaiheissa omaksumaan ja hyödyntämään uuden toimintatavan mahdollisuuksia.

 
Hallinnointi
 

Tekninen ratkaisu

Tekninen ratkaisu

Hyvin toteutettu tekninen ratkaisu takaa BI-ratkaisun sujuvan käytön, datan luotettavuuden ja kehitystyön tehokkuuden.

Teknisessä toteutuksessa on tärkeää, että palvelinympäristö vastaa tehoiltaan käyttötarkoitusta sekä siinä on varauduttu ongelmatilanteisiin.

Sovellusarkkitehtuurin ollessa kunnossa datan laatuun voidaan luottaa koko ympäristössä ja kehitystyö pysyy ketteränä. Sovellusten tekninen toteutuksella on vaikutusta käyttökokemukseen sekä kehitystyön tehokkuuteen. Käyttöliittymä on myös tärkeä olla suunniteltu parhaiden käytäntöjen sekä liiketoiminnan tarpeiden mukaiseksi.

 
 

Toimenpidesuunnitelma

Analysoinnin lopputuloksena on priorisoitu toimenpidesuunnitelma kehitettävistä osa-alueista, joilla Qlik-ympäristöstä saadaan liiketoiminnan tarpeita tukeva ja hallitun tiedolla johtamisen ajattelumallin mukainen.

 
Toimenpidesuunnitelma