Qlikin uusi tie – Disrupt Everything – hämmennä kaikkea

/ Tomi Maukonen
qlik qonnections

 

Qlik Qonnections -tapahtumaa voi sanoa uuden tien aluksi. Qlik on selkeästi tehnyt muutoksia toimintaansa ja tavoittelee edelleen uudistunutta suuntaa. Meille tiedolla johtamisen ammattilaisina tämä näyttäytyy mm. seuraavien Qonnections-tapahtumassa esille nousseiden asioiden kautta: 

  • Disrupt everything – kiteytettynä se tarkoittaa hämmennä kaikkea ja toimi toisin kuin muut pyytämättä sitä anteeksi. Tämä on Qlikin pääteema jatkossa!
  • Qlik-organisaatiota johtaa uusittu johto. Mike Capone otti Qlik -koneiston haltuun noin neljä kuukautta sitten.
  • Teknologia muuttuu edelleen automatisoituna lähemmäksi käyttäjää. Auttaa, ohjaa ja neuvoo!
  • Datan lukutaito teknologian ohella nähdään avaintekijäksi liiketoiminnan johtamisessa.
  • Qlik näkee asiakkaan menestymisen hyvin tärkeäksi, pelkkä lisenssimyynti ei ole ratkaisu, vaan ns. ”customer success”, asiakkaan saama hyöty ja mahdollisuudet ovat pitkällä aikavälillä hyvin tärkeitä elementtejä

 

Qlik organisaation johdossa on uusia pelintekijöitä jatkossa:

  • Mike Capone, CEO
  • Chris Jones, EVP World wide sales
  • Roberto, Sigona CCO

Uuden johdon vahva viesti oli myös, että Qlikview on tärkeä osuus teknologiaplatformia tulevaisuudessakin. Kokonaisuutena Qlikin tuotekehitysviesti markkinoille on:  ”Teknologiaan tullaan satsaamaan paljon”,  CEO Mike Caponen kiteyttämänä. Etäältä katsottuna muutamia välittömiä huomioita uudella tiellä ovat avoimuus, uusi partner -keskeinen myyntikanava, tarjota enemmän asiakkalle eli ”tuotepaketointi” yhdessä partnereiden kanssa sekä panostus asiakaskeskeisyyteen.

Qlikin viestissä korostuu vahvasti mielestämme asiakaslähtöisyys sekä hyötyjen ja mahdollisuuksien luominen. Loppukäyttäjäläheisyys korostuu kun työväline avustaa, ohjaa analytiikan luomisessa ja analysoinnissa. Itse Qlik-alustan osalta avoimet rajapinnat sekä muokattavuus ovat keskeisiä asioita. 

 

Asiakkaan menestyminen

Qlikin vahva viesti on panostaa asiakkuuksiin. Roberto Sigona aloitti Chief Customer Officerina. Tämä on mielestämme suunta että Qlik haluaa vahvemmin jatkossa auttaa asiakasta löytämään hyötyjä ja mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä myös että Qlikin ja partnerin pitää tehdä voimakkaampaa ja tiiviimpää yhteistyötä jatkossa asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Partnerina meille tämä tarkoittaa myös sitä että oma IPR:mme on edelleen entistä tärkeämpää (Lisätietoja: https://biextensionplatform.com/)

Älykkyyttä työvälineeseen

Self-Service -raportointi on ollut keskiössä ja puheenaiheena muutamia vuosia. Qlikin teknologia lähestyminen mahdollistaa ihmisen, datan ja koneen yhteistyön. Qonnectionissa nähtyjen uudistusten myötä tuote osaa neuvoa mitä visualisointia on hyvä käyttää minkäkin datan kohdalla. Kuulostaa mukavalta lisämahdollisuudelta jo olemassa olevien eCraftin koneälyratkaisujen rinnalle! Milloin koittaa se aika että koneäly nostaa johtajalle automatisoidusti tarvittavat asiat sopivalla tavalla visualisoituna ja mitäs kaikkea seuraa sen jälkeen?

Data on nykyajan kultaa

Data on nykyajan kultaa, kuten Qonnectionsissakin on mm. CEO Mike Caponen suusta kuultu ja se on sitä tulevaisuudessakin ja pitkään. Datan määrät tulevat moninkertaistumaan tulevina vuosina ja meidän pitää oppia hyödyntämään sitä entistä moninaisemmin kaikessa elämässämme. Datan lukutaito tulee olemaan yksi isoimpia vaatimuksia meille kaikille. Jokohan peruskoulut alkavat opettaa sitä D-kielenä Suomessakin?  

Tiedolla johtamisessa tämä tarkoittaa Qlikin Global Head of Data Literacy Jordan Morrowta lainataksemme: ”Olen nörtti ja jatkossa meidän kaikkien pitää oppia nörteiksi datan lukutaidon osalta”. Tämä tarkoittaa sitä, että johtajien täytyy itse osata lukea yhtiönsä dataa ja tehdä siltä pohjalta päätökset. IT-osasto kyllä toimittaa BI-ratkaisut, mutta johtaja ei voi ulkoistaa datan hyödyntämistä päätöksen teossa.

Tule kuulemaan lisää ja tapaamaan mm. Qlikin CEO Mike Caponea henkilökohtaisesti

Järjestämme 12.6.2018 QLIK USER GROUP: Liiketoimintahyötyjä etsimässä – näe koko kuva –tapahtuman, jossa puhutaan isosti yllämainittujen + muiden asioiden hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Qlikin CEO:n lisäksi paikalle on tulossa myös mm. erittäin mielenkiintoinen asiakascasepuheenvuoro! Katso koko ohjelma ja ilmoittaudu!

Qonnectionsterveisin,

Mika Pohjola ja Mika Ahtinen