Maailman johtava pilvipohjainen liiketoiminnan ohjauksen järjestelmä

Adaptive Planning tekee suunnittelusta, budjetoinnista ja ennustamisesta helppoa ja monipuolista. Ajuripohjainen suunnittelu liiketoiminnan termeillä, oletusten tekokas hyödyntäminen, rullaava ennustaminen ja skenariosuunnittelu ovat kaikki Adaptiven vahvuuksia.

Pilviteknologia yhdistettynä helppokäyttöiseen järjestelmään mahdollistaa Adaptiven nopean käyttöönoton ilman riippuvuutta IT:n tuesta. Automaattiset ja vaivattomat päivitykset pitävät Adaptiven käyttäjät jatkuvasti teknologian kärjessä. Nämä ominaisuudet yhdessä johtavat myös suuriin säästöihin kokonaiskustannuksissa.

Olemme pohjoismaiden ainoa Adaptiven Platinum -partneri ja suurin konsultointitalo Suomessa. Voitimme globaalin Partner Excellence –palkinnon vuonna 2015. Adaptive tukee ideologiaamme hallitusta tiedolla johtamisesta ja on valintamme budjetoinnin, ennustamisen ja konsernilaskennan haasteisiin.

 
Adaptive Insights | Adaptive Planning | Adaptive Consolidation | Adaptive Suite

Adaptive Insights | Adaptive Planning | Adaptive Consolidation | Adaptive Suite

 

Adaptiven tuoteperhe kattaa koko liiketoiminnan ohjauksen kokonaisuuden

Adaptive Suite: Adaptive Planning | Adaptive Consolidation | Adaptive Discovery

Adaptive Suite: Adaptive Planning | Adaptive Consolidation | Adaptive Discovery

Adaptive muodostaa tiiviin tuoteperheen kattaen suunnittelun, budjetoinnin, konsernilaskennan sekä monipuolisen raportoinnin ja analysoinnin. Kaikki osa-alueet ovat täysin integroituja ja käytettävissä samasta selainkäyttöliittymästä. Kattava kokonaisuus mahdollistaa monesti usean järjestelmän korvaamisen kerralla eliminoiden kompleksisuutta ja moninkertaisia työvaiheita.

Adaptiven integrointi ulkoisiin (pilvi tai on-premise) lähdejärjestelmiin ja tiedonsiirtojen automatisointi toteutetaan Adaptive Integration työkalun avulla.

Yhdistäminen ulkoiseen johdon raportointiin onnistuu myös vaivattomasti. Olemme luoneet valmiin connectorin datan automatisoituun siirtoon Adaptivesta Qlik:n, mikä mahdollistaa yhden raportointikokonaisuuden Adaptiven ja Qlik:n osalta.

 
 

Adaptive Planning tehokkaaseen liiketoiminnan suunnitteluun

Liiketoiminnan taloudellisessa mallinnuksessa Adaptivessa tyypillisesti tulos- ja tase-ennustaminen jaetaan erillisiin syöttösivuihin erityistarpeiden mukaisesti. Myynnin suunnittelussa voidaan suunnitella usealla dimensiolla esim. asiakas- ja tuotekohtaisesti ja vastaavasti henkilöstökuluennusteessa voidaan automatisoidusti taustalla laskea sivukulut, bonusjaksotukset ja vaikkapa rekrytointikulut.

Adaptivessa suunnittelu tehdään aina loppukäyttäjille helpoksi ja intuitiiviseksi. Syöttöpohjien ja laskentamallien luominen sekä ylläpito on nopeaa ja pääkäyttäjä pystyy hallitsemaan niitä ilman ulkopuolista apua.

 
Adaptive Planning

Adaptive Planning

 

Konsernilaskentaa pilvestä

Adaptive Consolidation

Adaptive Consolidation

Adaptive Consolidation tuo konsernilaskennan samaan ympäristöön suunnittelun kanssa poistaen tarpeen useille eri järjestelmille. Konsernilaskennan sääntöjen luominen on helppoa ja ei vaadi IT-tukea. Konsernin luvut on aina ajan tasalla ilman erillisiä ajoja ja viiveitä.

Adaptivessa täsmäytät sisäiset liiketapahtumat ja teet konsernikirjaukset helposti. Selainpohjainen tiedonsyöttö on helposti jaettavissa tytäryhtiöiden käyttäjille sijainnista riippumatta.

Konsernin lukujen raportointi on monipuolista ja tapahtumien lähteet on hyvin eriteltävissä. Porautuminen ja audit trail tekevät laskennasta läpinäkyvää.

 
 

Adaptiven raportoinnin osiot kattavat eri käyttäjäryhmien tarpeet

Adaptive Reporting on selainpohjainen ratkaisu sekä vakiomuotoiseen että ad-hoc raportointiin. Raportit mahdollistavat nopean porautumisen tileihin ja dimensioihin, aikavalintojen ja suodattimien vaihtamisen lennossa sekä tarvittaessa tietojen viennin Exceliin. Raporttien luonti ja muokkaus ei vaadi ohjelmointia ja onnistuu myös loppukäyttäjiltä.

OfficeConnectin avulla tiedot Adaptivesta voidaan päivittää kätevästi Exceliin ja Powerpoint- tai Word esityksiin. Excel -integraatio mahdollistaa vapaasti muotoiltujen raporttipohjien käyttämisen sekä helpon yhdistämisen lukujen jatkokäsittelyyn Excelissä. 

Adaptive Discovery tuo raportointiin visuaalisen esityksen ja erilaiset dashboard-näkymät. Discovery on suoraan integroitu Planning puolen lukuihin ja raportointiin voidaan yhdistää tietoja myös muista lähdejärjestelmistä. Adaptiven suunnittelu toimii myös erinomaisesti yhdessä Qlik-analytiikan ja dashboardien kanssa.

 
Adaptive Reporting | Adaptive OfficeConnect | Adaptive Discovery

Adaptive Reporting | Adaptive OfficeConnect | Adaptive Discovery

 

Helppous ja suuri saatu lisäarvo johtavat erinomaiseen asiakastyytyväisyyteen

Adaptive on palkittu lukuisissa tutkimuksissa (mm. Gartner, Forrester, Nucleus Research, BPM Partners) helppokäyttöisyydestään ja asiakastyytyväisyys on poikkeuksetta parhaimmistoa. Liiketoiminnan taloudellinen mallinnus ja suunnittelu, käyttöönoton helppous, käytön helppous (pääkäyttö ja loppukäyttäjät), ylläpidon ja päivitysten helppous sekä tukipalvelut ja toimittajatyytyväisyys todettiin markkinan parhaaksi Gartnerin Critical Capabilities 2016 -tutkimuksessa.

Intuitiivinen käyttäjäkokemus sekä täysimääräisesti hyödynnetyt pilviteknologian tuomat edut mahdollistavat Adaptiven käytön organisaatiossa perinteisiä järjestelmiä laajemmalle. Näin saavutettu lisäarvo on korkea ja helpon ylläpidettävyyden ansiosta kokonaiskustannukset jäävät perinteisiä ratkaisuja alhaisemmiksi.

 
Adaptive Insights Gartnerin tutkimuksissa 2016

Adaptive Insights Gartnerin tutkimuksissa 2016