Miksi jokaisessa yrityksessä pitäisi olla Business Insight Officer?

/ Jarkko Hänninen

Dataa on kaikkialla. Yritykset keräävät ja omistavat dataa kokoajan suurempia määriä eikä suunnalle ole näkyvissä muutosta. Tiedetään, että parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka kykenevät älykkäimmin hyödyntämään tuota kerääntynyttä tietomassaa joka päiväisessä liiketoiminnassaan. Datasta jalostettuja tietotuotteita käyttää lopulta oma henkilöstö sekä ulkopuoliset tahot (asiakkaat, toimittajat...) Yritysten täytyy kuitenkin ylittää tuo sumea tiedon jalostamisen ja oivaltamisen kuilu ennen kuin raaka-aineesta saadaan aidosti hyödyllisiä tietotuotteita sillä data ei muutu ymmärrykseksi itsestään. Ratkaisuja tähän on monia ja eräs niistä on antaa vastuu seuraavaksi kuvatulle asiantuntijalle.

Business Insight Officer avainroolissa

Keskeiseen rooliin voidaan nimetä osaava avainhenkilö, joka ymmärtää sekä liiketoimintaan liittyviä ilmiöitä että hivenen IT-näkökulmaa. Siksi yrityksissä pitäisi olla Business Insight Officer, jonka vastuualueella on liiketoiminnan kehittäminen tiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Hän on liiketoimintalähtöinen tiedonhallinnan asiantuntija, jonka kompetenssi painottuu enemmän liiketoiminta- kuin IT-ymmärryksen puolelle. Kiteytettynä hän tietää miten strategisia liiketoimintapäätöksiä voidaan pilkkoa pienempiin tavoitteellisiin osa-alueisiin ja oivaltaa miten tiedolla johtaminen tukee päätöksien saavuttamisessa.

BI Officer tietää yrityksen datavarannot kuin omat taskunsa ja omistaa tämän päälle kehitettävät päätöksentekoa tukevat informaation luomisprosessit. Hänellä on kokonaisvastuu raportointi- ja analytiikkaympäristön tietoarkkitehtuurista. Hän omaa näkemyksen yrityksen datan ja informaation tilasta sisältäen sekä määrälliset että laadulliset puolet. Jos strateginen päätös edellyttää uuden tiedon keräämistä ja jalostamista, hän ymmärtää tietotarpeet ja kykenee reagoimaan asiaan nopealla aikataululla. Jos dataa ei ole, hän tietää että prosesseja täytyy kehittää sen tuottamiseksi. Liiketoimintayksiköiden johtajien suuntaan hän toimii päätöksentekoa tukevana fasilitaattorina. Siksi hän on myös erinomainen muutosjohtaja ja kommunikoija.

Fokus strategisesti merkittäviin asioihin

Kun BI Officer tekee työnsä hyvin, voidaan nähdä tiedon jalostamisen kustannustehokkuuden parantumista ja tiedon demokratisointia. Fokus tiedon jalostamisessa siirtyy strategisesti merkittäviin kehityspolkuihin ja samalla hukkatyön määrä pienenee. Tietoa annetaan käytettäväksi kaikille sitä tarvitseville. Piste- ja siiloratkaisuista kehitetään koko yritystä palvelevia tietotuotteita. Kun yhdellä henkilöllä on ymmärrys yrityksen raportointi- ja analytiikkatyökaluista, kokonaisuus pysyy paremmin kasassa, päällekkäisen työn määrä vähenee ja uuden tiedon jalostaminen onnistuu huomattavasti kevyemmin ja nopeammalla aikataululla.

Lopputuloksena BI Officer saa organisaatiossa aikaan muutoksen kohti tiedolla johtamisen kulttuuria. Kun ihmiset tottuvat saamaan työntekemisen tueksi jalostettua informaatiota, sitä osataan myös vaatia jatkossa enemmän. Tämä taas edelleen nostaa rimaa tiedon jalostamisen suhteen, sillä pelkkä standardiraportointi ei enää riitä. Tällöin edellytetään jo analyyttisempää lähestymistapaa, jonka avulla mielenkiinnonkohteena olevaa liiketoimintailmiötä voidaan ymmärtää paremmin.

---

Me eCraft Referrellä autamme teitä mielellämme BI-kehityshankkeisiin liittyvissä haasteissa – ota yhteyttä ja jutellaan lisää.