Nykyaikaista päätöksentekosi liiketoiminnan analytiikan avulla

Liiketoiminnan analytiikka ja ennakoitavuuden mahdollistava keinoäly ovat lyömässä valtavirtaan lähes joka alalla, ja ne tuovat mukanaan mittavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Uskomme että nämä mahdollisuudet kuuluvat tasapuolisesti kaikille. Keskittymällä liiketoimintasi tarpeisiin, aloittaminen on helppoa ja mitattavan hyödyn saavuttaminen nopeaa.

Tutkimusyhtiö Gartner jakaa liiketoiminnan analytiikan alalajit neljään tasoon

Tutkimusyhtiö Gartner jakaa liiketoiminnan analytiikan alalajit neljään tasoon


Mitkä ovat tavoitteesi?

Aloita liiketoiminnan tarpeista

Suurin osa suomalaisista yrityksistä ei vielä hyödynnä ennakoivaa ja muuta edistyksellistä analytiikkaa liiketoiminnassaan. Liikkeellelähtö kannattaa tehdä kevyesti mutta harkitusti: valitsemalla rajattu liiketoiminnan ongelma mistä on riittävästi dataa valmiiksi saatavilla, ja mikä onnistuessaan tuottaa mitattavaa hyötyä nopeasti. Päätöksentekijät, loppukäyttäjät ja mahdolliset organisaation skeptikot kannattaa ottaa mukaan prosessiin heti alusta lähtien.


Itse vai kumppanin kanssa?

Ennen kuin hankit ennakoivan tai muun edistyksellisen analytiikan ratkaisuja ulkoisilta toimittajilta, mieti ensin haluatko ja pystytkö tekemään sen itse. Datavetoisten alojen kärkinimet usein rakentavat oman analyytikkotiimin sisäisesti. Sisäinen tiimi on hyvä ratkaisu jos pyrkimyksesi on erottautua ainutlaatuisilla analyyttisilla ratkaisulla, tai jos yritykselläsi on kyky investoida riittävän pitkäjänteisesti kompetenssin rakentamiseen.

Tämä ei kuitenkaan sovi kaikille. Analyyttisen kompetenssin rakentaminen on kallista ja hidasta, koska kompetenssierot ovat suuria ja koska parhaat kyvyt haluavat yleensä toimia vertaistiiminä. Useimmille yrityksille ulkoistettu edistyksellinen analytiikka on siksi helpompi ja kustannustehokkaampi ratkaisu. Ja vaikka suunnitelmissasi olisikin oman sisäisen tiimin rakentaminen, saavutat ensimmäiset näkyvät tulokset nopeammin yhteystyökumppanin avulla.

Itse vai kumppanin kanssa?
 

Kiinteistövälitysketjulle merkittäviä liiketoimintahyötyjä edistyksellisellä analytiikalla

Onnistuimme luotettavasti ennakoimaan vuoden 2016 asuntokauppojen toteutumisen

Mitä rakensimme:

  • Pilvipalvelu jolla pystytään ennakoimaan kunkin myyntikohteen kaupan onnistuminen määräajassa
  • Asuntojen hinnoittelukone – Tarkkuus lähellä maailman parhaita hinnoittelukoneita (Zillow)
  • Konsernin liikevaihdon ennustemalli
  • Segmentointimalli myyntikohteille

 

Liiketoimintahyödyt:

  • Välityspalkkioiden optimaalinen hinnoittelu ja keskittyminen helpommin myytäviin kohteisiin
  • Liikevaihdon kasvu – Enemmän onnistuneita ja vähemmän rauenneita toimeksiantoja
  • Konsernitason suunnittelu ja ketjuohjaus