Millä raportointityökaluilla saat toiminnanohjauksestasi eniten irti?

/ Heikki Lindholm
img.jpg

Tiedolla johtaminen on yksinkertaisesti pääsääntöisesti faktoihin perustavaa päätöksentekoa.  Ei riitä, että tietoa on, sitä pitää myös osata hyödyntää ja jalostaa. Päätöksentekijöillä onkin oltava oikea ja tarvittava tieto, joka voidaan tuottaa raporteiksi ja mittareiksi. Usein on kuitenkin keskitetty liiaksi itse järjestelmiin, kuin bisneksen tavoitteiden ja niitä seuraavien mittareiden konkretisointiin ja kirkastamiseen.

Järjestelmähän ei ole mitään ilman ymmärrystä siitä, mitä halutaan mitata, analysoida ja johtaa.

Tämän sanottuani, on kuitenkin hyvä ymmärtää, mihin eri raportointityökalut taipuvat tai eivät taivu.

Listasin kolme Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmään integroitavaa raportointityökaluja, jotka mielestäni vastaavat hyvin liiketoiminnan tarpeisiin:

Management Reporter

Management Reporter 2012 on suositeltu työkalu talouden raportointiin Dynamics AX 2012 -ohjelmistossa. Työkalu kuuluu mukaan järjestelmän lisenssihintaan, joten sen käyttöönotto on nopeaa ja tehokasta. Työkalu ei vaadi ohjelmistokehittäjän tai teknisen henkilökunnan apua muussa kuin asennuksessa.

Mikä Management Reporterissa on sitten parasta?

Ensinnäkin Management Reporter mahdollistaa raporttien jakamisen ja luomisen eri henkilöille ja ryhmille automaattisesti vaikka useaan eri kohteeseen. Kaikki raportit voidaan aikatauluttaa ja automatisoida, mikä on huomattava etu kuun vaihteen raportoinnin tuskan helpottamisessa.

Porautuminen raportin summatasolta aina tapahtumatasolle onnistuu myös hyvin. Tämä mahdollistaa kirjanpidon pikatarkistusten teon näppärästi. Tästä on myös hyötyä kun tutkitaan esimerkiksi kuun vaihteessa kirjaamattomia kirjauskansioita.

Työkalu ei ole myöskään rajoitettu pelkästään MS Dynamics AX:n tarjoamaan tietoon vaan excelin avustuksella raporttiin voidaan ajaa sisään myös esimerkiksi budjettitiedot. Konsernitason raportointia ajatellen Management Reporter mahdollistaa myös yhdistelmäraporttien teon useiden eri yritysten tapahtumista.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä on mainittava myös mobiilikäyttömahdollisuus, joka tuo raportoinnin yhä helpommin käyttöön päätelaite- ja paikkariippumattomasti.

Lue lisää aiheesta: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn435963.aspx

Management Reporter 2012 raportti XPS Viewer:issä
Management Reporter 2012 raportti XPS Viewer:issä

Microsoft Power BI

Power BI on ratkaisu etenkin tiedon visualisointiin, joten se on käyttökelpoinen työkalu etenkin, kun halutaan visualisoida raportteja ja luoda dashboardeja esimerkiksi johdon päätöksenteon tueksi.

Microsoft on jo pitkään tehnyt selväksi, että se tulee panostamaan Power BI:n kehitykseen voimakkaasti nyt ja tulevaisuudessa. Käytettävyys ja mobiilioptimointi ovat Power BI:n kulmakiviä. Uudesta Windows 10 käyttöjärjestelmästä löytyy myös Cortana-puheavustaja, jolle voi esittää kysymyksiä ja saada tulokset valmiina raporttina.

Yksi Power BI:n suurimmista eduista on ehdottomasti tietolähderiippumattomuus, jonka ansiosta käyttäjä voi luoda ja yhdistää tietoa eri tietolähteistä. Valmiista tietomallista saadaan rakennettua monipuolisia mittareita ja raportteja yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.

Raportit on helppo jakaa Sharepointin kautta, mutta ne voidaan julkaista myös suoraan pilveen.  Jatkossa yritys ei välttämättä tarvitse enää käyttää Sharepointia raporttien jakeluun vaan ne voidaan julkaista halutessaan pilveen. Oheisessa videossa on lyhyt kuvaus uudesta Microsoft Power BI ja sen hyödyistä.

Katso video Power BI:n hyödyistä: https://www.youtube.com/user/mspowerbi

Lue lisää: https://powerbi.microsoft.com/en-us/

Power BI: Johdon raportointinäkymä
Power BI: Johdon raportointinäkymä

Atlas

Atlas Globe Software on Dynamics AX:n raportointiin ja tietojen sisään lukuun tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelmisto toimii Dynamics AX:n ehdoilla ja käyttää mm. AX:n käyttöoikeusmallia hyväksi.

Atlas -ohjelmisto on lähempänä loppukäyttäjää kuin mikään muu Dynamics AX:n raportointitoiminnallisuus ja se tukee myös Microsoft Power BI:tä. Käyttäjä kykenee suoraan käyttämään AX:n elävää dataa Excelissä ja muissa Office-ohjelmissa ilman SQL Server-asiantuntijaa. Atlas-käyttöliittymä ei vaadi pitkää opiskelua ja Atlas tekee AX:n taulujen ja tietojen selaamisesta vaivattoman.

 Atlasta voidaan käyttää yhdessä Officen kanssa tai erikseen oman clientin kautta. Työkalu soveltuu loistavasti Master data-projekteihin, sillä sen avulla voidaan validoida dataa.

Atlaksen suurimpia etuja ovat Dashboard-tyyppisten näkymien rakentaminen eri kohderyhmien – kuten taloushallinto, myynti, markkinointi ja johto – tarpeisiin.  Kaikki tiedot ovat tuotavissa Exceliin ja Wordiin.

Tietoturvamielessä Atlas on erittäin turvallinen, sillä se hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän käyttöoikeuksia. Näin käyttäjä pääsee käsiksi ainoastaan tietoihin, joihin hänelle on annettu Dynamics AX:ssa pääsy.

Atlas: Datan drill down
Atlas: Datan drill down

Mitä työkalua käyttää missäkin raportoinnin vaiheessa:

Raportoinnin vaiheet ja työkalut
Raportoinnin vaiheet ja työkalut

Tämä on vain yksi esimerkki, mutta Atlas ja Management Reporter toimivat mainiosti, kun tietomassasta halutaan koostaa multidimensionaalisia malleja, jossa riippuvuussuhteita voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Power BI:n näen taas loistavana työkaluna raportin toimitusvaiheessa ja visualisointivälineenä, kun tietoa on jo pureksittu pidemmälle.  Loppupeleissä kyse on tietenkin aina käyttäjien tarpeista, joiden mukaan rakennamme mahdollisimman näppärän ja helppokäyttöisen tavan tehdä ja johtaa yrityksen raportointia.

ERP-järjestelmä hakusessa? Lue lisää eCraftin ERP-ratkaisuista täältä