Adaptive Insights rikkoi Leaders-lohkon rajan Gartnerin nelikentässä

Gartner julkisti huhtikuun alussa arvostetun Magic Quadrant CPM 2015 –tutkimuksensa, jossa liiketoiminnan ohjauksen järjestelmät laitetaan järjestykseen ja nelikentän lohkoihin kattavan kriteeristön avulla.

Adaptive Insights jatkaa vahvaa nousuaan markkinassa ja kolkuttaa jo Leaders-neljänneksen rajaa kohennettuaan asemiaan entisestään viime vuodesta. Oikein tarkasti katsoen voidaan nähdä rajan jo rikkoutuvan ja tämähän toki on tulkittava kilpailijan eduksi.

Hyvä sijoittuminen ei ole ihme kun katsotaan Gartnerin tarkempaa analyysiä Adaptivesta. Haastatellut asiakkaat antoivat järjestäen korkeat arvosanat toimittajasta ja asiakastyytyväisyydessä sijoitus on kärkineljänneksessä. Toteutuksen helppoudessa Adaptive on kärkikastissa ja sen siivittämänä myös implementointikustannukset jäävät jopa odotuksia alhaisemmiksi. Nämä ominaisuudet ja lopputulokset on juuri niitä joita laadukkaalta pilvipalvelulta voidaan odottaa. Sijoittumista vahvistaa myös tuoreet lisätoiminnallisuudet Office-integraatiossa sekä konsernilaskentamodulin käyttäjäkunnan laajentuminen ja hyvät käyttökokemukset.

Adaptiven asiakaskunta on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosien aikana ja aktiivisten asiakkaiden määrä on jo yli 2500. Hieman hassusti Gartner ilmoittaa varoitukset-osoissa Adaptiven asiakaskunnan koostuvan laajasti niin pienistä, keskikokoisista kuin suuristakin asiakkaista. Pilvipalvelun yksi parhaista puolista kun on, että samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet skaalautuvat ja ovat hyödynnettävissä aina pienistä start-upeista suuriin kansainvälisiin konserneihin. Toisaalta yksistään Adaptiven Enterprise-luokan asiakasmäärä on suurempi kuin useamman pahimman kilpailijan koko asiakaskunta.

Pilvipalvelut tämän hetken suurin markkinatrendi

Gartnerin tutkimuksen mukaan siirtyminen pilvipalveluihin on tämän hetken suurin markkinatrendi ja se on myös vahvasti huomioitu arvioissa läpi tutkimuksen. Pilvipalveluiden kysyntää ajaa teknologian mahdollistama nopea hyötyjen ulosmittaus, helppokäyttöiset sovellukset sekä vaivaton päivitettävyys. Pilvipalvelut ovat vielä yleisimmin käytössä Pohjois-Amerikassa, mutta uudistusaalto on yltänyt jo lähes kaikkialle maailmassa – tämä näkyy selvästi myös Suomen markkinassa.

Myös ns. megavendorit eli IBM, Oracle ja SAP ovat huomanneet pilven kysynnän ja ovat kaikki vuorollaan julkaiseet tai julkaisemassa pilvipohjaisia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa heidän osaltaa kuitenkin käytännössä täysin uusien ohjelmistojen kehittämistä. Lisäksi erittäin raskaisiin IT-painotteisiin toteutuksiin ja pahamaineisen huonon tuen tarjoamiseen tottuneiden organisaatioiden kääntäminen ketterään pilvipalvelukulttuuriin tulee ottamaan pitkän aikaa. Gartner toteaakin, että megavendorit eivät ole pystyneet vastaamaan markkinan tarpeeseen pilven osalta ja siten kaikkien sijoitusta nelikentäsä on laskettu selvästi.

Gartner muistuttaa että perinteisiin järjestelmätoteutuksiin verrattuna pilvipalvelua käytettäessä kokonaisuuden hallinnasta suurempi osuus siirtyy toimittajalle, mikä vaatii asiakkailta entistä suurempaa luottamusta toimittajaan. Tämän vuoksi toimittajan kannalta asiakastyytyväisyys nousee ainoaksi olennaiseksi mittariksi sillä pilvipalvelun kohdalla tilaus kestää juuri niin kauan kuin asiakas pysyy tyytyväisenä palveluun.

Arvioiduista toimittajista Adaptiven lisäksi puhtaita pilvipalveluja tarjoavat Host Analytics sekä Anaplan. Gartnerin korostamasta pilvitarjoamasta huolimatta Host Analytics:n sijoitus heikkenee viime vuodesta ja Anaplan puolestaan pääsee vasta ensi kertaa nelikentälle täyttäessään Gartnerin minimivaatimukset. Anaplanin kannalta huolestuttavaa on että asiakastyytyväisyydessä se selviää vain keskitasolle. Toteutusten kustannuksissa odotuksiin nähden Anaplan on kirjauttanut jopa heikoimman arvosanan ja myös Host Analytics jää alle keskiarvon. Lisäksi Anaplanin kohdalla huomautetaan että käyttäjille vaaditaan mittavaa koulutusta ja dokumentaatiota sekä IT-osaston tukea laajempien, usean käyttäjän ympäristöjen hallinnassa. Nämä tulokset ovat päinvastaisia pilvipalvelulta odotettuihin ominaisuuksiin verrattuna – pelkkä pilvi ei siis luo tietä onneen vaan kokonaistoteutuksen täytyy olla kunnossa.

Garnerin tutkimuksen kokonaisuudessaan voit lukea osoitteessa: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-2D1DXBH&ct=150403&st=sb

Mikäli budjetointi- ja suunnitteluprosessin tai järjestelmien uudistaminen on yrityksessäsi ajankohtaista, tulen mielelläni käymään tutkimusta ja pilvilpalvelun tuomia etuja läpi tarkemmin oman yrityksesi tilanteen kannalta.

Mikko Kupiainen, Manager