Qlik Platform vahvistuu ennestään – QlikView 12 tuo mukanaan monia parannuksia

Qlik on vuoden 2015 aikana merkittävästi vahvistanut kokonaisuuttaan hallitun tiedolla johtamisen mahdollistavana alustana. Olemme todistaneet vuoden aikana Qlikin laajenemisen vakioraportoinnin puolelle Nprintingin hankinnan avulla. Lisäksi Qlik Sense on kasvattanut suosiotaan ja tuonut aivan uudenlaisia käyttömahdollisuuksia koko analytiikan ja raportoinnin saralla. Nyt uudistukset jatkuvat ja vihdoin on myös QlikView päivitetty uusimpaan versioon. Päivitys tarjoaa parannuksia useilla saroilla niin käyttöönottoon, suorituskykyyn, tietoturvaan kuin käyttömahdollisuuksiin.

qlikview-12.jpg

Merkittävä muutos QlikView 12 –versiossa on sukupolven QIX -moottorin käyttöönotto, jonka avulla tietomalli on saumattomampi ja qvd-tiedostot toimivat yhdessä muun Qlik –perheen tuotteiden kanssa.

Tietoturvaa on myös parannettu ja verrattuna edelliseen versioon on tehty yli 100 päivitystä turvallisuuteen liittyen.

QlikView 12 tuo mukanaan myös huomattavasti paremman käyttömukavuuden mobiililaitteilla. Kaikki toiminnollisuudet, jotka ovat käytössä QlikView selainversiossa ovat nyt käytettävissä myös kosketusnäytöillä ilman rajoitteita. Kaikki nämä toiminnollisuudet antavat parannetun mobiilielämyksen ja paremman riippumattomuuden erillisistä laitteista QlikView –sovellusten käyttäjille.

Merkittävä uudistus on myös RESTful API, joka mahdollistaa tiedon hakuja mm. sosiaalisesta mediasta ja muista pilvipohjaisista palveluista. Merkittävä osa kriittistä hyödynnettävää tietoa makaa nykyään yrityksen ulkopuolella, jotka on erittäin tärkeää saada helposti osaksi muuta kokonaisuutta.

Myös Qlikin uusi pilvipohjainen datapalvelu Qlik Datamarket on päivityksen myötä saatavilla liiketoiminnan käyttöön. Palvelu tarjoaa paljon avointa dataa rikastamaan liiketoimintadataa mm. säätiedoilla, yleisillä taloustiedoilla, valuuttakursseilla tai vaikkapa väestödatalla. Nyt tähän materiaaliin on suora pääsy QlikViewsta, sekä maksutta että tilauksena.

Lyhyesti sanottuna näemme, että Qlik on uudistuksen jälkeen entistä vahvempi kokonaisuus, johon kannattaa investoida nyt ja jatkossa. Muistettava kuitenkin aina, että uudet järjestelmät itsessään eivät ole kaiken pelastavia ratkaisua. BI –ratkaisussa on kyseessä paljon enemmästä kuin vain teknisestä työkalusta. Se on hallitun tiedolla johtamisen väline, joka mahdollistaa toimintatapojen ja kulttuurin muutoksen. Palveluiden ja hankkeiden ohjaamisessa lähtökohtana tulee olla aina johdon yhteiseen näkemykseen perustuvat liiketoiminnan tarpeet sekä henkilöstö, jota tuetaan omaksumaan ja hyödyntämään uuden toimintatavan muutokset. Muutosta ei saa aikaan vain järjestelmää uusimalla.