IoT:n ja toiminnanohjauksen valjastamaton potentiaali

Reittioptimointi, huollon ennakointi ja resursoinnin suunnittelu – teollinen internet tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia lukuisille toimialoille. Internet of Things (IoT), eli teollinen internet tuo älykkyyttä yrityksen toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen. Mikä tahansa laite voidaan varustaa pienellä sirulla, joka mittaa ja viestii toiminnasta netin yli. Raportoitavia asioita voivat olla esimerkiksi sen käyttötunnit, ja huoltotarve. Lähes mitä tahansa voidaan mitata, analysoida tai etäohjata.

Teollinen internet tuo älykkyyttä toiminnanohjaukseen samalla, kun toiminnanohjaus tuo järjestelmällisyyttä IoT:n tuottamaan tietoon. ERP voi huomioida IoT:n reaaliaikaisen tiedon toiminnanohjauksessa samalla, kun ERP auttaa jäsentämään IoT:n tuottamasta datasta tarvetta kohteessa tapahtuneisiin muutoksiin reagointiin.

 

Älykkyyttä ja ennakointia päivittäiseen toimintaan


Teollisen internetin tuottama tieto liittyy usein esim. kohteisiin asennettujen antureiden rekisteröimiin ympäristömuutoksiin, kuten lämpötilaan tai värinään. Anturi lähettää jatkuvasti tietoa itsestään, joka rekisteröityy suoraan toiminnanohjausjärjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tulkitsemaan, milloin muutos edellyttää reagointia yrityksen päädystä ja ohjaa toimintaa tämän tiedon mukaisesti. Esimerkki reagointia edellyttävästä tilanteesta on tasaisesti pidemmällä aikavälillä kohonnut arvo, kuten lämpötila. Koneälyn avulla reagointia vaativat toimenpiteet voidaan parhaimmillaan hoitaa jopa etänä ja ohjaamalla toimenpiteitä kohteessa, säästäen mm yrityksen kulukustannuksia.

Teollisen internetin suurimmat hyödyt liittyvät ennakointiin ja reaaliaikaisen tiedon hyödyntämiseen. Sen hyödyntämisen tulee kuitenkin olla liiketoiminta- ja analytiikkapohjaista – IoT ei saa olla pistemäinen, yksinään toimiva ratkaisu yrityksen muiden järjestelmien ja prosessien ulkopuolella. Ennakoivasta analytiikasta suurimmat hyödyt saadaan, kun se yhdistetään osaksi yrityksen päivittäistä kokonaistoimintaa – yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää.

IoT ei saa olla pistemäinen, yksinään toimiva ratkaisu yrityksen muiden järjestelmien ja prosessien ulkopuolella. Ennakoivasta analytiikasta suurimmat hyödyt saadaan, kun se yhdistetään osaksi yrityksen päivittäistä kokonaistoimintaa – yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää.

 

Miljoonasäästöjä päivittäin  – Case Rolls Royce

Teollisen Internetin ja toiminnanohjauksen yhdistämisen suurimmat hyödyt tulevat toiminnan tehostamisesta tuottojen kasvattamiseksi ja kulujen vähentämiseksi. IoT:n tuomat mahdollisuudet ennakoivaan analytiikkaan auttavat välttämään esimerkiksi laitteistojen toimintakatkoksia. Kun yritys osaa ennakoida resursseihinsa liittyvät käyttökatkot ja huoltotarpeet, on tuloksena merkittävät kustannussäästöt. Harvoilla aloilla kustannussäästöt ovat kuitenkaan samaa luokkaa, kuin matkustajalennoilla.

Rolls Royce hyödyntää Azuren IoT-teknologiaa analysoidakseen sen moottoreiden tilaa, polttoainekulutusta ja huollon tarvetta. Azuren tuottaman analytiikan avulla Rolls Royce voi suunnitella tarvittavat huollot jo osaksi matkustajakoneiden lentoaikatauluja, jolloin huoltotiimi on määränpäässä jo valmiudessa, eikä huollosta koidu viivästyksiä lennon aikatauluihin – muutoksia, jotka voivat kustantaa lentoyhtiölle miljoonia päivätasolla. Tutustu referenssiin tarkemmin alla olevasta videosta:

 

IoT tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia - miksei niitä hyödynnetä?
 

Vaikka teollista internetiä on hyödynnetty etenkin teollisuuden puolella jo toistakymmentä vuotta, on se silti suurimmalta osin vielä hyödyntämätön resurssi. Tämä johtuu siitä, että teknologinen vallankumous on edelleen joissain organisaatioissa vasta aluillaan – siirtyminen Excel-taulukoista toiminnanohjaukseen on edelleen käynnissä.

Teknologia on nykyisin niin kehittynyttä ja edullista vuosikymmenen takaiseen verrattuna, että koko maailma on avoinna yrityksille. On vain tärkeää osata ja uskaltaa tarttua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Teknologia toimii menestyksen avaimena niille organisaatioille, jotka osaavat sitoa ratkaisun hankinnan ja käytön yrityksen liiketoimintatavoitteisiin. Pelkän tavoitteellisuuden lisäksi on kuitenkin tärkeää myös mukauttaa yrityksen omia toimintatapoja ja prosesseja uusien järjestelmien mukaisesti.

Teollinen internet yhdessä toiminnanohjauksen kanssa tarjoaa suuria mahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat valmiita tarttumaan niihin. Entä sinä - oletko valmis?

Onko teille ajankohtaista siirtää toiminnaohjauksenne uudelle tasolle? Autamme teitä mielellämme – jos sinulla on lisäkysymyksiä teolliseen internetiin liittyen tai haluat keskustella kokemuksestamme aiheesta, ota meihin yhteyttä.