Dashboardilla ja kommentoinnilla johtamisen kannalta olennainen tieto esiin

  1. Liiketoimintavastuulliset lisäävät kauden myyntiä ja tulosta selittävät kommentit oman yksikkönsä analysoinnin yhteydessä.
  2. Kommentointi osana normaalia raportointia – kommentit eivät katoa raportointiprosessin aikana.
  3. Kommentit dokumentoituvat järjestelmään ja niihin on helppo palata myöhemmin.

Teknisesti kommentointi voidaan liittää osaksi mitä tahansa raportointia: operatiivista viikkoseurantaa, kuukausiraportointia tai hallitusraportointia.

 
eCraft LÄPPÄ Dashboard
 
eCraft LÄPPÄ Analysis

Kommentointi sinällään ei tuo lisäarvoa, vaan se mitä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä niiden avulla voidaan tehdä. Miten toimenpiteet konkretisoituvat tuloksiksi.

  1. Visuaalisen sävytaulukon avulla nähdään nopeasti mihin keskittyä ja miten kommentit ovat kehittyneet.
  2. Visuaalisesta näkymästä päästään edelleen helposti porautumaan yksityiskohtaisiin kommentteihin.
  3. Vastaavaa näkymää voidaan käyttää myös toteuman ja budjetin välisten erojen nopeaan hahmotukseen.

LÄPPÄ voidaan liittää jo olemassa olevaan sovellukseen tai rakentaa kokonaan uusi raportointikokonaisuus.

 
 

LÄPÄstä saatuja hyötyjä

Suurimmat hyödyt asiakkaamme ovat saaneet kun kommentointi on jo osana suunnittelua ja budjetointia.

  1. Ei lukujen, vaan olennaisten toimenpiteiden kirjaaminen ylös. Millä keinoilla ja operatiivisilla suureilla suunnitellut toimenpiteet toteutuvat.

Toteutuneita lukuja ja toimenpiteitä verrataan suunniteltuihin toimenpiteisiin.

  1. Olennaisten tekijöiden kommentointi. Onko mahdollinen jättämä lopullinen vai korjaantuko tilanne seuraavassa kuukaudessa.
  2. Tarkoittaako toteumaero muutoksia lopputarkastelukauden toimenpiteisiin.
  3. Millä keinoin varmistetaan suunnitelman toteutuminen.
 
Hyötyjä LÄPÄstä