Adaptive Insights 2017.2 tuo lisää tehoa mallintamiseen ja visualisointiin

/ Mikko Kupiainen

Versio 2017.2 tuli kaikien käyttäjien saataville viime viikonloppuna. Adaptive Discovery visualisointityökalu sai kokonaan uudistuneen käyttöliittymän, jolla graafien ja dashboardien luominen onnistuu hetkessä ja näkymien luonti ja muokkaus on intuitiivista alusta alkaen. Uudistus tuo pilvipohjaisen BI:n kaikkien Adaptive käyttäjien helposti saataville.

Mallinnukseen osalta merkittävin uusdistus on ajan muuttuminen vapaasti muokattavaksi dimensioksi. Tämä mahdollistaa viikko- tai päivätason suunnittelun esimerkiksi kassavirtalaskelman osalta. Toisaalta suunnitteluun voidaan määrittää poikkeavia summaperiodeja kuten 4 kuukauden pituiset tertiaalit.
 
Helppokäyttöisyyttä ja monipuolisuutta parantaa rivipohjaisten sivujen uudet dynaamiset suodatustoiminnallisuudet. Uudet kaavasyntaksit ja monidimensiosivujen linkitystoiminto puolestaan lisäävät mallinnuksessa tehokkuutta ja suorituskykyä huomattavasti.

Raportointipuolella visuaalista asua on modernisoitu ja uudet laskennalliset sarakkeet mahdollistavat monipuolisen laskennan hyödyntämisen suoraan raportilla.

adaptiveinsights 2017.2