Hallittu tiedolla johtamisen ajattelutapamme edellyttää myös järjestelmiltä paljon.

Toisaalta niiden tulee tukea johdon näkemyksen toteutumisen tukemista joustavuudella, helppokäyttöisyydellä ja visuaalisuudellaja toisaalta niillä tulee pystyä tukemaan tiedolla johtamisen prosessia ja tiedon hallintaa luontaisesti.

Liian usein tiedolla johtaminen liitetään vain järjestelmien kilpailutusvaiheeseen. Kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta ja näemme kokonaiskuvan hahmottamisen puuttumisen suurimpana syynä epäonnistuneisiin tiedolla johtamisen tai BI-hankkeisiin.

 
Business Insight tuotteet
 

QLIK Analytics Platform

QlikView | Qlik Sense -Partner

QlikView | Qlik Sense -Partner

Maailman johtavaa tiedon analysointia

BI –ratkaisussamme nojaudumme QlikTechin -tuoteperheeseen,  joka tukee näkemystämme vaatimuksista hallitulle tiedolla johtamiselle. Ratkaisu toimii sekä pienille yrityksilla, mutta skaalautuu helposti myös Enterprise -tason alustaksi.

QlikView on maailman johtava tiedon analysoinnin ja raportoinnin Business Discovery -alusta, joka on luotu vastaamaan perinteisen BI:n kohtaamiin haasteisiin.

Qlik Sense taas on interaktiivinen datan etsinnän ja visualisoinnin työkalu, joka toimii käyttäjän intuition johdattamana. Sense on tulosta johtamisen ja ohjaamisen trendistä, jossa tieto tuodaan laajasti organisaation käyttöön.

 
 

Adaptive Insights

Tehokasta liiketoiminnan ohjausta

Adaptive Insights on maailman johtava pilvipohjainen liiketoiminnan ohjauksen järjestelmä. Ratkaisun avulla hoidat yrityksesi budjetoinnin, ennustamisen sekä konsernilaskennan haasteet nopeasti ja tehokkaasti liiketoiminnan tarpeet edellä.

Adaptive on useissa tutkimuksissa kärkisijoilla helppokäyttöisyydessä sekä käyttäjäystävällisyydessä. Ratkaisu tukee myös meidän näkemystämme siitä, miten liiketoimintaa tulisi suunnitella ajuripohjaisesti keskittyen toiminnan kannalta oleellisimpiin tekijöihin.

 
Adaptive Insights | Adaptive Planning | Adaptive Consolidation - Platinum Partner

Adaptive Insights | Adaptive Planning | Adaptive Consolidation - Platinum Partner

 

LÄPPÄ

LÄPPÄ

€ + A = LÄPPÄ. Tuloskommentit osana raportointia ja analysointia. LÄPÄn avulla kaikki irti suunnittelun ja toteuman analysoinnista.

LÄPÄn avulla kommentointi on osa normaalia QlikView -analysointia; liiketoimintavastuulliset kommentoivat myyntiä ja kuluja ja muita seurattavaksi päätettyjä kokonaisuuksia sekä analysoivat syyt ennakoitua parempaan tai huonompaan tulokseen tai tunnuslukuihin.

Valitettavan usein lukujen raportointi ja liiketoiminnan kommentointi ovat irrallaan toisistaan, tai ainakaan ne eivät ole visuaalisesti hahmotettavissa. LÄPÄn avulla tämä on historiaa.

 
 

Connector

Connector on eCraftin työkalu, jonka avulla Adaptive ja Qlik -työkaluihin tai -työkaluista saatu tieto voidaan yhdistää raportointi-ja analysointikokonaisuuteen.

Meillä on valmiita connectoreita, jotka toimivat plug and play -periaatteella. Tarvittaessa rakennamme myös asiakas- ja lähdejärjestelmäkohtaisia connectoreita osaksi tiedolla johtamisen kokonaisuutta.

Connector-palveluumme kuuluu olennaiselta osalta jatkuva ylläpito ja valvonta. Mikäli lähde- tai vastaanottavassa järjestelmässä tapahtuu muutoksia, muokkaamme Connectoreita tarpeen mukaan.

 
eCraft Connector
Connector - Adaptive Insights, Qlik, Happy or not, EWQ