Hyödynnäthän näitä ominaisuuksia toiminnanohjauksessasi?

img.jpg

Saan usein kysymyksiä asiakkailtamme niistä Microsoft Dynamics AX:n ominaisuuksista, joista koen olevan eniten asiakkaillemme hyötyä. Jatkona edelliseen kirjoitukseeni Dynamics AX7-julkistuksesta, kokosin kasaan nykyisen Dynamics AX 2012 R3:n parhaita ominaisuuksia etenkin varaston- ja kuljetuksenhallintaan sekä kysynnän ennustamiseen ja elinkaaren hallintaan liittyen. Mainitsemani toiminnallisuudet ovat olleet saatavissa vuodesta 2014 eteenpäin, joten kyse on suhteellisen tuoreista päivityksistä. Samat varaston- ja kuljetuksenhallintaan kuuluvat toiminnallisuudet tulevat löytymään myös uudesta ensi vuonna julkaistavasta AX7-versiosta.

Löytyykö alta olevasta listauksesta toiminnallisuuksia, jotka tehostaisivat teidän liiketoimintaanne tai toisivat parempaa päätöksentekokykyä?

1) Varastonhallinta mobiililaitteissa

AX 2012 R3-version varastonhallintamoduuli optimoituu nyt myös mobiiliin. Kenties hyödyllisempänä Dynamics AX R3:sta löytyy nyt web-pohjainen varastoportaali, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tapahtumien hallinnan mobiililaitteiden avulla.  Jatkossa työtilauksen eri statukset (vastaanotto, siirto, palautus jne.) voidaan helposti määritellä myös mobiilissa ja nopeuttaa näin tilausten käsittelyä. Tarvittaessa käyttöliittymää voidaan myös sopeuttaa eri mobiililaitteisiin. Asiakkaan ei siis tarvitse omistaa kolmannen osapuolen käsipäätteitä vaan järjestelmää on helppo pyörittää mistä tahansa mobiilipäätteestä.

2) Kuljetuksenhallinta

Myös Microsoft Dynamics AX 2012 R3:n kuljetusmoduuli sisältää useita toimintoja, jotka tehostavat toimitusketjun hallintaa ja seurantaa entisestään. Muutamia asiakkaidemme käytetyimpiä toimintoja:

Kuljetusten suunnittelu suoraan AX-järjestelmässä: Kun kaikki tieto on saatavilla yhdestä järjestelmästä, kokonaiskuva yrityksen toimitusketjusta säilyy täysin hallinnassa. Usein projektiemme aloitustilanne on se, että asiakkaiden kuljetusten tiedot ovat useammassa lähteessä hajallaan ja vaikeasti haettavissa. Kun lähteviä ja tulevia kuljetuksia aikataulutetaan suoraan järjestelmässä, ei tarvita erillistä työkalua tai listoja.

Lähetysten konsolidointi:  On entistä helpompaa ja monipuolisempaa.  Uusia toimintoja ovat muun muassa mahdollisuus yhdistellä saman reitin varrella olevia lähetyksiä vaikka vastaanottaja olisi eri (mahdollistaa paremman suuntakuormien hallinnan). Konsolidoituja lähetyksiä voidaan hallita myös kuormina tai pienempinä kokonaisuuksina, jos näille määritetään oma tunniste (rekisterikilpi). Nämä mahdolllistavat paremman hallinnan ja seurannan esimerkiksi runkolinjakuljetuksille ja sen jälkeen tapahtuvalle jakelulle.

Kuljetuskustannukset: Kustannukset voidaan siirtää suoraan osto- ja myyntitilauksille, jolloin kustannuksia ei tarvitse manuaalisesti vierittää eri tilauksille. Kuljetuskustannukset voidaan myös määrittää haluttaessa tarkemmin, jolloin perusteena voi olla esimerkiksi polttoainelisät, kuljetusalueet ja tullimaksut.

Kuljetusten suunnittelu:  Porautuva seuranta saapuvalle ja lähtevälle tavaralle. Analyysissa voidaan seurata kuljetuksia aina kuormatasolta nimiketasolle asti.  

Kuljetuksien reititys: Kuljetuksia voidaan reitittää monipuolisesti eri tarpeiden mukaan, jolloin voidaan luoda esimerkiksi vakiokuljetusreittejä tai vaihtoehtoisia reittejä. Kuljetusreittien suunnittelussa voidaan myös valita nopeampi tai kustannustehokkaampi reitti tai jotain näiden väliltä. Tämä helpottaa tavoitekustannustasossa sekä toimitusajassa pysymisen varmistamisessa.

3) Kysynnän ennustaminen

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 on kyvykäs työkalu kysynnän ennustamiseksi. Ennuste perustuu historiatietoon ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden modifioida ennustettua kysyntää eri muuttujien avulla. Arvot voidaan tuoda suoraan Microsoft Dynamics AX:n ennustemalleihin. Perusennusteen luontiin käytetään Microsoft SQL Server Analysis Services-palvelua ja ennusteen visualisoimiseksi, muokkaamiseksi sekä uusien KPI-suorituskykymittareiden luomisessa hyödynnetään Microsoft Power BI:tä sekä Exceliä. Pari hyvää poimintaa kysynnän ennustamisesta:

Ei tarvetta erillisjärjestelmille: Kysynnän ennustaminen on täysin integroitu Dynamics AX 2012 R3:een, joten datamigraation ja sovellusintegraation tarvetta ei ole olemassa kunhan historialliset tapahtumat säilytetään AX 2012 R3:n tietokannassa.

Moduulaarisuus helpottaa kustomointia: Kysynnän ennustamisen modulaarisuus helpottaa konfigurointia ja esimerkiksi eri toiminnallisuuksien aktivointi ja deaktivointi on helppoa tehden järjestelmästä helposti kustomoitavan asiakkaan tarpeisiin.

Väkevä analytiikka taustalla: Kysynnän ennustamiseen toimintoihin sisäänrakennettu Microsoft SQL Server Analysis Services tarjoaa tarkat aikasarja-algoritmit kysynnän ennustamiseen, jotka tekevät ennustamisesta tarkkaa ja paikkansapitävää. 

4) Elinkaaripalvelut

Dynamics AX Lifecycle Services (LCS) eli elinkaaripalvelut ovat suhteellisen tuore lisä AX-järjestelmään. Seuraavat toiminnallisuudet ovat tehostaneet merkittävästi tekemiämme käyttöönottoprojekteja:

Käyttöönottoprojekti pilveen: Dynamics AX käyttöönottoprojekti voidaan aloittaa pilvipalveluna LCS:ssä, vaikka ohjelmiston lopullinen paikka olisikin oma palvelinhuone. Tämä mahdollistaa paljon nopeampia ja edullisempia käyttöönottoprojekteja ilman laitteistoinvestointeja.

Ketterä  järjestelmän asennustapa: Elinkaaripalvelut mahdollistavat aiempaa ketterämmän käyttöönoton toiminnanohjausprojekteissa. Käyttöönottoprojektissa voidaan hyödyntää ns. Conference Room Pilot- pilottiasennustapaa, jossa projektin etenemistä ja suunnittelua seurataan sisäänrakennettujen prosessikuvausten, automaattisten videoiden sekä projektinhallintatyökalujen avulla.

Optimointi, jatkokehitys ja tuki samassa paikassa: Järjestelmän koko elinkaarta voidaan hallita LCS:n avulla. LCS sisältää tehokkaat työkalut myös muutoksien, päivitysten sekä jatkokehityksen hallintaan. Kaikki tieto säilyy yhdessä paikassa tehden kehitysprojekteista sujuvampia. Kaikki projektiin osalliset pääsevät jakamaan tietoa portaaliin. Ohjeet ja kaikki portaalissa tehty kommunkaatio säilyy läpi järjestelmän elinkaaren.

Lisätietoja Microsoft Dynamics AX R3:een liittyen löydät täältä:  https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn600262.aspx

Kaipaatko konsultointia toiminnanohjausjärjestelmääsi liittyen? Ole meihin yhteydessä.