Business Insighttia – näkemystä liiketoiminnasta

Business Insight:tia eli näkemystä liiketoiminnasta – hallittua tiedolla johtamista. Tähän kiteytyy mielestäni termi BI, jota on muuten käytetty yleisesti mitä erilaisimmissa asiayhteyksissä kuvaamaan erilaisia raportoinnin ja analytiikan hankkeita.

Mutta miksi aihe on niin tärkeä ja haluamme sitä jatkuvasti nostaa esille ja olemme myös sen ympärille perustaneet oman tapahtumasarjan nimeltä Business Insight. Tässä muutamia ajatuksiani ja kokemuksiani aiheesta, joka rakentuu kolmen osa-alueen ympärille; johtaminen – organisoituminen – data.

tyokalut.png

Johtaminen

Monissa hankkeissa mukana olleena törmään usein tilanteeseen, että kehitystä viedään eteenpäin täysin erillään siitä, mikä aidosti tukisi liiketoimintaa. Raportoinnin kehittäminen on jalkautettu yksittäisille liiketoiminnoille, osastoille ja henkilöille ilman linkkiä kokonaisuuteen. Tällöin yksittäiset tarpeet, prioriteetit ja mielipiteet nousevat tärkeimmiksi kriteereiksi raportoinnin uudistamisessa. Exceleitä uudistetaan automaattisiksi, resursseja käytetään erilaisten mittareiden kehittämiseen päiväkaupalla ja analyysejä tehdään mitä eriskummallisiin tarpeisiin. Ja totta kai luvut pitää saada täsmäämään siihen aiempaan exceliin... Luonnollisesti näin toimittajan edustajana minunhan pitäisi olla tyytyväinen. Ainakin jos ajattelisi lyhytjänteisesti. Mutta kun tämä ei ole se juttu – aidosti. Tavoite on vain ja ainoastaan saada asiakkaassa aikaan muutoksia. Miten tehdään parempia päätöksiä, löydetään (kilpailu)etua sekä tuetaan liiketoimintaa ja johtamista entistä paremmin muuttuvassa maailmassa. Tämän kautta saadaan onnistuneita hankkeita ja hienoja menestystarinoita.

Tässä haaste jonka heittäisin yritysten johtoryhmille mietittäväksi – MITÄ oikeasti johdamme ja MITÄ tietoa sen tueksi tarvitaan? Onko meillä aidosti yhteistä näkemystä tavoitteista, toimenpiteistä ja keinoista. Ja edelleen ymmärrystä siitä, että mitä asioita seuraamalla pääsemme kohti tavoitetta. Vasta nämä tunnistamalla voidaan saada aitoa tukea johtamiseen seuraamalla oikeita asioita läpi koko organisaation.

Muistakaa, että kun hankkeisiin lähdetään, niin niissä ei ole kyse raportoinnin rakentamisesta vaan myös ajattelutavan uudistamisesta. Viedään yhdessä läpi muutoshankkeita eikä raportoinnin automatisointihankkeita.

Organisoituminen

Vaikka ajatukset johtamisen tueksi tarvittavista mittareista olisivat selvät ja päädytty hankkimaan kaiken muuttava hieno teknologia, niin ollaan vielä kaukana maalista. Uskokaa oikeasti, että uuden järjestelmän hankinta harvoin muuttaa vielä mitään – tai toisaalta voidaanhan sillä vähintään automatisoida vanhat prosessit asteittain, mutta samat ongelmat todennäköisesti tulee eteen kun ”häämatka” ja ensi viehätys on saatu kulutettua. Organisoituminen on yhtenä osa-alueena vahvasti vaikuttamassa myös yllä olevassa kappaleessa todettuihin ongelmiin. Mutta erityisesti käytännön asioina siinä, että miten hankinnan jälkeen lähdetään eteenpäin sekä käyttöönotossa, että jatkuvassa oman toiminnan kehityksessä – KUKA asioista päättää ja KENEN huoli eteneminen on?

Tähänkin olen usein törmännyt. Asioihin ei enää uskalleta takertua, asioita ei viedä eteenpäin tai pallotellaan organisaation sisällä ja kantaa ei uskalleta ottaa. Pahimmassa tapauksessa takataskussa on uusi ja hieno kokonaisuus, mutta täysin vajaakäytöllä. Ja edelleen jatkuvassa kehityksessä organisaation sisällä on kädet täynnä töitä ja hirveä kiire kun asioita ei pystytä priorisoimaan ja yhdessä päättämään, mitkä ovat kokonaisuuden kannalta tärkeimmät asiat.

Viitaten johtamisen kokonaisuuteen, niin aitoa parannusta saadaan kun tunnistetaan että muutos edellyttää myös prosessi- sekä ajattelutavan muutoksia. Millä toimintamallilla menemme eteenpäin, miten haluamme tiedolla johtaa ja pääsemme siilokohtaisesta päätöksenteosta yhteiseen priorisointiin. Ja edelleen askeleen lähemmäksi hallittua tiedolla johtamista. Loppu onkin sitten vain tekniikkaa.

Data

Harvinaisen usein lähestyminen kokonaisuuteen aloitetaan tästä – nyt tarvitaan uusi järjestelmä tai vastaavasti meidän tulee saada mittari x rakennettua. Tai kuten aiemmin mainitsin nämä vanhat raportit automaattisemmiksi. Haastava ja mielestäni huono lähtökohta. No aiemmissa kappaleissa mainitun johdatuksen perusteella jokaisella varmaan käsitys omasta mielipiteestäni, mihin asiat tällöin johtaa – vanhan kopiointiin, pieniin hyötyihin suhteessa investointiin ja edelleenkin yhtä huonoihin päätöksiin kuin aiemmin. Kun yrityksen johdolla on yhteinen näkemys ja tahtotila sekä vastuut ja roolit on päätetty, niin eteneminen tekniseen osioon onkin huomattavasti helpompaa. Ja sitten luonnollisesti myös hyvällä järjestelmäplatformilla voidaan saavuttaa huomattavasti paljon enemmän kuin huonolla. Tai ennen kaikkea organisaation omaan tilanteeseen parhaiten sopivalla kokonaisuudella sekä raportoinnin, että liiketoiminnan ohjaamisen ratkaisulla hyödyt on kaikkein suurimmat. Ei nykypäivänä teknologia ole enää esteenä.

Wrap up

Ja tässä kohtaa paluu kirjoitukseni alussa nostamaani kysymykseen, että miksi järjestämme aiheen ympäriltä useita tapahtumia? Vuodatuksestani huolimatta niin merkkejä paremmasta on totta kai olemassa. Yrityksissä ollaan entistä valveutuneempia ja kiinnostuneempia aiheesta. Ja tähän huutoon haluamme myös tapahtumasarjallamme vastata. Haluamme tuoda hallitun tiedolla johtamisen teemaa agendalle ja tuoda erilaisia näkökulmia teille, jotka asiaa mietitte. Tapahtumissa kuullaan asiakkaita, jotka ovat hankkeissaan onnistuneet ja joista voidaan ottaa opiksi. Lisäksi pyrimme tuomaan esille nykyajan ratkaisuja sekä ajatuksia herättäviä key note –puhujia. Ja totta kai edelleen toistaa mantraamme BI:n todellisesta luonteesta eli Business Insightista.

Saa haastaa ja olla eri mieltä.

Rami Jahkonen

Partner, eCraft Referre Oy Ab

yhteinennakemys.png