Sähköinen taloushallinto tekee kuolemaa, talousjohtaminen nousee

img.jpg

Sähköinen taloushallinto tuo tehokkuushyötyjä. Tärkeämpiä ovat kuitenkin johtamishyödyt. Ajantasainen tieto tukee päätöksentekoa ja mahdollistaa aivan uudenlaiset palveluprosessit. Siksi sähköinen taloushallinto – oikeastaan talousjohtaminen – on koko johtoryhmän asia, ei vain talousjohtajan.

Taloushallinto kuolee. Sen paikan ottaa talousjohtaminen. Näin tapahtuu, koska rutiinit automatisoidaan ja johtamista varten tuotettu tieto tulee aina ajantasaiseksi ja kaikkialla saatavaksi.

Kehitys tapahtuu kahdessa vaiheessa.

1. Automatisoi rutiinisi

Taloushallinto on jo suurissa yrityksissä sähköistetty.  Verkkolaskut ja automatisoitu kirjanpito ovat arkipäivää, samoin sähköinen maksuliikenne, viranomaisilmoitukset, ostoreskontra ja myyntisaatavien hallinnointi perintätoimineen.

Yksi osa tätä kokonaisuutta on taloustietoa tuottava toiminnanohjausjärjestelmä, joka näyttää ajantasaisen työtilanteen, toimitettavuuden, varastotilanteen ja resurssit. Toiminnanohjaus on suurissa yrityksissä integroitu taloushallinnon järjestelmiin.

Tuloksena on pienempi työvoiman tarve talousosastolla, rutiinien nopeutuminen moninkertaisesti, hallintokustannusten putoaminen ja ennenkaikkea ajantasaisempi ja tarkempi talouden tilannekuva päätöksentekijöitä varten.

Aivan samat asiat ovat mahdollisia myös pk-yrityksille. Toiminnanohjausjärjestelmän ja taloushallinnon integrointi on nopeaa ja kustannustehokasta pilvipalveluiden ja valmiiden ratkaisujen avulla.

Rutiineista tulee niin tehokkaita, että taloushallinto kokee kuoleman. Käy kuin peruspalkansaajan veroilmoitukselle: sähköinen, esitäytetty versio on niin hyvä, että tuntikausien tuskaiset veroilmoituskinkerit ja lippulappukuittien keräily ovat historiaa.

Jos et ole vielä automatisoinut taloushallintoasi, tee se heti. Niin kilpailijasikin ovat jo tehneet tai aikovat tehdä.

2. Paranna ja nopeuta päätöksentekoasi sekä asiakaspalveluasi

Sähköisten rutiininen ja toiminnanohjauksen käyttöönoton mukana saat taloushallinnon järjestelmän, joka on reaaliaikainen ja käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Johtajana ennustat ja päätät sen avulla tarkemmin. Työntekijäsi puolestaan näkevät sen avulla resurssitilanteen ja työn etenemisen ajantasaisemmin. Työnjohtosi taasen kohdistaa resurssit paremmin ja ennakoi kapeikot aiemmin.

Hyödyt ulottuvat myös yrityksen ulkopuolelle: Alihankkijasi ja kumppanisi saavat ajantasaisempaa tietoa. Logistiikkasi pyörii reaaliaikaisen tilannekuvan varassa, tuoden tehokkuusetuja ja nopeampaa reagointikykyä.

Fiksuimmat yritykset hyödyntävät talousjohtamisen uusia järjestelmiä palvelukehityksessään: Aina ajantasaisen talous- ja toiminnanohjaustiedon avulla voit viedä asiakaspalvelutilanteet nopeasti ja kerralla loppuun saakka. Asiakkaasi saa paremman palvelukokemuksen ja kenties voit luoda aivan uudenlaisia palveluprosesseja.

Kyseessä on siis paljon isompi asia kuin taloushallinnollisten rutiinien automatisointi. Niistä pitää ja kannattaa aloittaa, sillä säästöt ovat selvät.

Mutta isoin hyötysi tulee uusista johtamismahdollisuuksista: Talousjohtaminen tuo yrityksellesi kilpailuetua!