Tajua dataa tai kuihdu

tajua-dataa-tai-kuihdu.jpg

Datan valjastaminen hyötykäyttöön ja datan ymmärtäminen tuovat lisäarvoa päätöksentekoon - varmistaen, että tehdyt päätökset ovat liiketoiminnan kannalta oikeita. Lukutaidon merkitystä tuskin kukaan kyseenalaistaa. Lukutaitoinen ihminen nimittäin ymmärtää ympäröivää maailmaa huomattavasti paremmin kuin ihminen, joka ei voi valistaa itseään tai kyseenalaistaa vallitsevaa tilaa. Datalukutaito yksinkertaisuudessaan tarkoittaa kykyä lukea dataa, työskennellä datan kanssa, analysoida ja haastaa näkemäänsä. Jos dataa ei ymmärretä, ei sitä voi myöskään analysoida tai haastaa. Data itsessään on hyödytöntä, mikäli sen pohjalta ei tehdä toimenpiteitä.

Gartner kertoi helmikuisessa trendiraportissaan*, että vuoteen 2020 mennessä 50 % organisaatioista puuttuu riittävää AI- ja datalukutaito-osaamista saavuttaakseen arvoa liiketoiminnalle. Samaan aikaan Qlikin toimesta on tutkittu, että vain 24 % bisnespäättäjistä on datalukutaitoisia. Näin ollen 76 % bisnespäättäjistä ei luota kykyynsä hyödyntää dataa tehokkaasti.

Informaatioähkyssä datasta tulee tunnistaa omalle liiketoiminnalle relevantit asiat ja kääntää ne toimenpiteiksi. Datan hyödyntämisen kulttuuri ja mahdollistaminen jokaiselle työntekijälle auttaa organisaation jokaisella tasolla, sillä dataa ymmärtävät työntekijät:

  • oivaltavat ja tekevät päätökset nopeammin.

  • kysyvät bisneksen kannalta oikeat kysymykset ja tekevät parempia päätöksiä. Kun dataa ymmärtää, se lisää varmuutta päätöksentekoon ja dataa uskaltaa myös kyseenalaistaa.

  • auttavat vastaamaan markkinamuutoksiin ja pysymään kilpailijoita edellä.

  • sitoutuvat työnantajaansa vahvemmin, kun heitä osallistetaan päivittäiseen päätöksentekoon.

Mikäli haluat kasvattaa datalukutaidon osuutta omassa organisaatiossasi ja varmistaa, etteivät kilpailijanne kuihduta markkinaosuuttanne, Qlik tarjoaa muun muassa maksutonta kurssimateriaalia dataohjattuun päätöksentekoon: www.qlik.com/GetDataLiterate.

*Fostering Data Literacy and Information as a Second Language: A Gartner Trend Insight Report (February 2018)