Analytiikan nykytila ja valoisa tulevaisuus Suomessa

Valokuva: Timo Pyykkönen

Valokuva: Timo Pyykkönen

Teimme Qlik Visualize Your World 2017 (Qlik VYW2017) –tapahtuman osallistujien kesken kyselytutkimuksen analytiikan tilasta Suomessa. Tulokset olivat erittäin mielenkiintoisia, ja hyvin linjassa aiemmin syksyllä TiVin Data Driven Business (TiVi DRB2017) –tapahtumassa tehdyn tutkimuksemme sekä vastaavien kansainvälisten tutkimuksien kanssa.

 

Ensimmäisen kysymyksen tulokset eivät juuri yllättäneet. Päätöksenteon kulttuuri Suomessa on jokseenkin dataohjattua, mutta monessa organisaatiossa on myös vielä paljon parantamisen varaa:

VYW1.png

 

Myöskin analytiikan valistuneisuus ja kypsyysaste osallistujayritysten keskuudessa olivat odotetulla tasolla. Vaikka koneälyn ja ennakoivan analytiikan uudet mahdollisuudet olivat lähes joka esiintyjän ja kutsuvieraan huulilla, vain pieni vähemmistö yrityksistä on tähän mennessä niitä hyödyntänyt käytännössä. Business Intelligence ja tiedolla johtaminen sen sijaan on jo täyttä valtavirtaa, ja käytännössä vähimmäisvaatimus yritysten kilpailukyvylle. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että Qlik Visualize Your World–tapahtuman osallistujat kertoivat hyödyntävänsä kautta linjan vähemmän analytiikkaa organisaatioissaan verrattuna TiVi Data Driven Business –tapahtuman osallistujiin.

VYW2.png
Picture1.png

 

Ehkä yksi syy analytiikan jokseenkin hitaaseen ja epäjohdonmukaiseen hyödyntämiseen suomalaisissa organisaatiossa on siinä, että tekemisen vetovastuu on hajaantunut monelle. Talousjohtajan rooli korostui erittäin tärkeänä roolina, kun taas tietohallinnon ja markkinoinnin rooli nähtiin tällä kertaa pienempänä.

VYW3.png

Haasteita on toki myös monia, joista tärkeimpänä jälleen kerran nähtiin osaamisen puute. Käytettävissä olevan datan ja IT infrastruktuurin puutteet asettavat myös omat haasteensa, mutta on mielenkiintoista huomata, että vision, strategian ja käyttökohteiden määrittely aiheuttaa yrityksissä vähintäänkin yhtä paljon harmaita hiuksia. Qlik-tapahtuman osallistujat kokivat kuitenkin kautta linjan vähemmän haasteita analytiikan hyödyntämiselle verrattuna TiVi-tapahtuman osallistujiin.

VYW4.png

Analytiikan tulevaisuus Suomessa näyttää erittäin valoisalta. Datavetoinen päätöksenteko ja edistyksellinen analytiikka on tullut maahamme jäädäkseen, ja lähes jokainen Qlik Visualize Your World 2017 –tapahtuman osallistujista uskoi, että päätöksenteko heidän organisaatioistaan on lähitulevaisuudessa yhä enemmän dataohjattua.

VYW5.png

Kaiken kaikkiaan tulokset olivat hyvin linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Ehkä suurimpana poikkeuksena tällä kertaa korostui, että Qlik-tapahtuman osallistujat kokivat hyödyntävänsä analytiikan eri muotoja astetta vähemmän kuin TiVin tapahtuman osallistujat, ja samalla kohtaavansa vähemmän käytännön haasteita analytiikan hyödyntämisessä. Lisäksi talousjohtajan rooli oli tuloksissa korostuneempi. Yksi luonnollinen selitys näihin eroihin saattaa olla osallistujakunnan ero. Voimme varovasti olettaa, että Qlik-tapahtumassa oli luultavasti enemmän talousjohtoa mukana, siinä missä TiVin tapahtuma houkutteli paikalle enemmän tietohallinnon edustajia – kun taas markkinointi edusti lähes poissaolollaan molemmissa.

Kiitämme lämpimästi tapahtuman järjestäjiä ja kaikkia vastanneita.


Qlik User Group - Äärirajoille ja yli 16.11.2017

Vuoden viimeisessä Business Insight -tapahtumassa haluamme tuoda sinulle konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Qlik Senseä voi ja kannattaa hyödyntää johtamisen tukena perinteistä käyttöä laajemmin. Yleisten esitysten lisäksi sinulla on valittavana kaksi ohjelmalinjaa (liiketoiminnan johtaminen tai tekninen), joista voit valita sinulle kaikkein mielenkiintoisimmat esitykset.

Tule mukaan aamupalatilaisuuteemme kuuntelemaan, miten voisitte ottaa Qlik kehityksessä seuraavan askeleen kohti äärirajoja – jopa yli. Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan, tervetuloa!