background

eCraft BI Extension Platform

Ajattelumallimme ja tekemisemme pohjautuu ajatukseen hallitusta tiedolla johtamisesta. BI Extension Platform tuo lisäarvoa BI alustalle pilvipalveluna.

background

eCraft BI Extension Platform Laajenna BI-ratkaisusi toiminnallisuuksia

Merkittävä trendi Qlik- ja Power BI -ratkaisujen kehittämisessä ovat laajennukset ja integroinnit muihin ratkaisuihin. Niiden avulla raportointimahdollisuuksia, BI-ratkaisun toiminnallisuuksia kuten datan visualisointia voidaan viedä normaalitoiminnallisuuksia pidemmälle tai tuoda eri käyttäjäryhmien piiriin.

Qlik ja Power BI tarjoavat avoimet rajapinnat joiden avulla näitä toiminnallisuuksia voidaan kehittää ja jakaa. Haaste laajennusten käytölle hallitusti on kuitenkin ollut se, että kukaan ei vastaa ylläpidosta ja että ne toimivat myös tulevien versiopäivitysten yhteydessä.

eCraft on rakentanut asiakkailleen palvelun, johon kehitämme jatkuvasti uusia valmiita visualisointeja ja toiminnallisuuksia saamiemme palautteiden perusteella. Sitoudumme lisäosien ylläpitoon ja toimivuuteen vastaten Qlikin ja Microsoftin tukemia versioita. Vastuu on meillä.

eCraft on ainoa suomalainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa tällaista palvelua. Voit ottaa BI Extension Platformin käyttöön riippumatta konsultoinnin toteutuskumppanista.

Ota yhteyttä

background
eCraft Graffa

eCraft Graffa

background

Datan visualisointi eCraft Graffa

Vie liiketoiminnan raportointimahdollisuudet pidemmälle visuaalisten lisäosien avulla. Qlik Sense ja Power BI tarjoavat laajat avoimet rajapinnat, joilla raportointimahdollisuuksia voidaan laajentaa.

Tuettu ja hallittu

Lisäosien automaattinen päivitys, jolla voidaan korjata virheitä tai tuoda uusia ominaisuuksia visualisointeihin.

Lisäominaisuuksia Qlik- ja Power BI –ratkaisuihin

Visualisointeja tukemaan johtamista ja konkretisoimaan tuloksia.

Kehitämme jatkuvasti uusia ominaisuuksia

Saat käyttöösi myös kaikki tulevat ominaisuudet. Kaikki nykyiset ja tulevat visualisoinnit sisältyvät pakettiin. Otamme lisäksi vastaan kehitysideoita uusiin visualisointeihin.

Helppo käyttöönotto

Ota käyttöön nopeasti omassa Qlik tai Power BI -ympäristössäsi. Ei työläitä asennuksia. Voit korvata laajentaa myös olemassa olevia visualisointeja Graffan visualisoinneilla. Visualisoinnit on tehty yksinkertaisiksi käyttää ja niihin löytyy ajantasalla oleva ohjeistus.

Hyödyt

 • Graffa CXO Extension Räätälöity visualisointi toiminnallisuuksineen johdon dashboardin esittämiseen
 • Graffa Tuloslaskelma Kehittynyt tuloslaskelma Qlik Senseen.
  Rivikohtaiset tyylit visuaalisiin tuloslaskelmien, taseiden sekä kassavirtalaskelmien toteuttamiseen
 • Graffa KPI Muokattava KPI-mittaristo monipuolisilla toiminnallisuuksilla
 • Graffa Container Näe enemmän yhdessä näkymässä. Laajennuksella voidaan vaihtaa kulloinkin näkyvillä olevaa graafia helposti
background
eCraft Läppä

eCraft Läppä

background

Datan kommentointi eCraft LÄPPÄ

LÄPPÄ on laajennus Qlik ja PowerBI ratkaisuihin, jota voidaan käyttää kommentointiin ja karkeiden ennusteiden syöttämiseen.

Kommentoitavia tasoja voi olla useita: liiketoiminta-alue, yhtiö ja konserni. Kommentit voivat linkittyä useaan dimensioon (aika, organisaatio, tuote, asiakas jne.). Kommenttien luokittelu on positiivinen/negatiinen. Kommenttien visualisointi on osana johdon näkymää.

Toinen käyttökohde on karkeiden ennusteiden syöttäminen. Liiketoimintayksikön kriittisten KPI-tunnuslukujen ennustaminen onnistuu LÄPPÄllä (ei siis täydellinen budjetointi/ ennustaminen, mutta olennaisten mittareiden ennustaminen).

LÄPPÄ-laajennuksen erityinen vahvuus on sen helppo integroiminen osaksi uusia tai olemassa olevia sovelluksia.

Hyödyt

 • Johda tiedolla Suurimmat hyödyt asiakkaamme ovat saaneet kun kommentointi on keskeisenä osana raportointia, suunnittelua ja budjetointia.
 • Kommentoi ja keskustele Toteutuneita lukuja ja toimenpiteitä verrataan suunniteltuihin toimenpiteisiin.
 • Tee päätöksiä Millä keinoin varmistetaan suunnitelman toteutuminen.
 • Tarkoittaako toteumaero muutoksia lopputarkastelukauden toimenpiteisiin. Eri syöttömuotoja
  Tekstipohjainen syöttö, erityisesti pidempien tuloskommenttien tai kuvausten syöttämiseen. Matriisisyöttö pivot-taulukko syöttämiseen. Taulukko useampien lyhyempien kommenttien tai luokitteluiden syöttäminen.
background
eCraft Mestari

eCraft Mestari

background

Yhdenmukainen lisä- ja rinnakkais- Tietojen ylläpito

Hallitse yrityksesi master dataa kevyesti ja helposti Mestari tuotteella.

Mestari voidaan yhdistää joko Qlik tai Microsoft BI ympäristöön ja sillä hallitset selainpohjaisesti dimensiotietojasi.

Mestari ratkaisulla varmistetaan, että päätöksentekoa tukeva ohjaus- ja lisätieto ovat ylläpidetty keskitetyssä ja hallitussa ratkaisussa eikä erillisissä exceleissä tai aputiedostoissa.

Lopputuloksena on yhdenmukainen, standardoitu ja valvottu tapa hallita peruslähdejärjestelmien ulkopuolista tai rinnakkaista tietoa.

eCraft Mestari
background
eCraft Data Solutions

eCraft Data Hub

background

Ulkoiset tietolähteet eCraft Data Hub

Raportointia ja analytiikkaa voidaan tehostaa ottamalla käyttöön ulkoista dataa esimerkiksi Tilastokeskukselta tai monista muista lähteistä.

eCraft Data Hub tarjoaa datat valmiina yhdistettynä ja rikastettuna BI-ratkaisun käyttöön. Palvelu sisältää sekä yleiskäyttöisiä että asiakkaan liiketoimintaa varten erikseen valmistettuja toimialalle ominaista dataa.

Datasetit sisältävät sekä julkista, eli avointa, dataa tai erikseen hankittua mahdollisesti maksullista dataa. Asiakaskohtaisesti datasettejä voidaan rikastaa asiakkaalle yksinoikeudella hankittua dataa.

Palvelu sisältää sekä datan hankkimiseen, että toimittamisen BI-järjestelmän käyttöön.

eCraft Data Solutions
background
Machine learning support systems

Machine learning support systems

background

Machine learning support systems

Integroi pilvipohjaiset Koneoppimisratkaisut Qlik ja Microsoft BI ympäristöön.

Siirrä dataa sujuvasti pilvipohjaisten koneoppimisratkaisujen ja analytiikkajärjestelmien välillä.
Tuettuja järjestelmiä mm. Azure Machine Learning.

Machine Learning Support Systems
background

Tutustu tarkemmin palveluihimme

background

Heräsikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä yhteyshenkilöömme tai lähetä kysymys suoraan viereisellä lomakkeella.

Jari Laakkonen

Jari Laakkonen
puhelin +358 (0) 50 592 2772

Ota yhteyttä

Takaisin alkuun