Dynamics saa lisää tekoälysovelluksia ja mixed realitya

/ Petri Räsänen
dynamics tekoäly.jpg

Dynamics 365 sai tuoreessa julkistuksessa uusia tekoälyominaisuuksia ja lisätyn todellisuuden sovelluksia. Ne tuovat lisää työtehoa sekä analyysivoimaa ja samalla muuttavat tapaamme tehdä töitä.

Organisaatioilla on tihenevä tarve uudelleenjärjestellä omia liiketoimintaprosessejaan, koska asiakastarpeet , kilpailu ja teknologian muutokset pakottavat siihen. Tähän tarpeeseen Dynamics 365 vastaa. Dynamics yhdistää toiminnanohjauksen (ERP) ja asiakkuudenhallinnan (CRM) toimintoja ja kaataa niiden välisiä raja-aitoja. Dynamics 365:n avulla voi nopeasti rakentaa uusia, läpi toimintojen leikkaavia prosesseja.

Microsoft julkisti 1. lokakuuta joukon uusia Dynamicsin sovelluksia ja ominaisuuksia, jotka tulevat käyttöön syyskauden aikana. Tässä lyhyt katsaus uutuuksiin.

Koneälyä asiakaspalveluun, markkinointiin ja myyntiin


Uusia julkistuksia on kolme: Dynamics 365 for Market Insights, Dynamics 365 for Sales ja Dynamics 365 for Customer Service. Lisätietoja näistä kaikista tekoälyominaisuuksista löydät Dynamics 365 AI -sivustolta.


Dynamicsin koneälysovellukset tuottavat ja hoitavat

 • älykkäitä ja osuvampia suositteluja käyttäjille

 • yksinkertaisia virtuaaliagentin hoitamia asiakaspalvelutehtäviä

 • analyysiä markkinointi- ja myyntifunnelin tilanteesta

 • tekstin- ja puheenymmärrystä datan analysointiin

 • tietoa johdolle työnohjauksen ja myyntiprosessin johtamiseen

 • älykkäämpiä palvelutuotteita

 • personointia


Täältä voit katsoa lyhyen Dynamics 365 for Customer Service videodemon arkisesta koneälyn käyttötilanteesta.

Lisätty todellisuus tehostaa etätiimien toimintaa ja nopeuttaa viestintää


Lisätyn todellisuuden (mixed reality) sovelluksina julkistettiin Dynamics Remote Assist ja Dynamics 365 Layout. Dynamics Remote Assist tukee kenttätyötä ja liikkuvaa työtä sekä yhdistää etätyöntekijöitä. Remote Assist voidaan yhdistää HoloLensiin ja jakaa tätä kautta esimerkiksi teknisen tuen resursseja ja apua kentällä työskenteleville asentajille, huoltohenkilökunnalle ja muihin liikkuvan työn kohteisiin. Katso täältä demovideo. Remote Assist lisää entisestään Dynamicsin vahvuuksia kenttätyön kaikenkattavana ratkaisuna.

Dynamics 365 Layout tuo tehokkuutta suunnittelutyöhön rakennusalalla, insinööritoimistoissa, tehdaslinjojen suunnittelussa, tuotteiden kokoonpanossa ja sisustussuunnittelussa. Kun Layoutin yhdistää HoloLensiin, suunnittelija näkee omin silmin sekä fyysisen tilan edessään että sille heijastetun tilankäyttösuunnitelman. Katso täältä demovideo.

Layout+HoloLens nopeuttaa suunnittelutyötä, tekee tiloista toimivampia ja auttaa löytämään vaihtoehtoja, joita suunnittelupöydällä ei edes huomattaisi. Lisätyllä todellisuudella voidaan näyttää myös sidosryhmille, kuinka silmien edessä oleva raakatila muokataan tarpeita vastaavaksi ja siihen sovitetaan eri vaihtoehtoja.

Dynamics 365 on alusta liiketoiminnan uudistamiseen: se yhdistää ja tehostaa


Alustana Dynamics 365 ylittää yrityksen eri toimintojen siilot ja tuo yhtenäisen, helppokäyttöisen tavan käsitellä tietoa.

Dynamics 365 yhdistää saumattomasti:

 • Työpöytäohjelmiston, jota työntekijä käyttää (Office 365).

 • Toiminnanohjauksen (Dynamics 365), jota työntekijän edustama

 • toiminto käyttää (markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, logistiikka,

 • talouden ohjaus).

 • Johdon raportoinnin, analytiikan ja ennustamisen (Power BI).

 • Modernin Low code App –Kehtiyksen, (Power Apps & Power Platform)

 • Teknisen back-endin (Azure, Common Data Service).

   

Dynamics 365 monipuolistuu jatkuvasti. Lisää ominaisuuksia on luvassa lähikuukausina! Kerromme mielellämme lisää Dynamics 365 -käyttömahdollisuuksista organisaatiossasi.