Modernin esimiehen vaatimukset

/ Ville Hemmilä
img.jpg

Esimies on palvelija. Uusi rooli ei ehkä miellytä vanhan liiton esimiehiä, mutta se on asiantuntijoiden johtamisen avain.

Johtajuutta on organisaation kaikilla tasoilla. Mutta esimies on tarkemmin määritelty ja säädelty rooli. Esimiestehtävään kuuluu formaalia päätäntävaltaa ja vastuuta.

Mitä esimieheltä tänä päivänä vaaditaan?

1. Asennetta

Asiantuntija haluaa olla johtajastaan ylpeä. Tämä ei onnistu, jos esimiehellä ei ole mielipiteitä ja näkemystä. Eikä se onnistu, jos esimiehen itsetunto ei kestä palautetta asiantuntijoilta. Nyhveröjohtajuuden aika on ohi, kuten Henna Niiranen kirjoittaa.

2. Tiimien ja ryhmädynamiikan tukea

Yksittäisen työntekijän työnjohtaminen vähenee; asiantuntijoilla on yhä syvempää osaamista ja he ohjaavat itse itseään. Samalla esimiehen vastuu tiimien toiminnasta ja hyvän ryhmädynamiikan ruokkimisesta kasvaa. Mitään työtä ei voi enää tehdä yksin, kaikki tehdään yhdessä. Tämä edellyttää esimieheltä kykyä myös purkaa mahdolliset konfliktit nopeasti – verkostomaisessa työtavassa ne haittaavat koko porukan työtä.

3. Tuottavuuden nostoa motivoimalla

Asiantuntijaorganisaatiossa esimiehen vastuulla on työhyvinvointi ja työmotivaatio. Pomo ei pärjää toteamalla, että jos työ ei kiinnosta, niin tuossa on ovi. Innostunut ja energinen asiantuntija on moninkertaisesti tuottavampi kuin perussuorittaja. Siksi esimieheltä edellytetään kykyä ruokkia alaistensa motivaatiota.

4. Moniäänisyyden ja tulosten takaamista

Liian samankaltaiset työntekijät eivät löydä uusia mahdollisuuksia. Nykyaikainen esimies rakentaa tiimeihin tarkoituksellisesti diversiteettiä erilaisten osaamis- ja persoonaprofiilien avulla. Moniäänisyys ei silti saa tarkoittaa kakofoniaa, tuloksia on tultava. Tulokset eivät kuitenkaan synny vaatimalla ja nyrkkiä pöytään lyömällä vaan mittaamalla ja analysoimalla tilanteita. Esimies auttaa asiantuntijoita itse löytämään syyt ja parannuskeinot. Silloin porukka sitoutuu tuloksellisuuteen.

Moderni esimies mahdollistaa, motivoi ja suuntaa. Hän auttaa asiantuntijaa tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Hän näyttää asenne-esimerkkiä.

Pomosta on tullut palvelija.