IoT - avain tehokkaampaan kenttäliiketoimintaan

IoT:lla (teollinen internet) ja kenttätyöllä on jo pitkä yhteinen historia. Siitä huolimatta IoT:n hyödyntäminen kenttäliiketoiminnassa on edelleen suhteellisen vähäistä. IoT toimii kilpailuedun mahdollistajana kenttätyön saralla vielä tänään – pian se on kuitenkin vakioratkaisu koko palvelukentällä.

IoT:n tarjoamiin mahdollisuuksiin kenttäliiketoiminnassa kannattaa tarttua hyvissä ajoin – etenkin, kun se toimii vielä kilpailuedun mahdollistajana. IoT tuottaa dataa yritysten kenttäliiketoiminnan perinteisten prosessien tehostamiseen, jonka lisäksi kerätty data on helposti hyödynnettävissä myös perinteisen kenttäliiketoiminnan ulkopuolella.

 

IoT:n vaikutukset perinteisiin kenttätyön palveluihin

Mieti perinteistä kenttätyön skenaariota: Huoltomies saa tiedon huollettavasta laitteesta ja lähtee kentälle ilman kattavaa tietoa siitä, mikä laite tarkalleen on kyseessä, mikä ongelma laitteessa on ja mitä työkaluja tai varaosia hänellä tulisi olla mukana, jotta ongelma saataisiin korjattua välittömästi paikan päälle päästyä. Ensimmäinen käynti saattaa toimia pelkkänä diagnoosikäyntinä, jonka perusteella tarvittavat työkalut ja varaosat tuodaan paikalle seuraavan käynnin mukana. Vaikka oikeat työkalut ja varaosat löytyisivät matkasta, ei mukana ole välttämättä toimenpiteen vaatimaa asiantuntijaosaamista.

Teollisen internetin ansiosta yritykset saavat tarkempaa tietoa huollettavista kohteista – reaaliaikaisesti. Hälytyksen tullessa huoltotyöntekijät voivat parhaimmillaan ratkaista ilmenneen haasteen etänä hyödyntäen esimerkiksi AR/VR-teknologiaa tai vähintäänkin määrittämään, millaisia työkaluja, varaosia ja asiantuntijuutta tarvitaan ongelman ratkaisemiseen paikan päällä. Tehokkuus paranee ja kulut pienenevät huimasti kummassakin skenaariossa.

 

Huoltotyöntekijöiden rooli painottuu asiantuntijuuteen

IoT:n ansiosta huoltomiehillä on näkymä haasteeseen ilman, että heidän tulisi käydä aina erikseen paikan päällä tai luottaa asiakkaan antamaan arvioon tilanteesta. Huoltotyöntekijät voivat itse arvioida muun muassa sen, tarvitseeko paikalle lähettää huoltomiestä vai voiko ongelman ratkaista mahdollisesti etänä. Tällöin huoltotyöntekijä voi katsoa kohteen tiedot ja parametrit etädiagnostiikalla ja ohjata asiakasta ratkaisemaan ongelman itse. Kohdetietojen helppo saatavuus muuttaa kenttätyöntekijöiden roolia entistä enemmän asiantuntijan suuntaan ja asiantuntijoille voidaan helpommin luvata vain niitä töitä, joihin heidät on palkattu.

 

IoT ja kenttätyön palvelut - merkittävimmät hyödyt:

 

  • Etädiagnostiikka Etädiagnostiikan avulla huoltotyöntekijät voivat analysoida huollon tarpeen etänä ja arvioida, tarvitseeko huoltotyöntekijöitä lähettää kohteeseen.

  • Resurssien optimointi – Etädiagnostiikan avulla huoltotyöntekijöitä ei tarvitse lähettää jokaiseen kohteeseen, joka tuo säästöjä matkakustannuksiin ja tehokkuutta töiden suorittamiseen. Reaaliaikaisen tiedon ansiosta ja tarkkojen kohdetietojen ansiosta yrityksillä on myös helpompi ohjata oikeat asiantuntijat, oikeisiin kohteisiin, oikea-aikaisesti ja tarpeellisten resurssien kanssa, joka myös vaikuttaa vähentävästi ns. hukkareissuihin.

  • Ennakoiva huoltoPredictive Maintenance on yksi IoT:n ja kenttätyönpalveluiden merkittävimmistä hyödyistä. IoT:n toimittaman laitteistodatan kuten käyttötuntien ansiosta kohteelle voidaan rakentaa ennuste siitä, milloin seuraava huolto on ajankohtainen.

  • Raportointi Reaaliaikaista dataa laitteistoista, sen käyttöasteista ja arvioita huoltoväleistä. Ja nämä ovat vain osa IoT:n mahdollistamista datakoosteista yrityksen raportoinnin rikastamiseksi.

  • Laitteiston myynti palveluna – IoT:n avulla yritys voi myös muuttaa liiketoimintaansa tuotekeskeisestä palvelukeskeiseksi, myymällä laitteistoja koneen sijaan palveluna.

 

Data on valtaa

IoT tuottaa uskomattoman määrän dataa yrityksen käyttöön. Datan hyödyntäminen ei rajoitu kuitenkaan pelkkään huollon ennakointiin, etädiagnostiikkaan, huollon suunnitteluun ja raportointiin. IoT:n tarjoama data luo yrityksille kilpailukykyasetelman, jossa yritys voi laitteistojen ja palvelujen lisäksi myydä myös dataa.  Dataa voidaan myös hyödyntää lukuisiin erilaisiin optimointeihin ja hyödyntää prosessien ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen – ja oman kilpailuasemansa kasvattamiseen.

 

Tietoturva & IoT

On tärkeää, että tietoturva ja muut tekniset haasteet on huomioitu IoT:n hyödyntämisessä. Ratkaisujen rajapintojen tulee olla turvattu hakkeroitumisia vastaan. Lisäksi on tärkeää, että IoT:n tuottama data ohjataan oikeisiin kanaviin ja rajataan vain sille tarkoitettujen osapuolien saataville.

Microsoftin yksi ratkaisu suojaukseen on Trusted Platform Module (TPM), joka on kryptograafinen apusuoritin IoT-laitteen piirilevyllä tietojen salaamiseen ja purkamiseen. TMP osaa salata datan niin kryptaamalla kuin sitomalla datan hyödyntämisen osaksi tietyn alustan tietoja. TMP onkin kansainvälisesti tehokas ja tunnustettu tapa tietojen tehokkaaseen suojaamiseen – ja se löytyy vakiona Microsoftin IoT-ratkaisuista.

TMP:n lisäksi lisää suojaa ja käytettävyyttä IoT-datalle voi hankkia käyttämällä Azuren IoT Hubia, joka on ratkaisu suuren IoT-laitteistomäärän hallinnointiin ja konfigurointiin. IoT Hubin avulla yritys voi myös tehokkaammin ohjata datan oikeisiin kanaviin ja varmistaa käytön rajoittuvan vain sille tarkoitetulle osapuolille.

 

Haluatko lisätietoja?

Onko kenttätyön toiminnan kehittäminen yrityksellenne ajankohtainen aihe? Voit ottaa meihin yhteyttä tai lukea lisää aiheesta kenttätyön palvelut -sivultamme. Voit myös perehtyä aiheeseen lisää lataamalla maksuttoman oppaamme: ”Kenttätyön palvelut ja koneäly”.