Hallittu tiedolla johtaminen

Me eCraftilla koemme että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä työkalusta – se on hallitun tiedolla johtamisen väline joka mahdollistaa toimintatapojen ja yrityskulttuurin muutoksen.

Siksi on tärkeää, että tiedolla johtamisen ympäristöä kehitetään ja ylläpidetään ammattitaitoisesti ja hallitusti. Kaikki osapuolet tietävät mitä ja miten kehitystä tehdään ja miten se on roolitettu.

 
Business Insight ratkaisulla hallittua tiedolla johtamista
 

Jatkuvan kehityksen ja ylläpidon kokonaisuus

Jatkuvan kehityksen ja ylläpidon kokonaisuus

Olennaista hallitun kehityksen ja ylläpidon kannalta on päättää niihin liittyvät vastuut ja roolit.  Ensinnäkin tunnistaa ne ja sen jälkeen päättää kuka ne tekee organisaation sisällä tai ulkopuolella.

Palvelukokonaisuuteemme skaalautuu reaktiivisesta ongelmatiketteihin vastaamisesta proaktiiviseen ympäristön valvontaan ja ohjaamiseen ja laajimmillaan johdon tahtotilan mukaisen jatkuvan raportointitarpeen sparraamiseen ja haastamiseen.

 
 

Palvelukokonaisuudet

Konseptoidut palvelukokonaisuutemme pohjautuvat kaikki samoihin perusprosesseihin, vastuisiin ja hallintatyökaluihin.

Suppeimmillaan vastaamme meille tuleviin palvelupyyntöihin. Palvelumalli toimii silloin kun Qlik-ympäristö on pieni ja asiakkaalla on oma pääkäyttäjät tai pääkäyttäjät.

Pääkäyttäjäpalvelussa otamme vastuun Qlik:n koko teknisestä ylläpidosta. Varmistamme joka päivä, että ympäristö on kunnossa ja toimii. Asiakkaalla ei tarvita Qlik-pääkäyttäjää.

Hallitussa kehityspalvelussa, AMS:ssa, roolimme on laaja. Vastaamme Qlik-kokonaisuuden hallinnasta, kehitystyöstä ja tuotannoinnista. Palvelu on tyypillisesti käytössä laajoissa Qlik-ympäristöissä.

 
Palvelukokonaisuudet