Digitaalinen CFO

img.jpg

Mikä on talousjohtajan rooli digitalisaatiossa? Kuinka luoda kasvua ja pitää samalla huoli kannattavuudesta?

Digitalisaatio on koko johtoryhmän asia. Toimenpiteillä on kuitenkin alkuvaiheessa tapana painottua markkinointiin, myyntiiin ja tietohallintoon.

Tämä ei riitä. Talousjohtajalla on hyvin keskeinen, suorastaan kriittisen tärkeä rooli. CFO pitää huolta mm. seuraavista asioista:

Hankesuunnittelu ja -seuranta

Sisäisten kehityshankkeiden budjetointi ja niiden kannattavuuden seuranta. Digihankkeet pitää saada tuottamaan.

Prosessien tehostaminen

Taloushallinnon prosessit tehostuvat digitaliaation myötä. Samaa tahokkuutta pitää tuoda yrityksen ohjausinformaatioon: päätöksentekotietoa on saatava reaaliaikaisesti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Kannattavuuden opettaminen

Kun tieto on kaikkien saatavilla, sen perusteella on parannettava kannattavuutta: se on jokaisen työntekijän tehtävä, mutta talousjohtajan pitää opastaa. Hän näyttää läpimenoaikojen, varastonkierron, yhden istunnon asiakaspalvelun ynnä muun kannattavuusvaikutukset.

Saatavien nopeutus

Digitalisaatio tuo usein mukanaan tilauspalveluja, jotka voidaan myydä asiakkaalle vuodeksi etukäteen ja laskuttaa heti. Se mahdollistaa myös välittömät etäkorjaustoimet ja laskun lähettämisen saman tien. Se tuo laskutusmallin, jossa asiakas maksaa käytön mukaan ja sensorit todentavat ja etäraportoivat käyttötunnit. Tämä kaikki voi nopeuttaa sisääntulevaa kassavirtaa merkittävästi.

Pääomien vapautus

Siirrytään kiinteistä omaisuuseristä muuttuviin. Ei omisteta enää omia palvelimia tai ohjelmistoja, vaan kaikki hankitaan pilvestä tarpeen mukaan. Pääomat vapautuvat tärkeämpiin investointikohteisiin.

Kulujen karsiminen

Digitalisaatio vähentää tarvike-, henkilöstö- ja matkakuluja esimerkiksi automatisaation, digimateriaalien sekä asiakkaille tarjottavan etädiagnosoinnin, etäkorjauksen ja etäpalvelujen myötä. Samalla monesta kululajista, joka oli aiemmin kiinteä tai lähes kiinteä, tulee aidosti muuttuva.

Yrityksen arvon kasvatus

Tämä on tärkein kaikista CFO:n tehtävistä. Yrityksen arvonmäärityksessä yhä suurempi paino muodostuu yrityksen kyvystä hyödyntää digitalisaatiota; luoda uusia digitaalisia palveluita; ylläpitää digitaalisia asiakassuhteita niiden koko elinkaaren ajan; ja luoda aivan uusia, digitaalisuuteen pohjautuvia liiketoimintamalleja. Yrityksestä tulee haluttu kumppani ja arvokas ostokohde. Sen mahdollisuudet tehdä onnistunut yrityskauppa tai listautua pörssiin kasvavat merkittävästi. Kun tässä onnistuu, talousjohtaja tietää, että yrityksen markkina-arvo on moninkertainen perinteisiin kilpailijoihin verrattuna.