Miten valmistautua BI-projektiin?

/ Jarkko Hänninen
bi-projekti

Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee myös BI-projekteissa. Vaikka BI-työkalun tekninen käyttöönotto voi sujua nopeastikin, ei BI-projektia kuitenkaan pitäisi koskaan katsoa irrallisena tekemisenä vaan aina osana suurempaa liiketoiminnan jatkuvan kehityksen kokonaisuutta.

Jotta BI-projekti voidaan ylipäänsä määritellä onnistuneeksi, tulee projektiin valmistautua huolellisesti jo ennen varsinaisen teknisen työkalun valintaa.

Dataohjautuvaa liiketoimintaa vai pelkkää raportoinnin kehitystä?

Perinteisesti tiedolla johtamisen yhteydessä puhutaan Business Intelligence -termistä. Meille BI tarkoittaa liiketoimintanäkemystä, ei itseisarvoisesti teknisiä järjestelmiä. Sen avulla johdetaan liiketoimintaa ja onnistutaan saavuttamaan ennalta määritellyt tavoitteet.

Se voidaan nähdä toimintatapana, jossa johtamiseen käytetään jatkuvasti dataan pohjautuvia työkaluja yhteisen näkemyksen muodostamiseksi ja intuitiivisen päättelyn rinnalle tuodaan tiedolla johdettua päätöksentekoa. Tällä haluamme korostaa, että kaiken tekemisen keskiössä on liiketoimintaymmärryksestä syntyvä toiminta. Johtaminen on korostetussa asemassa ja yhtäkään merkittävää päätöstä ei tehdä ilman dataan pohjautuvaa näkemystä.

Kokemuksemme mukaan perinteisissä Business Intelligence -projekteissa päädytään usein tilanteeseen, jossa lopputuotoksella ei ole aktiivisia käyttäjiä, sillä se ei vastaa liiketoiminnan tarpeita. Business Insight -projektissa puolestaan luotava tieto on niin arvokasta, etteivät käyttäjät enää voisi kuvitellakaan paluuta entiseen.

Kilpailukyvyn saavuttaminen edellyttää BI:tä

Nykyään teknologia mahdollistaa paljon erilaisia ratkaisuja, mutta näiden hyödyntäminen ei ole tae liiketoiminnan menestykselle. Business insightilla tekeminen voidaan kohdistaa ja priorisoida tärkeimpiin liiketoiminnan kipukohtiin sekä kasvun mahdollisuuksiin. Tätä kilpailukyvyn saavuttaminen edellyttää 2010-luvulla.

BI-projekti pitäisikin aina nähdä osana suurempaa liiketoiminnan jatkuvan kehityksen kokonaisuutta. Tämän takia BI-toiminta on luonteeltaan syklistä: luodaan ymmärrystä liiketoiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä, konkretisoidaan toimintaa ja tavoitteita sekä kehitetään tietotuotteita, jotka auttavat saavuttamaan nämä päämäärät. Lopputuotteena päätöksentekijät saavat koko ajan olennaista tietoa nykyhetkestä ja tulevasta.

Kun liiketoimintaa kehitetään jatkuvasti, on luonnollista, että tämä synnyttää tarpeita uusille BI-projekteille. Business Insightissa on olennaista, että liiketoimintakysymyksen asettelu ja ongelman miettiminen tehdään huolella ennen itse ratkaisun kehittämistä. Tietotarpeiden luomiseen ja analysointiin käytetään riittävästi aikaa, jotta konkreettiseen kehitysvaiheeseen siirretään vain liiketoiminnan kannalta olennaisimmat kehityshankkeet.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme onnistuneeseen BI-projektiin saadaksesi vastauksia muihin BI-projektin yhteydessä vastaan tuleviin kysymyksiin.