Budjetointi pilvessä – 3 trendiä vuonna 2016

Nopean kehityksensä vuoksi pilvipohjaiset liiketoiminnan suunnittelujärjestelmät alkavat olla yhä useammalle organisaatiolle houkutteleva vaihtoehto, kun budjetointia aletaan kehittää. eCraft Referren Adaptive Insights tiimi toteutti viime vuoden aikana useita pilveen rakennettuja suunnitteluympäristöjä joissa haettiin uusia tapoja toteuttaa suunnittelua tehokkaammin. Pilvipohjaisten suunnittelujärjestelmien kehityksen lähitulevaisuus vaikuttaa mielenkiintoiselta ja alla olemme avanneet näkyvissä olevia trendejä sekä tapaa, millaista budjetointi parhaimmillaan näiden avulla voisi olla.

1. Talouden ja operatiivisen liiketoiminnan suunnittelu kohtaavat pilvessä yhdistäen organisaation eri toiminnot

Modernissa suunnitteluympäristössä tuotannon vastuuhenkilö ennakoi liiketoiminnan ajureihin vaikuttavia tapahtumia ja muutoksia. Yrityksen tai osaston yksilöllisen liiketoimintalogiikan mukaan mallinnettu järjestelmä näyttää liiketoimintajohdolle tapahtumien vaikutukset operatiivisiin avainlukuihinreaaliaikaisesti. Samaan aikaan talousjohto näkee vaikutukset yrityksen talouden tulevaisuuden näkymät kirjanpidon tuloksen ja rahavirran muutoksina. 
Haavetta vai todellisuutta - voiko suunnittelu todellisuudessa mennä näin? Ajuripohjainen suunnittelu ja organisaation eri liiketoimintalogiikoiden huomiointi tulee kuitenkin olemaan yhä useammin tapa haastaa perinteistä talouden johtamista.

2. Visuaalinen analytiikka integroituu suunnitteluun

Vertaa kahta tapaa suunnitella liiketoimintaa. Ensimmäisessä sinulla on edessäsi laskentataulukko, jonka soluissa on kahden desimaalin tarkkuudella näkyviä eurosummia ja vasemman puoleisessa kolumnissa näet kaikki kirjanpidon tuloslaskelman tilit numero-nimiyhdistelminä. Toisessa tapauksessa sinulla on visuaalisia liiketoiminnan avainlukujen kuvaajia, jotka toimivat interaktiivisesti siten, että kuvaajaa muuttamalla sen taustalla olevat ajurit ja koko liiketoiminnan ennustemuuttuvat suuntaan, joka kuvaa sillä hetkellä parasta tulevaisuuden näkymää.
Esimerkki on ehkä liioitellun kärjistetty, koska harvoinpa suunnittelu toteutetaan enää suoraan kirjanpitonäkymään. Joka tapauksessa aivan varmaa on, että suunnittelunäkymät tulevat olemaan visuaalisempia ja tarjoamaan monipuolisempaa sekä syvällisempää tietoa suunnittelun perustaksi.

3. Prediktiivinen analytiikka tulee osaksi liiketoiminnan suunnittelua

Sitä mukaa, kun yrityksen hallinnoiman datan määrä kasvaa, syntyy tarve tehokkaampaan analyysiin ja päätöksentekoprosessit saavuttavan tiedon suodatukseen. Ratkaisuja ja mahdollisuuksia tähän on jo olemassa, mutta bisneskäyttäjän näkökulmasta muutos tapahtuu, kun tehokkuus yhdistyy käytettävyyteen. Pilvijärjestelmät kilpailevat tunnetusti näissä ominaisuuksissa, joten saanemme nähdä kuluvan vuoden aikana enemmänkin avauksia tähän suuntaan.

Jos haluat kohdata porukkaa, joiden mielestä budjetoinnilla tuetaan aidosti liiketoimintaa ja pilvi on oikea paikka tehdä sitä, tule Hotelli Kämppiin 17.3 aamulla. Tarjolla aamupalan lisäksi mahdollisuus kuulla heidän itsensä kertomana, miten Tieto Oyj sekä Snellman Group ovat kehittäneet ennusteprosessiaan. 

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä.