Tiedon mullistava maailma!

/ Ari Katajamäki

Viime vuosina BI:n ja analytiikan roolia on korostettu entisestään, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Jo kauan osassa yrityksiä IT on nähty tukitoimena, kun se oikeasti tulisi nähdä liiketoiminnan mahdollistajana. Teknologian avulla yritykset pystyvät kasvattamaan markkina-aluettaan sekä tekemään uusia aluevaltauksia. Teknologisoituminen tarkoittaa myös datan ja tiedon määrän lisääntymistä. Tämä nimenomaan korostaa BI:n ja analytiikan merkitystä.  

Tiedolla johtaminen nähdään usein teknisenä asiana, vaikka todellisuudessa kyse on jäsentyneestä tavasta tulkita yrityksen tuottamaa dataa. Data jalostetaan tiedoksi, jota hyödynnetään yrityksen johtamisessa. Yhtälailla ihminen tulkitsee ympäröivää maailmaa ja pyrkii tekemään johtopäätöksiä, jotka johtavat haluamaansa lopputulokseen. Jotta ihminen osaa suunnistaa oikeaan suuntaan, hänen pitää tietää mihin on menossa. Tämän jälkeen prosessoidaan tieto, jonka avulla saavutetaan tavoitteet. Kuulostaa yksinkertaiselta ja niinhän se onkin. Sama pätee yrityksiin. Nykyajan teknologiaratkaisut mahdollistavat dynaamisen tavan muuttua ja mukautua vallitseviin olosuhteisiin. Parhaimmillaan teknologia mahdollistaa yrityksen selviämisen kriisitilanteista. Kun tietoa tuotetaan tarpeesta eikä pakosta, mahdollistetaan nopeat päätökset ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin.

Tiedon hyödyllisyys mitataan siinä, kuinka hyvin se palvelee yrityksen tarpeita. Varastoa ei optimoida Call Centerin vastausprosenttien mukaan, eikä Call Centeriä johdeta varaston kierron mukaan. Vaikka kaksi esimerkkiä edustavat todellisia ääripäitä, molemmat voivat edustaa yrityksen tärkeitä liiketoimintoja, mutta niitä johdetaan eri mittarein ja eri ideologioin.

Tiedon aikakaudella myös asiakaspalvelun mahdollisuudet ovat lisääntyneet. B2B -maailmassa ei enää riitä, että tarjoat asiakkaillesi tietoa tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Nykypäivänä menestyvät B2B -talot tarjoavat reaaliaikaista asiakastietoa asiakkaiden käyttöön. Näin asiakkaat näkevät suoraan ostamiensa palveluiden hyödyn, myynnin, konversioasteet, eri kanavien tuottamat liikevaihdot ja niin edelleen. Käyttömahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon.

BI:n ja analytiikan rooli todellakin korostuu ja olemme vasta nähneet jäävuoren huipun. Muutaman seuraavan vuoden aikana tulemme näkemään mullistavia asioita tiedon jalostamisen maailmassa. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan siihen, minkälaisia palveluita tulevaisuudessa tullaan tarjoamaan, miten yrityksiä johdetaan ja siihen minkälaisia tulevaisuuden osaajia yritykset työllistävät.

Mikäli haluat kuulla mahtavia juttuja Tiedolla johtamisen maailmasta, seuraa meitä osoitteessa bi.ecraft.com ja Twitterissä! #BusinessInsight