Miksi järjestämme Business Insight -aiheen ympäriltä useita tapahtumia?

Tapahtumasarja on tarkoitettu sekä uusille että nykyisille asiakkaille. Haluamme tuoda hallitun tiedolla johtamisen teemaa agendalle ja tuoda erilaisia näkökulmia teille, jotka asiaa mietitte. Tapahtumissa kuullaan asiakkaita, jotka ovat hankkeissaan onnistuneet ja joista voidaan ottaa opiksi. Lisäksi pyrimme tuomaan esille nykyajan ratkaisuja sekä ajatuksia herättäviä keynote-puhujia. Tervetuloa mukaan seuraavaan tapahtumaan!