Näe ja koe Qlikin laajat mahdollisuudet 

Pidin webinaarin Qlikin uusista ominaisuuksista huhtikuun alussa. Qlikin yritysostot ja tuotekehitys on laajentanut tuotteiden ominaisuuksia talven aikana paljon. Webinaarissa kävin läpi näitä Qlikin uusia ominaisuuksia ja demosin muutamia mielenkiintoisia esimerkkejä. Jos et päässyt mukaan tai haluat virkistää muistiasi, tästä saat lyhyet yhteenvedot aiheista. Alta löydät myös linkin webinaarin nauhoitukseen. 

Webinaarissa käsittelin kuutta aihetta.

1 Qlik WebConnectorit: monipuoliset mahdollisuudet tietojen yhdistelyyn – Case Google Analytics

Qlik WebConnectorit ovat suhteellisen uusi lisäys Qlik’n tuoteportfolioon. Tuotteen tarkoitus on helpottaa datan tuontia eri verkkolähteistä eli esim. Google Analytics, Twitter, Facebook. Tämän lisäksi tuotteella päästään tietysti siihen, että data on kootusti saatavilla yhdestä lähteestä, Qlikin sovelluksilta. Tärkein ominaisuus on kuitenkin mielestäni se, että uudet lähteet saadaan yhdistettyä jo ennestään eri Qlik sovelluksilla oleviin sisäisiin lukuihin, kuten myyntiin. 

Lyhyesti käsittelin myös Qlik RESTful API Connectoria, jolla pystyy myös lataamaan dataa verkon avoimista rajapinnoista. Tästä saat lisätietoa esim. Qlik Communitystä

Webdatasta kysyin osallistujilta, mikä on heidän tärkein lähteensä tällä hetkellä. Yli puolet vastasi odotetusti käyttävänsä Google Analyticsin palveluita liiketoimintansa seuraamiseen. 

2 Qlik Sense Extensions: Erottaudu extensioneilla ja mistä oikeastaan on kyse?

Extension osiossa kävin läpi mahdollisuuksia, joilla Qlik Sensen käyttöä voidaan laajentaa. Extensiot käytännössä ovat verkkoteknologioilla tehtyjä laajennuksia Qlik Sensen käyttöliittymään. Käytännössä ne siis ovat uusia taulukkoja ja graafeja, joilla voidaan visualisoidan monipuolisesti ja uusilla tavoilla dataa. Extensioilla voidaan tehokkaasti myös hyödyntää Qlik Sensen itsepalvelu analytiikan ominaisuuksia. 

Puhuin tässä myös Qlikin avoimesta palvelusta, josta saa testiin ladattua eri extensioita: Qlik Branch . Toinen tapa aloittaa on tietysti kehittää näitä itse, joka sekin onnistuu suhteellisen helposti. Käytännössä yksi hyvä tapa laajentaa extensioiden käyttöä organisaatiossa on näiden yhdistelmä: lataa testiversio Qlik Branchista ja muokata siitä omaan käyttöön sopiva versio. 

Demossa kävin läpi eCraftin kehittämiä tuloslaskelmataulukkoa ja CXO dashboardia extensiolla tehtynä.  


3 Qlik Sense Mashups: Case yrityksen johdon dashboard

Mashup kehitys on hyvin pitkälti vastaavaa kuin extension kehitys: käytetään yleisiä web-teknologioita ja samoja Qlik rajapintoja. Tavoitteena on samoin myös Qlik Sensen käytön laajentaminen. 

Suurin ero tulee siitä, että mashupien käyttö voidaan nähdä ensinnä ohjattuna analytiikkana. Voidaan tehdä täysin räätälöityjä verkkosivuja, joihin nostetaan dataa useista Qlik Sense sovelluksista ja myös muista verkkolähteistä. Toisaalta mashupien avulla voidaan myös viedä Qlik Sensen dataa suoraan ulkoisiin järjestelmiin, kuten CRM-järjestelmiin. 

Tämän jälkeen kysyin osallistujilta, kumpi tapa laajentaa Qlik Senseä on heidän organisaatiolleen oleellisempi. 60% vastaajista oli sitä mieltä, että mashupit ovat alkuun heille tärkeämpiä.  

4 Qlik GeoAnalytics: Vie karttapohjainen visualisointi uudelle tasolle

Qlik Geoanalytics on myös uusi tuote Qlik’ltä. Tällä on tarkoitus laajentaa jo vakionakin loistavia Qlik Sensen karttaominaisuuksia. Uudella tuotteella voidaan esittää esim. vaikutusalueiden kartat (kaupan vaikutusalue), graafit kartalla (myynnin jako toimipisteissä), heat maps ja kartalla porautuminen. Tuote on saatavilla sekä Qlik Senselle että QlikView’lle.

Aiheen kysymyksessä paljastui mielenkiintoinen tieto, että jopa 3/4 vastaajista ei vielä hyödynnä geoanalyysiä liiketoiminnassaan. Tässä on tietysti helppo suositella testaamaan Qlik Sensen työpöytäversiota (ilmainen), jolla pääsee kokeilemaan Qlik Sensen kaikkia ominaisuuksia mukaan lukien karttoja.

5 Analytiikka ja Qlik Sense: Ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen integrointi Qlik Sensen sovelluksille

Analytiikka osioissa keskustelin ennakoivan analytiikan mahdollisuuksista. Nostin esiin esimerkkejä uutisista ja kävin läpi erilaisia tyypillisiä käyttötapauksia. 

Esitin myös toimivan mallin integroida Qlik järjestelmä Azure Machine Learning ympäristöön ja tuoda siten lisäanalyysiä jo olemassa olevaan Qlik ympäristöön. Esitetty malli on eCraftin toimesta jo toteutettu usealle asiakkaalle ja todettu toimivaksi. 

Kyselyssä kysin lähiajan suunnitelmia edetä ennakoivassa analytiikassa. Suurella osalla kuulijoista ei vielä ollut tästä selvää suunnitelmaa. Kuten webinaarissa totesin, kyse ei ole enää teknisestä haasteesta. Esim. me eCraftilla voimme auttaa jo muutaman lyhyen workshopin kautta teitä löytämään kysymyksen, johon vastaamisella saisimme hyötyä liiketoimintaan ja jonka voimme myös ketterästi mallintaa koneoppismalliksi. 

6 LÄPPÄ - tiedon syöttämisen ratkaisu Qlik-sovelluksille: Tarina ja luvut yhdessä!

Viimeisenä aiheena käsittelin LÄPPÄÄ, joka on eCraftin kehittämä työkalu kommenttien syöttämiseen suoraan Qlik Sense ja QlikView sovelluksista. 
Käytännössä uusimmassa LÄPPÄ versiossa voidaan syöttää kolmella tavalla

  1. Yksittäinen kommentti tai arvo (joko lyhyet kommentit tai pidemmät kertomukset)
  2. Taulukkosyöttö usean arvon syöttämiseen
  3. Matriisisyöttö esim. kevyeen ennustamiseen

Demossa kävin läpi LÄPPÄ-käyttöliittymää

 

Tunnetusti Qlik mahdollistaa todella paljon jo peruspaketissaan. Webinaarissa läpikäymilläni ominaisuuksilla Qlikistä saadaan vielä paljon lisää hyötyä. Jos näistä tai muusta Qlikin käyttöön liittyvästä herää kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä. Me eCraftilla autamme mielellämme teitä ottamaan Qlikin uudetkin ominaisuudet käyttöön.

Tästä pääset katsomaan webinaarin.