Digitalisaation läpivienti organisaatiossa

img.jpg

Mitä organisaation digitalisointi tarkoittaa? Kuinka pk-yrityksen johtaja saa tällaisen muutoksen aikaan, ja mitä se vaatii johtajalta itseltään?

Digitalisaatio tarkoittaa taloushallinnon, tuotannon, asiakaspalvelun ja viestinnän muutosta vuorovaikutteiseksi, sähköisiä kanavia hyödyntäväksi ja reaaliaikaiseksi.

Digitalisaatio on enemmän kuin vain tekniikkaa, se muuttaa toimintaprosesseja ja jopa koko yrityskulttuuria.

Wärtsilä ei enää kirjaa dieselmoottorin huoltopyyntöä viikkojen päähän, vaan lähettää korjausohjeet verkon yli, tilaa varaosan, kirjaa vikatiedon laitteen käyttöhistoriaan ja säätää sen mukaan ennakoivan huollon päivämäärää, ja ohjaa automaattisesti palautteen tuotekehitysosastolle. Asiakas tietää koko ajan, missä mennään.

Digitalisaatiossa on karkeasti jaotellen kolme vaihetta:

I. Digitaalinen perusta: Tämä ensimmäinen vaihe alkaa taloushallinnon ja tuotannon rutiinien automatisoinnista sekä viestinnän viemisestä verkkoon.

II. Digitaalinen tehokkuus: Toinen vaihe on prosessien tehostaminen ja muuttaminen vuorovaikutteisiksi, aidosti asiakasta palveleviksi. Yritys luo verkkopohjaisia palveluita. Tämä tuo säästöjä, asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä.

III. Digitaalinen muutos: Kolmannessa vaiheessa pyritään muuttamaan yrityksen koko toimintamallia ja jopa muokkaamaan itse toimialan sääntöjä. Tavoitteena on merkittävä kilpailuetu. Tällainen irtiotto on pk-yritykselle riskialtis, mutta voi johtaa myös isoon kasvuhyppäykseen.

Mitä pidemmälle digitalisaatio viedään, sitä enemmän se vaatii näkemystä johtajalta. Tämä kuva kertoo yhdellä silmäyksellä, mistä on kysymys:

Missä vaiheessa teidän organisaationne on?