CEO:n prioriteetit vuodelle 2016

Yksi haasteiden ja muutosten vuosi on kohta takana. Moni huokaisee jo helpotuksesta. Maailma ei kuitenkaan pysähdy. Aktiiviselle toimijalle se tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Bisneksen muutos on aina myös mahdollisuus.

 

Haasteita riittää
 

Mitä ovat tulevan vuoden haasteet?

Tässä muutamia:  Epävarmuus ja markkinanäkyvyyden sekavuus jatkuvat. Valuutat ja energiakustannukset rullaavat yhä vuoristorataa. Paine katteessa ja tuloksessa jatkuu. Tuottavat bisnes-innovaatiot ovat yhtä tärkeitä, vaikka aikaa niiden kehittämiseen on yhtä vähän kuin ennenkin. Jostain pitäisi saada lisää rivin alle, kestävällä tavalla. Kuinka voi viedä toiminnot yhä syvemmin digitalisaation ytimeen, välttäen turhia riskejä?

 

Käytä riskiälyä
 

Riskien ymmärtäminen on bisneksen peruskauraa. Silti harva pysähtyy ymmärtämään mitä riski on. Epävarmuuden vallitessa riskiä on yhä vaikeampi kvantifioida – pelkkä riskilaskenta ei riitä. Täytyy kehittää riskiälyä – fiksua ymmärrystä riskeihin suhtautumisesta ja riskeillä ajattelemisesta. Riskiäly erottaa riskejä analyyttisesti ymmärtävän turhien riskien ottajista.

Usein riskin hallinta on ihmisen intuition ja aikaisempien kokemuksien varassa: nopeaa ja fiilispohjaista. Se toimii usein, mutta on taipuvainen virheisiin. Rinnalle voi kehittää riskiälyä ja sillä voi navigoida karikkoisessa vedessä taitavammin. Uuden vuoden lukemiseksi voi suositella alan johtavan tutkijan, Gerd Gigerenzerin mainiota kirjaa ’Risk Savvy : How to Make Good Decisions’.
 

Tietenkin riskiäly edellyttää hyvää, kaukonäköistä bisnes-analytiikkaa, eikä peruutuspeiliraportteihin katsomista. ERP, BI ja CRM täytyy olla kunnossa. Mieti, saatko itse sitä dataa ja niitä ennusteita, joista olisi apua ennakoivaan johtamiseen?

 

Tue tehokasta myyntiä
 

Myynti on vieläkin se yleisin kompastuskivi. Mitä asiakas oikeasti haluaa? Mikä on hänen kipupisteensä? Mikä on paras ajankohta? Missä ovat tunnistamattomat asiakkaat? Vastauksia näihin kysymyksiin ei ehditä löytämään kylmäsoittojen armeijallakaan. Eivätkä asiakkaatkaan ehdi vastailemaan massakontakteihin.

Asiakkaat haluavat heille soveltuvia älykkäitä ratkaisuja – nyt.

 

Asiakkaan tunteminen on yhä enemmän verkossa, sirpaloituneena ja epäselvänä. Ilman järkevää ja bisnes-funktioita yhdistävää asiakasymmärrystä, ei myyntiä voi tukea järkevästi. Pelkkä inbound-markkinoinnin lisääminen ei riitä, myyntiä täytyy tukea tehokkaasti.

 

Markkinatuntemus, asiakkuuksien hallinta ja myynnin tuki – näiden tulisi yhdistyä ja olla ennakoivia. Tarjovatko järjestelmät ja prosessit nyt tätä? Jos tiimi ei nyt pysty sanomaan, mitkä ovat asiakkaan haasteiden top 3  ja milloin/miten niihin vastata sopivilla ratkaisulla, on aika miettiä lähestymistä uusiksi. Se, joka löytää ja ymmärtää asiakkaan oikea-aikaisesti, tarjoten hänelle parhaiten soveltuvan ratkaisun, voittaa.  Välillä tämä voi tarkoittaa pitkälle vietyä kustomointia, mutta kuten meidän GO-bisneksemme osoittaa, usein pitkälle esikonfiguroitu älykäs ratkaisu tuo asiakkaalle datapaljouden keskeltä sen ymmärryksen ja näkymän bisneksestä, jolla puristaa sitä viimeisintä kilpailuetua. 

 

Digitalisoi strategisesti
 

Digitalisaatio tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia – samalla koko digihyrrän hallitseminen on yhä vaativampaa. Se ei ole enää luksus tai lisä, se on perustava bisneksen strategisen kehityksen työkalu. Nyt kun helpoimmat hedelmät on poimittu ja perusteet on asennettu paikalleen, on aika arvioida näkymiä. Mitä mahdollisuuksia tarjoavat markkinat, uudet työkalut, ulkoistusmallit ja asiakkaiden käytöksen muutokset? Mikä tarjontayhdistelmä markkinoilta puuttuu, vaikka moni painii päivittäin samojen ongelmia kanssa?

Vuodenvaihde on hetki tehdä päivittäisen bisnes-kehityksen välianalyysiä. Mitkä arjessa päätetyt väliaikaiset ratkaisut tulisi uudistaa ja mihin riittää tehostus? Miten järjestelmät voi yhdistää, jotta niistä saadaan lisää ymmärrystä ja tehoa? Väliaikaisesta tulee usein pysyvää, kunnes se ei enää toimi. Strateginen johtaminen on ennakoimista ja tulevaisuuden luomista. Nyt on hyvä hetki päivittää vision ja prosessien toimiminen käytännössä.

 

Erinomaista tulevaa vuotta 2016!