Big data workshop liiketoiminnalle

Näin konsultti arvioisi yrityksesi valmiuksia big datan hyödyntämiseen, etsisi käyttökohteita ja neuvoisi roadmapin laatimisessa. Pieni big data workshop, ole hyvä!

Hyvää asiantuntijaa ja keskustelua ei voi korvata blogitekstillä. Mutta näistä asioista big data -konsultti puhuisi liiketoimintajohdon workshopissa. Käytä näitä kun mietit, mikä on oman yrityksesi tilanne big datan hyödyntämisessä.

Käyttökohteita löytyy kaikilla toimialoilla: Wärtsilän Vaasan toimipiste kerää yli tuhannesta globaalista kohteesta jatkuvaa analytiikkavirtaa ja ohjaa sen perusteella ennakoivia toimenpiteitä. Samaa tekee Valmet ja sadat muut teollisuusyritykset. 

Kemppi puolestaan kerää joka ikisestä sen laitteella hitsatusta hitsaussaumasta tiedon ArcSystem pilvipalveluun; laatu paranee, dokumentointi hoituu automaattisesti, työ nopeutuu ja järjestelmä hälyttää saman tien poikkeamista. Parasta kaikista: tätä kautta kerätyn big datan avulla Kemppi ymmärtää hitsauksesta enemmän kuin kukaan muu maailmassa!  

Teollisuuden käytössä olevien sensorien ja muiden datalähteiden määrä satakertaistuu seuraavan vuosikymmenen aikana. Käytettävissä oleva datamäärä puolestaan tuhatkertaistuu. Sama tapahtuu esimerkiksi sairaanhoitopiireissä, joissa potilas-, hoito-, laite-, hoitohenkilökunta-, hoitovaikutus-, lääkemääräys-, terveysmittaus-, ja muu datamäärä kasvaa räjähdysmäisesti ja mahdollistaa aivan uudet palvelut.

Nyt en siis puhu Hadoopista, Clouderasta, taulukoinnista, visualisointisoftasta, Pythonilla-ohjelmoinnista tai tietokannoista. Tarkastelen asioita johdon näkökulmasta.

Tämä on viiden minuutin big data workshop liiketoiminnallesi:

Inspiraatio: Mistä kaikkialta olet hakenut big data –toteutusmalleja ja ideoita? 
a)    Oman yrityksen sisältä
b)    Kumppaniyrityksistä
c)    Konsulteilta
d)    Oman toimialan muilta yrityksiltä
e)    Muilta toimialoilta

Tavoitteet: Millaisissa toiminnoissa big data voisi tuoda hyötyjä juuri sinun organisaatiollesi?
a)    Asiakasymmäryyksen lisääminen
b)    Uusien, datavetoisten palvelujen luominen
c)    Kustannustehokkuuden parantaminen
d)    Riskinhallinta
e)    Päätöksenteon parantaminen

Asian tiedostaminen: Millä organisaatiotasolla big datasta on käyty useampia, etukäteen valmisteltuja keskusteluja viimeisen vuoden aikana?
a)    Projektiryhmissä
b)    Liiketoimintayksiköissä
c)    Johtoryhmässä
d)    Hallituksessa

Nykyiset projektit: Mitä kaikkia allaolevista projektityypeistä on big dataan liittyvässä hankesalkussasi? Jos vain yhdenlaisia, olisiko projektikirjoa syytä maltillisesti laajentaa?
a)    Perusprojekteja operatiivisella/taktisella tasolla
b)    Yhteistyöhankkeita kumppaniyritysten kanssa
c)    Strategisia investointeja, joissa tavoitteena on merkittävä muutos
d)    Riskisijoituksia, joissa innovoidaan ja kurkotetaan tulevaisuuteen

Datavalmiudet: Millaista osaamista ja millaisia käytäntöjä yritykselläsi on nyt?
a)    Dataa kerätään ja sen laatua valvotaan
b)    Dataa analysoidaan ja sitä käytetään päätöksenteossa
c)    Dataa jalostetaan ja visualisoidaan
d)    Data kulkee ja integroituu eri järjestelmien ja toimintojen välillä
e)    Datan hyödyntäminen on huomioitu ja suunniteltu tulevissa ratkaisuissa

Kilpailutilanne: Mitä toimialallasi tapahtuu? Entä tuleeko alalle uusia kilpailijoita sen ulkopuolelta?
a)    Toimiala ja kilpailijat ovat big datan suhteen konservatiivisia
b)    Kilpailijat tekevät big data pilotteja ja kokeiluja
c)    Kilpailijat tarjoavat datalähtöisiä, uusia palveluja tai tuotteita
d)    Toimialan ulkopuolelta tulee uudenlaista tarjontaa
e)    Toimiala on jo murroksessa; muuttuu tietointensiiviseksi ja digitaaliseksi

Henkilöresurssit: Millaisia uusia rooleja tai osaamisalueita big datan hyödyntäminen omalta organisaatioltasi edellyttää?
a)    Uusia Big data -analyytikkoja
b)    Big datan opettaminen nykyhenkilöstölle
c)    Johdon perehtymistä ja uusia johtamisresursseja
d)    Tuotekehitysresursseja datavetoiseen kehitystyöhön
e)    Vastuuhenkilöiden nimeämistä ja resursointia liiketoimintayksiköissä

Johtaminen: Millä johtamisen osa-alueet tulevat organisaatiossasi muuttumaan, kun big datan hyödyntäminen toden teolla alkaa?
a)    Analyysi ja valmistelu
b)    Päätöksenteko
c)    Kulttuurin johtaminen
d)    Henkilöstöjohtaminen; motivointi, oppiminen, tiimityö
e)    Toimintatavat; prosessit, työkalut, raportointi

Ylläolevan kysymyslistan avulla voit nopealla silmäyksellä hahmottaa, mitkä asiat vaativat vielä perehtymistä ja lisätreeniä. Kyky käyttää big dataa on nykyajan lukutaito. Jokainen organisaatio tarvitsee sen!