CMO ja CIO: uudet parhaat kaverit

/ Maria Heimonen
img.jpg

Markkinointi ja IT vetävät yritysten digitalisoitumista. Mutta samalla sekä CMO että CIO joutuvat epämukavuusalueelle.

Yhä suurempi osa it-investoinneista käytetään digitaalisten palveluiden ja markkinointikanavien rakentamiseen. Markkinointijohtaja saattaa käyttää nyt isompaa ohjelmistobudjettia kuin it-johtaja.

Tutkimusyhtiö Forresterin mukaan CMO ja CIO yhdessä määrittävät, pärjääkö yritys tulevaisuudessa vai ei.

Miksi? Koska asiakas haluaa saumatonta, nopeaa ja kustannustehokasta  palvelua digitaalisissa kanavissa. Asiakkaan aikakaudella CMO ja CIO hankkivat asiakkaat, palvelevat heitä ja muuntavat kanta-asiakkaiksi – digitaalisia kanavia ja automatisointia hyväksikäyttäen.

Epämukavuusalue odottaa kumpaakin johtajaa

CMO ja CIO saivat viime vuosiin saakka toimia omissa siiloissaan. Nyt kaikki markkinoinnin, myynnin, palvelutoimituksen ja it:n prosessit läpileikkaavat.

Silti Forresterin selvityksen mukaan puolet yrityksistä on niin siiloutuneita, että aitoa yhteistyötä markkinoinnin ja it:n välillä ei ole. Oikea luku lienee vieläkin suurempi.

Asiakas ei enää siedä katkeilevia prosesseja tai huonoa digitaalista asiointikokemusta. Hänellä on vaihtoehtoja klikkauksen päässä, olipa kyseessä sitten B2B-asiakas tai kuluttaja-asiakas.

Johtajien on pakko opetella toistensa työkentät, menetelmät, mittarit ja terminologia. Siksi sekä CMO että CIO joutuvat epämukavuusalueelle.

Vain yhteistyö pelastaa.

Pk-yrityksillä on nyt tuhannen taalan paikka mennä kärkeen

CMO:n ja CIO:n yhteistyö saattaa lopulta olla kaikkein helpointa pk-yrityksissä. Isot yritykset ovat täynnä räätälöityjä järjestelmiä ja historian painolastia.

Pk-yrityksillä ei ole valtavaa infrastruktuuria ylläpidettäväksi. Eivätkä investoinnit uuteen teknologiaan vaadi miljoonia. Kaikki perustoiminnot voidaan ottaa käyttöön ja ylläpitää helposti ja edullisesti standardoiduilla pilvipohjaisilla palveluilla.

Pienempi voi todella olla ketterämpi.

Kilpailuetua yhdessä toimivat CMO ja CIO luovat mm. seuraavilla osa-alueilla:

  • Kaikista lähteistä kertyvän ja koko ajan paisuvan (big data) asiakasdatan yhdistäminen ja hyödyntäminen.
  • Koko asiakkuuspolun ja asiakkaan elinkaaren saumaton hoito, jotta asiakastyytyväisyys, -lojaliteetti ja lisämyyntimahdollisuudet kasvavat.
  • Teknologiahankintojen suunnittelu ja toteutus yhdessä, jotta järjestelmät puhuvat keskenään ja kustannustaso ei karkaa käsistä.
  • Yhteisten toteutustiimien rekrytointi, johtaminen ja asiantuntemuksen kehittäminen.
  • Kulttuurinmuutoksen johtaminen kohti lean-ajattelua ja nopeasti reagoivaa, startup-henkistä yrityskulttuuria.

CMO ja CIO ovat uudet parhaat kaverit.