Miten AI muuttaa huoltoliiketoimintaa?

/ Tero Tapanainen
Miten-ai-muuttaa-huoltoliiketoimintaa


Asiakaspalvelu ja ratkaisunopeus on huoltoliiketoiminnan kovaa ydintä. Koneäly vapauttaa kalliin työvoiman keskittymään olennaiseen. Asiakas kiittää.
 

Koneäly (AI) alkaa palvella, koska se suoriutuu tietyistä palvelutehtävistä ihmistä paremmin. Huoltoliiketoiminnassa asiakkaan tyytyväisyys on suorassa suhteessa koettuun asiakaspalvelun laatuun ja huoltofirman ongelmanratkaisukyvyn nopeuteen. Koneäly tulee ratkaisuksi molempiin.
 

Asiakaspalvelu ennakoi ja oppii
 

AI ennakoi asiakkaan tarpeita ja ehdottaa huoltopalveluita ennen vikatilanteita. Olennaista on se, että AI oppii koko ajan itsenäisesti lisää huoltokohteiden tilanteista, asiakkaiden käyttäytymisestä ja uusien vikatilanteiden ilmenemisestä.

Kun esimerkiksi Metso myy kivenmurskaimia globaalille rakennus- ja kaivosteollisuudelle, on elinehto, että se oppii vikatilanteista ympäri maailmaa ja siirtää ymmärryksen heti osaksi ennakoivaa huoltopalvelua.

Lisäksi AI palvelee tilanteissa, joissa mikään ei mennyt pieleen. Yhä useampi huolto on päivityksiä ja parannuksia, ei vikatilanteita. AI ottaa asiakkaaseen yhteyttä, perustelee tarpeen ja ja hoitaa yhä useammin myös ison osan viestiliikenteestä automaattisähköpostien, nettipalveluiden ja puhelinjärjestelmien avulla. Ihmistyön määrä tällaisten rutiinien hoidossa vähenee merkittävästi.
 

Vikadiagnosointi ja ongelmanratkaisu nopeutuu
 

AI diagnosoi monimutkaisten järjestelmien viat ihmistä paremmin ja tallentaa kaiken oppimansa – kenties globaalissa toimipisteiden verkostossa.

Kyllä, ihminen huomaa yhä konetta helpommin, että tuossa on mutteri löysällä ja vetohihna rispaantunut. Mutta kuinka paljon huolto on enää muttereiden tarkkailua? Huollamme yhä enemmän sähköisiä, automatisoituja järjestelmiä, jotka ovat kytköksissä toisiin järjestelmiin. Näissä vikatilanteissa AI auttaa ongelman diagnosoinnissa.

Nopea ongelmanratkaisu parantaa asiakkaan tyytyväisyyttä. Sille on myös helppo laskea euromääräinen arvo: jokainen tunti, kun järjestelmä on pysähdyksissä, tarkoittaa asiakkaan menettämää rahaa. Se saattaa tarkoittaa myös myyjän menettämää rahaa, kun palvelutasosopimukset sanktioineen potkaisevat päälle. Siksi koneälylle on iso tilaus huoltoliiketoiminnan tehostamisessa.
 

Lue blogistamme myös:
 

Seitsemän tapaa hyödyntää koneälyä liiketoiminnassasi. Blogimme listasi onnistuneita AI-toteutuksia, jotka ovat käytössä jo nyt.

https://www.ecraft.com/fin/blog/2017/3/6/seitseman-tapaa-hyodyntaa-konealy-liiketoiminnassasi

IoT tulee mukaan asiakaspalveluun. Sensoridataa ymmärtämällä syntyy ennakoiva huolto, tuotanto, ongelmanratkaisu ja asiakaspalvelu. IoT ja AI täydentävät toisiaan.

https://www.ecraft.com/fin/blog/2016/8/31/iot-mukaan-asiakaspalveluun