Qlik:n toinen tuleminen

QlikView:n suurimpia haasteita kasvaa suuryritysten tai "tuttavallisesti" Enterprise-asiakkaiden ensisijaiseksi BI-ratkaisuksi on ollut hallinnan puutteen tuntu.

Hallinnan puutteen tuntu?

QlikView:n vahvuuksiin on visualisoinnin lisäksi aina kuulunut nopea ja helppo kehitys, joka on mahdollistanut Qlikin leviämisen organisaatioissa myös "valvomatta ja pyytämättä". Kokonaisuuden kannalta itsenäisiä kehittäjiä ja käyttökohteita on syntynyt kuin sieniä sateella, jolloin hallinta on valitettavasti jäänyt toissijaiseksi.

Mietittäessä koko yrityksen tasoista BI-ratkaisua on Qlik edellä mainituista syistä koettu ei-luotettavaksi ja ei-isoihin ympäristöihin sopivaksi. Ja näin se valitettavasti on ollutkin, syy ei johdu tuotteesta, vaan tavasta kehittää ja konsultoida.

Hallittu tiedolla johtaminen ja Qlik

Olemme useamman vuoden rakentaneet ja ajaneet asiakkaillemme AMS (Application Management Service) -ajattelumallia ja palvelua, jossa Qlikin kehittäminen on "suitsittu" hallittavaksi. Ajatuksessa ja toimintatavassa ei sisällään ole mitään uutta, uutta on se, että Qlikkiä kehitetään kokonaisuuden kannalta hallitusti.

  • Olennaista kehityksen kannalta on palvelun ja kehityksen johtaminen ja ohjaaminen, ei vain "teknisen ja nimetyn hallinnollisen asiakasvastuullisen pakkokokouksissa" vaan aidosti toimittajan ja asiakkaan avainhenkilöiden yhteisen näkemyksen mukainen liiketoiminnan tavoitteita tukeva kehitys. Tekstinä ero on pieni, tekemisenä ero muuttaa kaiken - hyvään suuntaan.
  • Teknisesti helpoin osa-alue on tukipalvelu- ja ongelmahallinta, joka on lähimpänä perinteistä help dekskiä. Suurin ero on tavoitteessa, tavoitteenamme on pyrkiä tilanteeseen, jossa tiketit koskevat vain käyttöoikeuksia. Kaikki muut käyttöön, kehitykseen ja testaukseen liittyvät asiat ratkaistaan jo kehitys- ja tuotannointivaiheissa.
  • Ympäristön valvontakin on lähellä "perinteistä", suurimpana eron on ennakoiva toiminta, miten lisenssit on käytössä, missä applikaatioissa tai taustaprosesseissa on mahdollisesti tulossa ongelmia. Korjataan ne etukäteen, jottei niistä tule tikettejä.
  • Muutoksenhallinnassa ja pienkehityksessä erot perinteiseen Qlik-kehitykseen alkavat jo näkyä selvästi. Kaikilla kehittäjillä, asiakkaan sisäisillä tai konsulteilla, on yhtenäiset kehitysohjeet ja toimintatavat alkaen latauskäytännöistä ja päättyen yhtenäisiin layout-periaatteisiin. Kehittämisen tukena käytetään (visuaalisia) projektinhallinta- ja versiohallintatyökaluja, jolloin kenellekään ei ole epäselvää mitä versiota ollaan kehittämässä ja mitä muutoksia siinä ollaan tekemässä. Sanoin ideat ja niiden toteutus tulevat dokumentoitua.
  • Pihvi kehityksen hallintaan on sovelluskehityksen hallinnassa. Oikeiden työkalujen ja toimintamallien kuten QDF (QlikView Development Framework) ja sovittujen kehitysperiaatteiden valvonta ennen tuotantoon viemistä eli tuotannointia. Kaikki tuotantoon vietävät applikaatiot läpikäydään ja varmistetaan että ne ovat sovittujen periaatteiden mukaisia, näin vältetään myöhemmät haasteet tiedon oikeellisuudessa ja käyttökokemuksessa. Käytämme validoinnissa kehittämäämme, Qlik:n globaaleihin kehitysmalleihin perustuvaa Application Review Templatea (ART).
  • Kun kehityksen taustat ovat kunnossa, tehokasta kehitystä voi sen jälkeen tehdä joko asiakkaan omat henkilöt tai konsultit. Kysymys on sen jälkeen vain päätöksestä, kuinka paljon osaamista halutaan pitää itsellä ja kuinka paljon hankkia ulkoa.

Miten eteenpäin?

Olemme tehneet useille yrityksille AMS Health checkin, jonka aikana käydään läpi koko Qlik-ympäristö ja jonka lopputuloksena asiakkaalla on konkreettinen ja priorisoitu  etenemissuunnitelma jaettuna kolmeen osa-alueeseen

  • Liiketoiminnan tukeminen
  • Hallinnointi
  • Tekninen toteutus

Haluamme kaikessa tekemisessämme korostaa hallittua tiedolla johtamista. Hallittu kehitys ja ylläpito ovat olennainen osa sitä.

Jari Laakkonen, Managing Partner