Adaptive 2015.3 päivitys parantaa suorituskykyä, käytettävyyttä ja hallittavuutta

Adaptiven uusimmassa päivityksessä monidimensioisten syöttösivujen sekä raporttien suorituskykyä on parannettu tehostamalla Adaptiven sisäistä laskentamallia edelleen. Käyttäjille tämä näkyy suoraan parantuneena nopeutena ja siten entistä sulavampana käytettävyytenä. Loppukäyttäjile erittäin näppärä hakutoiminto on nyt myös käytettävissä kaikilla syöttösivutyypeillä. Hakua voi käyttää sekä tilinimellä että numeerisella summalla hakemiseen.

Tiedon siirron automatisoinnin mahdollistavaan API-rajapintaan lisättiin toiminnallisuus joka mahdollistaa tilien perustamisen ja muokkaamisen rajapinnan kautta. Tämä antaa prosessin hallittavuuteen merkittävän lisän mahdollistaen esimerkiksi tilikartan automaattisen synkronoinnin kirjanpito- tai ERP-järjestelmän kanssa.

Discovery-raportoinnissa graafien ulkoasun muokkausmahdollisuuksia lisättiin monilta osin ja kokonaan uutena graafityyppinä julkaistiin Periodic Summary Table, jonka avulla voidaan helposti esittää valittujen KPI-mittareiden kehitys ajan suhteen.