Talousjohtaja – hallintokoneesta näkijäksi

img.jpg

Talousjohtajan roolin muuttuminen kuulostaa jo kliseeltä. Markkinat heiluvat, riskienhallinta on jatkuvaa ja muutos pysyvää. CFO:n uusi rooli syntyy kuitenkin näistä paineista huolimatta, eikä vain niiden vaikutuksena. Uusi talousjohtaja tuo bisnekseen lisäarvoa, jota vain talousfunktio voi nähdä. Hyvä talousjohtaja kehittyy suorittajasta näkijäksi.

Uusi normaali on pysyvää

Finanssikriisin jälkeinen uusi normaali ei ole menemässä pois – vieläkään. Markkinatilanteiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutos jatkuu – disruptio on yhä haastavampaa. Digitalisaatio on vain sana. Muutos jatkuu senkin jälkeen.

Riskinhallinnan korostuminen on tuonut mukanaan jättimäisen data-analytiikan ja kasan uusia työkaluja. Teknologian ja analytiikan osaaminen korostuu entisestään. Talousjohtajan tulee nähdä yhä laajemmalle ja pidemmälle. Samaan aikaan markkinoiden näkyvyys on yhä heikompaa.

Useat yritykset ja johtajat ovat ratkoneet ongelmaa pinoamalla tehtäviä. Perinteisten kirjanpidollisten, finanssisuunnittelun ja transaktiohallinnan päälle on lyöty uusi kasa vaatimuksia: lisää ennustavaa analytiikkaa, tiukempaa kuluseurantaa ja laajempaa raportointia.

Työtehtävien pinoaminen ei tuo tehokkuutta tai paranna osaamista. Se vie kohti kaaosta.

Tuoreen yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan yhä useampi CFO haluaa vaihtaa alaa vähemmän stressaavaan työhön. Onnistunut bisnes edellyttää kehittyvää talousjohtoa, joka osaa aktiivisesti luopua vääristä stressitekijöistä, ja keskittyä oleelliseen.

Virtaviivaistaen kohti näkemistä

Talousjohdon kannattaa luopua toimimattomasta, vanhentuneesta ja turhaan kuormittavasta teknologiasta ja työskentelymallista. Perinteiset toiminnot, kuten tapahtumien hallinta, budjetointi tai kirjanpidon johtaminen, voi nyt virtaviivaistaa.

Vain vapauttamalla resursseja kriittisiin uusiin taitoihin, voi vastata onnistuneesti bisneksen haasteisiin.

American Expressin tuoreen CFO-kyselyn mukaan bisnestarvitsee uusia kykyjä ja palveluita talousjohdolta:

·Riskien tunnistaminen ja hallinta bisneksien sisällä

·Trendienavaaminen ja ajureidenymmärtäminen

·Halukkuus tunnistaa ja soveltaa uusiaideoita

·Halu kehittäästrategiaa ja ohjata sitä aktiivisesti

·Kykykommunikoida ja neuvotella bisneksen kanssa jatkuvasti

Tutkimuksessa korostuvat yhä enemmän yrityksen strategiset ja mahdollisuuksien näkemisen tarpeet. Vähemmällä huomiolle jäävät rutiininomaiset, taktiset työt. Tulevaisuuden talousjohtaja delogoi ja ulkoistaa tehokkaammin. Tämä vapauttaa aikaa bisnestä ohjaavalle strategialle.

Johtaja muuttuu rappari- ja hallintokoneesta aktiiviseksi bisneksen ideoiden sparraajaksi.

Muutos on sama kuin pakkopoliisista tulisi luotettu valmentaja.

Yksinkertaista ja helpota

Bisneksen aktiivinen ohjaaminen edellyttää luottamusta ja jatkuvaa kommunikointia. Tämä ei onnistu hitailla, monimutkaisilla ja päätöstä vaikeuttavilla sekavilla raporteilla. Bisnesjohto tarvitsee jatkuvaa, ajantasaista ja päätöksiä helpottavaa näkemystä. Silloinkin, kuin data on epävarmaa.

Helppous ja kyky nähdä kirkkaasti syntyvät yksinkertaistamalla. Se on mahdollista vasta, kun epäoleelliset rutiinit on vähennetty tai delegoitu pois.

Kyky nähdä bisneksen keskeiset ajurit on asia, jota ei voi ostaa ohjelmistolla. Talousjohto voi tarjota uniikilla näkemyksellään tietoa johdolle. Se edellyttää bisneksen syvää ymmärtämistä ja kykyä kyseenalaistaa omat vanhat toimintamallit – löytää arvoa eniten tuottava osa.

Keskeinen tehtävä on nähdä jatkuvasti nämä yrityksen keskeiset arvoa tuottavat osat, niiden ajurit ja tarvittavat keskeiset metriikat.

Näin CFO:n rooli muuttuu seuraavasta raportoijasta kohti uusia ideoita syöttäväksi neuvonantajaksi ja näkijäksi.

Hyvät työkalut auttavat sekä yksinkertaistamaan vanhaa rutiinia että tarjoamaan näkymiä bisnekselle. Niiden avulla voidaan nähdä tulevia päätöksiä, ennen kuin kysymykset ovat nousseet esille. Talousjohto ennakoi analyyttisesti.

Työkalujen tulee myös tarjota mahdollisuuksia mallintaa vaihtoehtojen vaikutuksia.

Parhaimmillaan järjestelmät antavat selkeää suuntaa markkinoiden muutoksesta jo silloin, kun perinteinen viisaus vielä väittää vanhan tavan toimivan.

Tarjoavatko omat työkalusi oikeasti bisnestä helpottavaa ymmärrystä? Tuleeko työkaluista ensimmäisenä mieleen päänvaiva ja hidas manuaalinen työ? Päänvaiva on merkki – se kertoo muutoksen ja uuden toimintatavan tarpeesta. Nousemalla päivittäisten ongelmien yläpuolelle voi nähdä, mikä on oleellista ja mihin suuntaan tulisi muuttua.

Päätös on sinun. Tulevaisuus on täällä nyt.