eCraft Future Business Day -tunnelmia

/ Maria Heimonen

eCraftin vuoden päätapahtuma eCraft Future Business Day keräsi 24.5.2018 kokoon innostavat puhujat ja innostuneen yleisön. Tapahtuma oli täynnä konkreettisia asiakaspuheenvuoroja siitä, miten voit kehittää ja kasvattaa liiketoimintaasi hyödyntäen uusia businessmahdollisuuksia kuten mm. koneälyä, robotiikkaa sekä IoT:ta. Päivä herätteli Suomen yritysjohtoa katsomaan bisnestään kriittisesti:  Tulevaisuus on jo täällä, hyppää kelkkaan nyt tai jää jälkeen. 
 

Varmista tänään, että olet pelissä huomennakin


Kuten tapahtuman teema "Huomisen liiketoiminta tänään" antoi ymmärtää, päivä oli täynnä puhetta tulevaisuuden bisneksen mahdollistamisesta hyödyntäen uusimpia teknologioita kuten koneälyä, robotiikkaa ja IoT:ta. Parhaimmillaan näillä keinoilla luodaan kokonaan uudenlainen bisnes. 
 

Marina Salenius, Kiinteistömaailman varatoimitusjohtaja kertoi, että he haluavat katsoa tulevaisuuteen, eivät vain erppien tuottamaan menneisyyteen. Siksi tarvitaan perinteisten trendiennusteiden sijaan edistyksellisempää analytiikkaa ja tekoälyä. Oma data ei riitä, vaan siihen yhdistetään tietoa toimialan tietokannoista ja muista lähteistä. Tämän avulla Kiinteistömaailma on luonut lukuisia uusi palveluita sekä asiakkailleen että omille yrittäjilleen. Intoa lisää se, että tiedolla johtaminen nopeutti myyntiaikoja 20-50 % ja nosti työkaluja käyttäneiden yrittäjien myyntiä selvästi.
 

Riku Moisio, Palmian ICT-ja kehitysjohtaja, kertoi opiskelleensa yleistä historiaa ja tekevänsä nyt päivätöinään yleistä tulevaisuutta. Tässä tulevaisuudessa ihminen on tärkein sensori, joka välittää dataa Palmian siivouksen tai kiinteistöhuollon tai kouluruokailun onnistumisesta. Tämä asiakkaan kokemus, reaaliajassa mitattuna, yhdistetään tekniseen tietoon ja vasta tästä saadun synteesin jälkeen ryhdytään toimenpiteisiin.


Aki Karppinen, Head of ICT Assistorilta puolestaan sanoi, että logistiikka-alalla on nyt rakennettava liiketoimintamallit, prosessit ja järjestelmät, jotka mahdollistavat uusien palveluiden synnyttämisen tulevaisuudessa. Ja ne on rakennettava nimenomaan liiketoiminta ja prosessien uudistaminen edellä, ei järjestelmähankkeina. Assistor on myös loistava esimerkki alallaan siitä, miten ns. perinteisen logistiikkayhtiön prosessit käännetään asiakaskeskeisiksi. 

eCraft Future Business Day 1


Sujuvoita arkea, järkeistä prosesseja

 

Tulevaisuudessa menestyminen ei ole pelkkää tekniikkaa vaan päinvastoin, iso fokus johtamisessa tulee asettaa liiketoiminnan prosessien järkevöittämiseen ja optimointiin. Tämä ns. perinteisempi osa digitalisaatiosta tuo organisaatioille isot tehokkuushyödyt. 


Aalto-yliopiston Head of Finance & Control Jukka Stenroos kertoi, kuinka yksi suurimpia haasteita digiloikassa oli ihmisten huoli siitä, että tehtävien sujuvoittamisen myötä heiltä menee työpaikka alta. Järkeistäminen tuo työhön mielekkyyttä, mutta monesti syyt puolustuu legacy-järjestelmiä ja totuttua työtapaa ovat tunnetasolla. Mahdollisuudet ylittävät kuitenkin monenkertaisesti haasteet ja siksi Aalto-yliopistollakin panostetaan nyt voimakkaasti prosessien optimointiin. Analytiikkaa viedään myös oppilaiden palvelemiseen: Opintosuunnitelmia voidaan jatkossa laatia yhdistelemällä dataa siitä, mitkä kurssit ottaneet opiskelijat ovat työllistyneet parhaiten. 

 

Sari Heino, projektipäällikkö Cargotecilta osoitti, miten kymmenien päällekkäisten järjestelmien yhdistäminen ja siivoaminen paransi kustannustehokkuutta, nopeutti läpimenoaikoja, vähensi virheitä, toi joustavuutta ja paransi asiakaspalvelua. Se myös synnytti uuden alustan, jonka päälle voi rakentaa lisäarvopalveluja, jotka entisellä infrastruktuurilla eivät olisi olleet edes mahdollisia.

 

Vantaan Energian Financial Manager Stefan Forsström kertoi, kuinka aikansa elänyt talouden ennuste- ja suunnittelumalli oli muuttunut jäykäksi ja vaati erityisosaamista toimiakseen. Uudistamalla järjestelmät ne saatiin paitsi taloushallinnon, myös kaikkien konsernin liiketoimintojen päivittäiseen käyttöön ja liiketoiminnan ohjaukseen. Käytöstä tuli ketterää ja aiempien rajoitteiden sijaan järjestelmään voidaan nyt syöttää dataa joustavasti mistä lähteestä tahansa. Kukaan ei jäänyt kaipaamaan vanhaa ja käyttötavat alkoivat heti monipuolistua.Sijoittajan näkökulma kilpailukyvyn luomiseen

 

Parhaimmillaan yrityksen vahva visio tulevaisuudesta tuo kilpailuetua, jota on vaikea kopioida. Sijoittajat näkevät kuitenkin tietyn menestysreseptin toistuvan useissa kannattavissa yrityksissä: Ihmiset & kulttuuri, orgaanisen kasvun vahvistaminen sekä digitalisaatio ja teknologia ovat avainasemassa menestyksen luomisessa.  
 

Omistajan näkökulmasta kertoivat pääomasijoittaja Capmanin toimitusjohtaja Joakim Frimodig ja sukuomisteiden teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiö Ahlström Capitalin rahoitusjohtaja Pasi Koota. Heidän yhtiönsä sijoittavat kymmeniin kasvuyrityksiin ja näkevät ne lainalaisuudet, jotka nostavat yritykset menestykseen.


Oikea tyyppi oikeassa roolissa, on Joakim Frimodigin resepti. Strategia on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on päivittäinen toiminta, johtajuus ja kulttuuri. Myös teknologia on isossa roolissa menestyvän organisaation reseptiä määrittäessa.  Capman ohjaa uusia omistuskohteitaan löytämään sen yhden osa-alueen, jossa yritys on ylivoimaisen kilpailukykyinen. Sen jälkeen strategiakalvot laitetaan sivuun ja keskitytään arkiseen tekeminen, jolla kilpailukyky muuttuu todeksi.

 

Pasi Koota kertoi, että arvon tuottamisessa kaikki perustuu tiedolla johtamiseen. Se puolestaan perustuu siihen, että tieto on samalla hetkellä kaikkialla, kun se syntyy lähdejärjestelmään. Kaikkien on katsottava samaa lähdetietoa, samalla työkalulla, olipa tiedon hyödyntäjä hallituksessa tai kiinteistöhuollon pakettiautossa. Avain tähän on kulttuuri, joka suosii faktoja mielipiteiden sijaan. 
 

Tulevaisuus on jo täällä: Hyppää kelkkaan nyt tai jää jälkeen


Moni haluaa ajatella koneälyä, 5G:tä, alustataloutta ja robotiikkaa median luomina hypeinä vailla konkreettista pohjaa, mutta nyt on hyvä viimeistään herätä. Kaikki nämä teknologiat ovat jo hyödynnettävissä uuden liiketoiminnan luojina ja toiminnan tehostajina. Mikäli haluat, että bisneksesi on elossa jatkossakin, tähän kelkkaan on hypättävä mukaan nyt.  
 

Pekka Sivonen Business Finlandilta näytti, kuinka tulevaisuus on jo täällä. Siinä 5G ja sen nyt pilotoitavat hankkeet tuo lisää tunteja päivään, kun etäläsnäolo on arkea. Siinä data, alustatalous ja tekoäly ovat Suomen kasvun moottorit. Siinä Ponsse ei myy vain metsäkonetta, vaan hakkuuaukean reunaan toimitettuja puukuutioita palveluna Brasiliassa.
 

Päivän moderaattori Antti Merilehto korosti, että menestys ratkeaa arkisissa haasteissa: kuinka saat ei-teknologiaorientoituneet johtoryhmän jäsenet ymmärtämään muutoksen välttämättömyyden tai kuinka saat ravisteltua harteiltasi ikuisen suunnittelun ja pakotat itsesi tekemään jotain uutta vielä ennen juhannusta!
 

Kuten eCraftin hallituksen puheenjohtaja Sune Dannberg avauspuheenvuorossaan totesi: eCraft on ensi vuonna täyttyvän kahdenkymmenen toimintavuoden aikana tullut tunnetuksi siitä, että se pyrkii aina edelläkävijyyteen. Siitä aiomme pitää kiinni jatkossakin. Joka päivä.

 

eCraft Future Business Day 2