Mitä on Business Intelligence?

/ Rami Jahkonen
business intelligence opas

Business Intelligence on termi, joka usein hieman harhaanjohtavasti mielletään yksistään järjestelmään tai esimerkiksi raportointiin liittyväksi käsitteeksi. Business Intelligencessa on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin pelkästä teknisestä työkalusta: se on hallitun tiedolla johtamisen väline, joka tukee organisaation strategista johtamista ja muutoksenhallintaa.

Raportoinnin tehostamisesta kulttuurin muutokseen

Business Intelligence-hankkeissa lähdetään kokemuksemme mukaan liian usein liikkeelle raportoinnin tehostamisesta, vaikka kyse on itse asiassa koko organisaation ajattelutavan sekä kulttuurin muutoksesta kohti hallittua tiedolla johtamista. Parhaimmassa tapauksessa Business Intelligencen käyttöönoton myötä voit siirtyä mutu-tuntumasta sekä parhaista arvauksista tiedolla johtamisen kulttuuriin, jossa kaikille yhtenäinen tieto luo raamit päätöksenteolle.

Parhaimmillaan tiedolla johtamiseen liittyy uskallus haasta myös tehtyjä oletuksia, joihin tehdyt valinnat perustuvat. Tavoitteena on siis kyseenalaistaa rakentavasti aikaisemmin tekemämme oletukset. Muutos alkaa päätöksellä siitä, aiotko johtaa vai seurata? Lue lisää herätteleviä ajatuksia täältä.

Tietoa paremman päätöksenteon tueksi

Business Intelligence ei ole vain suurten organisaatioiden tapa toimia, vaan BI kuuluu aivan kaikenkokoisille yrityksille - vain sen muoto on erilaista. Pienimmissä yrityksissä Business Intelligencen toteutustapana voi toimia jopa ruutupaperi tai Excel, mutta tavallisesti Business Intelligencella tarkoitetaan päätöksentekoa sekä raportointia tehostavaa järjestelmää.

Business Intelligence soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa nykyinen toimintamalli ei tue hallittua tiedolla johtamista. Tyypillinen ongelma yrityksissä on vallan ja vastuiden sirpaloituminen. Tällaisessa tilanteessa vaaditaan myös sekä prosessi- että ajattelutavan muutosta että päätöstä siitä, kuinka tiedolla halutaan johtaa. Loppuosa onkin pääasiassa teknistä ja sujuu helposti asiantuntevan kumppanin kanssa.

Lisää konkreettisia esimerkkejä Business Intelligencen tuomista mahdollisuuksista voit lukea täältä.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton Tämä sinun olisi aina pitänyt tietää Business Intelligencesta -oppaamme, jossa käsittelemme tarkemmin aiheeseen liittyvää terminologiaa sekä usein vastaan tulleita kysymyksiä Business Intelligenceen liittyen.

Lataa opas täältä.