Tiedolla johtamisen ratkaisumme - Qlik Analytics Platform

Meille BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä työkalusta - se on hallitun tiedolla johtamisen väline, joka mahdollistaa toimintatapojen muutoksen ja paremman kyvyn ohjata ja johtaa liiketoimintaa.

Tästä huolimatta myös valitun teknisen ratkaisun tulee täyttää tiukat kriteerimme hallitusta ympäristöstä ja kyvystä tukea liiketoimintaa eri tarpeissa.

Valintamme tässä on maailman johtavan raportointi- ja analytiikkaratkaisujen toimittajan QlikTechin Qlik Analytics Platform, joka tarjoaa yritykselle kerralla koko alustan ja mahdollistaa kulttuurin muutoksen kohti hallittua tiedolla johtamista.

Qlikin osalta olemme tällä hetkellä Suomen suurin ja palkituin konsultointitalo. Lisäksi olemme ainoa Suomessa Expertise -tason saavuttanut kumppani.

 
Qlik Analytics Platform: QlikView | Qlik Sense | NPrinting

Qlik Analytics Platform: QlikView | Qlik Sense | NPrinting

 

QlikView - Ohjattua analytiikkaa

QlikView on maailman johtava tiedon analysoinnin ja raportoinnin Business Discovery -alusta, joka on luotu vastaamaan perinteisen BI:n kohtaamiin haasteisiin. QlikView tarjoaa yrityksille itsenäiseen tiedonhakuun kannustavan BI-työkalun, jonka toiminta lähtee yritysten tarpeista - tietoturvaa, laatua ja tiedon hallinnointia unohtamatta.

QlikView:llä mahdollistetaan tiedon tehokas tuotannointiprosessi, jolla liiketoiminnalla on käytössää oikeat asiat, oikeaan aikaan ja tehokkaasti tuotettuna. Useiden tietolähteiden yhdistäminen onnistuu helposti: tiedon keräämiseen, jalostamiseen ja visualisointiin on käytössä tehokkaat ratkaisut - hallitusti.

 QlikView tarjoaa ratkaisut, joilla jokaisen organisaation tason tarpeet saadaan täytettyä: Dashboardit, AD-HOC kyselyt, porautuminen, itsenäinen analysointi ja perusraportointi onnistuvat kaikki luontevasti

 
QlikView on erityisen vahva tiedon visualisoinnin työkalu ohjattuun analytiikkaan

QlikView on erityisen vahva tiedon visualisoinnin työkalu ohjattuun analytiikkaan

 

Qlik Sense - Vastaus tiedon visualisointiin ja jalkauttamiseen koko organisaatiossa

Qlik Sense on interaktiivinen datan etsinnän ja visualisoinnin työkalu, joka toimii käyttäjän intuition johdattamana. Ratkaisu on helppokäyttöinen ja sillä voi kuka tahansa käyttäjä luoda omia tiedon visualisointinäkymiä ja raportteja. Sense on tulosta johtamisen ja ohjaamisen trendistä, jossa tieto tuodaan loppukäyttäjille laajasti. Ratkaisu toimii itsenäisenä tai tukee yrityksen koko liiketoiminnan ohjaamisen ratkaisua.

Qlik Sensen avulla mahdollistetaan raportoinnin laajentaminen aivan uusiin käyttömahdollisuuksiin. Raportteja ja analyyseja voidaan upottaa helposti muihin ulkoisiin ratkaisuihin ja sivustoihin. Lisäksi ylivertainen mobiilisuus vie käytön aivan uudelle tasolle.

 
Tiedon monipuolinen jakaminen Qlik Analytics Platformilla | NPrinting

Tiedon monipuolinen jakaminen Qlik Analytics Platformilla | NPrinting

 

Muut palvelut ja ratkaisumme Qlik Analytics Platformin osalta

Health check, LÄPPÄ, Connector

Ideologiamme mukaisesti BI -ratkaisussa ei ole kyse vai teknisestä ratkaisusta. Työkalujen, toimintatapojen ja prosessien tulee muodostaa liiketoiminnan ohjaamista tukeva kokonaisuus.

Olemme rakentaneet useita konsepteja ja ratkaisuja, joilla rakennat Qlikin tuoteperheen avulla yrityksellesi hallitun tiedolla johtamisen kokonaisuuden.

Tutustu Palvelut -sivuillamme esim. muihin Qlik palveluihimme kuten jatkuviin ylläpito- ja kehityspalveluihin sekä  koulutusratkaisuihin.

Tutustu myös ratkaisuihin, joilla esim. tiedon syöttäminen ja kommentointi otetaan osaksi raportointia Qlikin avulla