Miten ERP-järjestelmä parantaa liiketoimintaani?

/ Peter Löfgren

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on yksi tehokkaimpia keinoja digitalisoida liiketoimintaasi. Yhä useampi pienikin yritys siirtyy erpin käyttäjäksi, koska se tuo nopeita hyötyjä.

 

Käsitys toiminnanohjausjärjestelmistä suurten yritysten ratkaisuina on aikansa elänyt. Saa erpistä merkittäviä hyötyjä jo parinkymmenen hengen yrityksessä, jos haluat tehostaa toimintaasi ja parantaa asiakaspalvelua.

Kaikille löytyy sopiva ERP-järjestelmä. Käyttäjiä on kaikilla toimialoilla, olivatpa niitä asiantuntijayritykset, insinööritoimistot, verkkokaupat, logistiikka-ala, matkatoimistot, teollisuusyritykset tai vähittäiskauppa.

Toiminnanohjausjärjestelmän pitää olla mitoitettu yrityksesi tarpeita vastaavasti. Suurempi yritys tarvitsee järeämmän järjestelmän. Pienemmässä yrityksessä korostuvat kevyt käyttöönotto, helppokäyttöisyys ja sopivan tason toiminnallisuus.

 

Miksi hankkisit ERP-järjestelmän?
 

Päätöksiä tehdään jatkuvasti organisaatiosi eri tasoilla varastomiehestä toimitusjohtajaan. Liiketoimintaprosessien tehokkuus on kiinni tiedon saatavuudesta. Liiketoimintaa pitäisi ohjata tiedolla, oli kyseessä sitten tuotanto, projektit, myynti, osto tai talous.

Yrityksen kilpailukyvyn perusta on oikeaan tietoon perustuva päätöksenteko ja liiketoimintaprosessien tehokkuus.

Erpin avulla kokoat kaiken liiketoimintatiedon yhteen paikkaan ja hyödynnät sitä tehokkaasti kaikissa perusprosesseissa.

 

Kuinka hyödyt?
 

Tehokkuutesi kasvaa:

Yrityksen ei kannata tuhlata resursseja työtehtäviin, jotka voidaan hoitaa automaattisesti. Tyypillisiä automatisoitavia työtehtäviä on ostotilausten välittäminen alihankkijalle tai asiakkaan laskutus toimitukseen jälkeen. ERP-ratkaisu myös vähentää päällekkäistä työtä ja virheiden määrää, kun prosesseja ohjataan yhden järjestelmän takaa. Lisäksi ERP-järjestelmä paljastaa koko liiketoimintaprosessin pullonkaulat, joihin voit hakea vaihtoehtoisia ratkaisuja.
 

Informaatio virtaa virheettä:

ERP-järjestelmä kerää yrityksesi informaation yhteen paikkaan, jolloin tiedon tarkkuus, yhtenäisyys ja turvallisuus on taattu. Jos sama tieto on useassa paikkaa, on vaarana, että tieto muuttuu matkan varrella tai tietoa pääsee muokkaamaan henkilö, jolla ei pitäisi olla tietoon pääsyä. Dataa on myös helpompi päivittää, kun se sijaitsee sille kuuluvassa paikassa.
 

Asiakaspalvelusi paranee ja nopeutuu:

ERP-järjestelmä ei ainoastaan helpota prosessien hallintaa, vaan järjestelmä myös tehostaa asiakaspalvelun laatua. Kun tieto on ajan tasalla ja nopeasti saatavilla, voi myyntisi luvata asiakkaille paikkaansa pitäviä toimituspäiviä tai tarkistaa saatavuustietoja reaaliaikaisesti. Toimitusvarmuutesi kasvaa, kun yrityksen koko toimitusketjua ohjataan yhtenäisesti ja läpinäkyvästi ERP-järjestelmän kautta.

 

Milloin järjestelmä kannattaa hankkia?
 

ERP-järjestelmän käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi, kun huomaat liiketoimintaprosessien vievän liikaa resursseja. Kasvavilla yrityksillä datan määrä lisääntyy jatkuvasti, mikä hankaloittaa prosessien hallintaa entisestään.

Toiminnanohjausjärjestelmä tuo mukanaan läpinäkyvyyttä yrityksen liiketoimintaprosesseihin, jolloin toimintaa on mahdollista lähteä optimoimaan oikeaan tietoon pohjautuen.

Lue lisää ERP-ratkaisun valinnasta täältä tai lataa alta oppaamme ERP-järjestelmän hankinnasta.