Adaptive Insights 2017.3 mahdollistaa viikko- ja päivätasoisen suunnittelun

adaptive pic.jpg

 

Lokakuun alussa julkaistu Adaptiven uusin versio vapauttaa aikadimension pääkäyttäjän hallittavaksi ja antaa siten paljon uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan suunnitteluun.

 

Tyypillisiä käyttötapauksia ovat viikkotason myynti- tai resurssisuunnittelu sekä lyhyen aikavälin kassatilanteen suunnittelu viikkotasolla. Pääkäyttäjä voi asettaa suunnittelun aikajaksot halutulle tasolle syöttösivukohtaisesti ja siten yhdistää esim. viikkotason myyntisuunnitelman kuukausitason tuloslaskelmaan.  

RN-model-dependent-time-diagram.jpg

 

Raportoinnin parannukset mahdollistavat entistä monipuolisemman seurannan. Adaptive-toteutuksissa käytetään moniin tarkoituksiin attribuutteja organisaatiossa, tileissä ja dimensiossa, ja nyt raporteilla attribuuttien avulla voidaan tehdä laskentoja vapaasti ilman rajoituksia. Uuteen virtuaaliversioon voidaan määrittää data eri versiosta kuin käytetyt valuuttakurssit, minkä avulla voidaan raportilla helposti erottaa valuuttakurssien muutoksista johtuvat ennuste-erot kokonaiserosta. Lisäksi toteumaluvut voidaan nyt tallentaa useaan aliversioon erottaen esim. eri lähdejärjestelmistä tulevat luvut tai tehdyt oikaisut selvästi erikseen. 

Laajojen toteutusten vaatimat ominaisuudet ovat Adaptiven kehitysprioriteettina ja tähän vastaten päivitys mahdollistaa erikoistapauksissa osan mallista eriyttämisen laskettavaksi vain tarvittaessa, kun oletuksena kaikki laskenta Adaptivessa päivittyy reaaliaikaisesti. 

Katso kaikki uudet ominaisuudet tästä

Uusien ominaisuuksien videoesittelyt