Adaptive Insights 2016.1 päivityksessä parannuksia käytettävyyteen, suorituskykyyn sekä hallintaan

Adaptiven vuoden 2016 ensimmäinen päivitys tuli automaattisesti kaikkien asiakkaiden käyttöön viikonlopun aikana. Päivitys parantaa edelleen Adaptiven käytettävyyttä kaikille käyttäjille sekä tuo monia odotettuja toiminnallisuuksia konepellin alle.

Päivityksessä julkaistiin ensimmänen osuus syöttösivujen monipuolistamisesta vertailutietojen avulla. Nyt loppukäyttäjä voi helposti ottaa syötettävän luvun viereen vertailuksi esim. edellisen vuoden toteuman ja edellisen ennusteen vastaavat luvut. Näytettävät vertaluversiot sekä niiden kaudet on helposti käyttäjän valittavissa ilman erillisiä ennakkomäärittelyjä. Tulevissa päivityksissä toiminnallisuus laajenee edelleen YTD lukuihin sekä varianssinäkymiin.

Update+2016_1.png

Teknologiapuolella vanhojen Java-komponenttien modernisointivuorossa ovat nyt workflow, käyttäjähallinta sekä GL-tilien hallintasivut. Nämä osiot on nyt päivitetty Adaptiven moderniin layouttiin ja sivut toimivat entistä nopeammin sekä ilman Java-komponenttien asennusta. Kaikki loputkin Java-komponentit tullaan korvaamaan vuoden loppuun mennessä.

Laajojen syöttösivujen sekä raporttien laskentaa on optimoitu siten, että kaavoista lasketaan vain kulloinkin raportilla näkyvät kaudet. Lisäksi pääkäyttäjä voi asettaa lukitut versiot siten että niiden kaavoja ei lasketa läpi raportteja ajettaessa.

API rajapintaan julkaistiin myös hallittavuutta parantavia uusia toiminnallisuuksia. Rajapinnan kautta voidaan nyt hallita ja tarvittaessa automatisoida organisaatioyksiköiden sekä dimensiotietojen perustaminen ja niiden muutokset. Lisäksi Adaptive Integration tuote laajeni nyt käytettäväksi planning malleihin. Tämän avulla voidaan jatkossa hallita tietojen latauksia lähdejärjestelmistä suoraan Adaptiven käyttöliittymän kautta.