Moderni talousjohto tukee liiketoimintaa ja strategiaa

Talousjohdon uusi rooli

”En ole koskaan ymmärtänyt, miksi raportointivastuu on talousjohtajalla ja raportoinnin tuottaa taloushallinto.” Näin aloitti puheenvuoronsa eräs analytiikkavalveutunut liiketoimintajohtaja BI seminaarissa. Jäin miettimään, miksi näin tosiaan yleensä aina on ollut ja miten tästä on talousjohdon alaisuuteen kehittynyt erilaiset controller- ja raportointitoiminnot. Ehkäpä perinteisesti on ollut niin, että tieto yrityksen taloudellisesta tilanteesta on ollut ainoastaan taloushallinnon saatavilla ja tämä yksi totuus on raportoitu sitten harvakseltaan yrityksen muulle johdolle. Siinä vaiheessa, kun liiketoimintaprosessien tehokkuutta ja yrityksen suorituskykyä on alettu mittaamaan, on raportointivastuu kaatunut sitten taloushallintoon vanhasta muistista. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että monesti yrityksen talousjohtajalla on erittäin hyvä kokonaisnäkemys sekä yrityksen taloudellisista realiteeteista että liiketoiminnan mahdollisuuksista ja uhkista - siten tiedon tuottamisen vastuu on aivan oikeissa käsissä.  Talousjohtajan tänä päivänä kohtaama haaste liittyykin validin ja relevantin tiedon avoimeen viestintään läpi organisaation, ei enää omassa Excel-taulukossa ylläpidettävään budjettiin ja raportteihin.

Muutoksen suuntaa luotaavassa Adaptive Insightsin CFO Indicator Q3 2015 kyselytutkimuksessa havaittiin, että talousjohtajista 69 % pitää siiloutunutta tietoa yritysten suurimpana taloudellisena virheenä ja 47 % talousjohtajista yhdistelee edelleen manuaalisesti tietoja eri tietolähteistä. Edellisessä Q2 2015 kyselytutkimuksessa puolestaan selvisi, että 49 % talousjohtajista pitää talousjohtajan roolin merkittävimpänä muutoksena strategisen johtamisen suurempaa merkitystä. Lähes kaksi kolmesta talousjohtajasta piti suunnitteluprosessejaan tehottomina sekä epätarkkoina ja noin puolet kyselyyn osallistuneista aikoo investoida analytiikkaan, raportointiin sekä suunnitteluun liittyvään teknologiaan seuraavan vuoden kuluessa.

Uudet BI- ja CPM-sovellukset luovat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan suunnitteluun sekä talouden johtamiseen ja olipa talousjohtajan roolista mitä mieltä tahansa, on aivan varmaa, että liiketoiminta- ja talousnäkymän tehokas yhdistäminen tukee minkä tahansa yrityksen strategista suunnittelua sekä tuottaa lisäarvoa yrityksen johtamiseen. Talousjohdon keskeisimpänä tehtävänä voidaankin nähdä yrityksen strategisen päätöksenteon tukeminen tuottamalla relevanttia ja oikea-aikaista tietoa.

Talousjohdon strategiseen rooliin siirtyminen mahdollistuu nykyaikaisten järjestelmien kautta toteutetulla hallitulla tiedolla johtamisella, mutta pelkkä sovellusten käyttöönotto ei kuitenkaan vie maaliin. On pohdittava tarkemmin muutoksen vaatimia konkreettisia toimenpiteitä, käynnistettävä konkreettiset muutokset ja mahdollistettava avoin ja muutosvalmis kulttuuri.

Talousjohdon perinteiset ongelmat ovat usein niitä jotka hidastavat muutosta ja johtavat strategisen näkökulman ja toiminnan puuttumiseen. Yleisimpiä ongelmia ovat edelleen raportoinnin staattisuus ja raporttien luomisen työläys sekä tästä aiheutuneesta kiireestä johtuva virheherkkyys. Haastetta lisäävät entisestään siiloutunut ja subjektiivinen liiketoiminnan suunnittelu sekä talousnäkymän korostunut, ja liiaksi liiketoiminnasta irrallaan oleva asema.

Kolme näkökulmaa muutokseen

Edellä mainittujen ongelmakohtien taklaaminen vaatii ennen kaikkea määrätietoista ja ennakkoluulotonta muutosjohtamista, jonka voi käynnistää muutaman avainprosessin parannuksilla.

Prosessit – Ennusta liiketoimintaa. Suunnittelun prosessien painopiste tulee rakentaa siten, että ihmiset keskittyvät tulevaisuuden mallintamiseen ja hahmottamiseen historian virheiden tulkinnan sijaan. Suunnitelmien ja toteuman seurannasta sekä ennusteiden päivittämisestä on myös tehtävä vakiintunut osa organisaation johtamisjärjestelmää.

Oikea tieto– Johda hallitusti tiedolla ja keskity olennaiseen. Hallittu tiedolla johtaminen käynnistyy eri sidosryhmien yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta, mikä johtaa ihmisten sitoutumiseen muutokseen ja jonka perusteella myös liiketoiminnan ajurit ja avainmittarit tulevat määritettyä niin, että ne mallintavat toiminnan muutoksia oikealla tavalla.

Data - Varmista hyvä metadatan määrittely ja hallinta. Tämä mahdollistaa oikean tiedon päätymiseen juuri oikeaan tarpeeseen ja ennen pitkää myös mahdollistaa tiedon hallinnan automatisointia.

Liiketoimintalähtöinen ajatusmalli on ensimmäinen kehitysaskel

Tehdyn pohdinnan perusteella voidaan listata muutamia strategisen talousjohdon tunnusmerkkejä, jotka toimivat samalla hyvinä tavoitteina ja mittareina kehityksen arvioinnille.

  • Standardisoitu mittaristo joka ohjaa liiketoimintaa
  • Liiketoiminnan ajureiden avulla toteutettu liiketoiminnan ja talouden suunnittelu
  • Liiketoiminnan suunnittelun perusteella ennakoivan tiedon visuaalinen analytiikka ja raportointi räätälöidysti eri sidosryhmille

 

Lue lisää talousjohtajien näkemyksistä:

CFO Indicator Report Q3 2015: Strategic CFOs Break Down Silos to Harness the Power of Data

http://www.adaptiveinsights.com/downloads-registration?id=16056&prl=eCraft

Q2 2015 CFO Indicator Summary Report: CFOs Ready to Lead Strategic Charge With a Boost From Technology

http://blog.adaptiveinsights.com/corporate-performance-management/infographic-modern-cfos-turn-to-tech-to-create-culture-of-analytics/?prl=ecraft