Microsoftin, Adoben ja SAP:n yhteishanke Open Data Initiative vapauttaa tietovirrat

Microsoftin, Adoben ja SAPin yhteishanke vapauttaa datan siirron ja jalostamisen järjestelmien välillä. Tieto liikkuu vapaasti. Vähemmän siiloja, enemmän mahdollisuuksia. Samalla data pysyy alkuperäisen omistajansa hallinnassa.

Lokakuun lopulla Microsoft, Adobe ja SAP julkistivat Open Data Initiative –hankkeen, jonka tarkoitus on vapauttaa data kulkemaan eri valmistajien järjestelmien välille. Hankkeen tavoitteena on myös luoda keinot, jolla datan siirto on tietoturvallista ja datan omistajuus pysyy alkuperäisen omistajan käsissä datan kulkiessa eri järjestelmien läpi.

Miksi tämä hanke? Koska data on yhä liian sidoksissa siihen muotoon, johon kukin järjestelmä sen tallettaa. Tämä luo turhia siiloja ja vaikeuttaa eri järjestelmien kytkemistä toisiinsa.

 

Uuden Microsoft-Adobe-SAP –yhteenliittymän ideana on mahdollistaa kaiken saatavilla olevan datan käsittely ja esteetön virtaaminen järjestelmästä toiseen.

Paremmin virtaava tieto mahdollistaa paremman asiakaspalvelun, nopeamman toiminnan ja tiedon helpomman jalostamisen analytiikka- ja koneälytyökalujen avulla. Asiakaskokemus paranee, kun data asiakkuus- ja asiointihistoriasta sekä meneillään olevasta tapahtumasta siirtyy saumattomasti järjestelmästä toiseen.Yhteisöä halutaan laajentaa


Teknisesti ideana on luoda yhtenäinen tapa tallentaa, kuvata ja käsitellä dataa. Itse data “asuu” Microsoft Azure -pilvessä ja kulkee sieltä vapaasti yhteenliittymään kuuluvien ohjelmistoyhtiöiden järjestelmästä toiseen. Olennaista on, että nyt kehitettävä yhteinen malli pitää sisällään turvaominaisuudet ja huolehtii datan omistajuudesta.

Perustajajäsenet pyrkivät saamaan lisää ohjelmistoyhtiöitä ja ratkaisutoimittajia Open Data Initiative -yhteisöön.

Matka on nipin napin alkumetreillä, sillä perustajajäsentenkään nykyiset järjestelmät eivät vielä tue uutta, yhtenäistä datan käsittelytapaa. Elementtejä tähän kuitenkin löytyy jo, kuten Microsoftin aiemmin julkistama Common Data Model.

Paremmin virtaava tieto mahdollistaa paremman asiakaspalvelun, nopeamman toiminnan ja tiedon helpomman jalostamisen analytiikka- ja koneälytyökalujen avulla.Data on kaiken liiketoiminnan polttoainetta

Liiketoiminnan kasvu vaatii joustavampaa, esteettömämpää datan virtausta eri järjestelmien välillä. Kasvu vauhdittuu datalla.

Vapaampaa datan virtausta vaatii myös ohjelmistoyhtiöiden kasvu, sillä ohjelmistot, jotka ovat liian suljettuja, nääntyvät nälkään datan puutteessa. Tämä koskettaa erityisesti Big Datan ja koneälyn ohjelmistoja.

Helposti ja turvallisesti jaettava data mahdollistaa tarkemman personoinnin, ennakoivamman analytiikan, kohdennetummat palvelut ja katkeamattoman asiakkuudenhallinnan koko asiakkuuden elinkaaren ajan.

Hyötyjiä ovat sekä loppuasiakkaat että bisnekset.

Open Data Initiative on täydentävä ajatus jo pidempään julkisuutta saaneeseen Open Data -filosofiaan. Open Data –liikkeen ideana on vapauttaa yhä enemmän tiedon lähteitä kaikkien vapaasti käytettäväksi (erityisesti julkisten toimijoiden tuottamaa dataa, mutta yhtä lailla yritysten vapaasti jakamaa dataa).

Uuden Microsoft-Adobe-SAP –yhteenliittymän ideana on puolestaan mahdollistaa kaiken saatavilla olevan datan käsittely ja esteetön virtaaminen järjestelmästä toiseen. Vapaammin liikkuva, turvallinen data on kaikkien etu.

Haluatko lisätietoja Open Data Initiativen tarjoamista mahdollisuuksista ja niiden valjastamisesta liiketoimintanne käyttöön? Ota meihin yhteyttä!