Dynamics 365 for Finance and Operations - toiminnanohjausta suuryrityksille

Suurien yrityksien on mahdotonta pyörittää liiketoimintaansa ilman järjestelmää, joka kokoaa yrityksen liiketoiminnot yhteen. Parhaassa tapauksessa toiminnanohjausjärjestelmä auttaa optimoimaan ja tehostamaan liiketoiminnan prosesseja itsessään.

Uuden sukupolven Dynamics 365 -ratkaisu on suunniteltu räätälöitäväksi, jolloin saat juuri sinulle sopivan ratkaisun - toimialasta riippumatta. Kysynnän ennustaminen, tuotanto, varasto, kustannuslaskenta, taloushallinto, myynti ja osto ovat prosesseja, jotka edellyttävät integroitua päätöksentekoa perustuen suureen määrään dataa. Dynamics 365 ratkaisu on suunniteltu vastaamaan juuri näihin haasteisiin, joihin kasvua ja kannattavuutta tavoittelevat yritykset törmäävät.

 

Suurien yritysten toiminta asettaa omat vaatimuksensa toiminnanohjausjärjestelmälle

 

  • Kansainvälisyys – Oli kansainvälistyminen vasta osa yritysten tulevaisuuden suunnitelmia tai osa jokapäiväistä arkea, tulee suurien yritysten toiminnanohjausratkaisun ottaa kansainvälisyys huomioon. Toiminta useissa maissa vaikuttaa merkittävästi käytänteisiin ja lainsäädäntöihin, jotka toiminnassa tulee ottaa huomioon, kuten erilaiset säädökset kirjanpitoon liittyen.
  • Integraatiot - Tavallisesti mitä isompi yritys on, sitä enemmän järjestelmiä sillä on käytössä. Useista erillisratkaisusta koostuva IT-ympäristö tarvitsee kokonaisratkaisun, joka tuo kaiken tarpeellisen yhden katon alle tehokkaasti integraatioiden avulla, jotta tieto kulkee järjestelmästä toiseen.
  • Käyttöoikeudet – Suurissa yrityksissä kaiken tiedon ei tule eikä kannata olla kaikkien saatavilla. Liiketoimintaprosessi koostuu useista pitkistä ketjuista, joihin pääsyyn tulee määrittää käyttöoikeuksia ja käyttöoikeustasoja.
  • Raportointi – Suurille yrityksille on tyypillistä niiden laajempi tarve raportoinnille. Toiminnanohjausjärjestelmän tulee tällöin tukea raportointia eri tasoilla – esim. pienen alan asiantuntijan tarvitsema raportti on täysin eri, kuin konsernijohdon raportointitarve.

 

Miten Dynamics 365 for Finance and Operations eroaa muista Dynamics ratkaisuista?

 

Dynamics 365 for Finance and Operations on isompi ja monipuolisempi, kuin muut ohjelmistoperheensä jäsenet ja sen sisälle on rakennettu merkittävästi muita järjestelmiä enemmän business logiikkaa. Operations on myös täysin integroitu järjestelmä, jonka ansiosta kaikki muutokset heijastuvat suoraan koko järjestelmään.

Dynamics 365 for Finance and Operations vastaa monimutkaisen liiketoiminnan tarpeisiin, tarjoten laajennetuilla toiminnallisuuksillaan tukea esimerkiksi tuotantoprosesseihin, toimitusketjujen hallintaan sekä monimutkaisiin varasto- ja logistiikkatoimintoihin. Operations toimii toiminnan ja taloustoiminnon selkärankana, jossa kulkee sekä varastot ja kirjanpito että kevyempien käyttöliittymien kautta ratkaisut tuotannosta myyntiin ja kenttäpalveluihin.

 

4 x helppo - Miten Dynamics 365 for Finance and Operations tukee suurten yritysten toimintaa?

 

Helppokäyttöinen - Operations tarjoaa valmiita ominaisuuksia, esimerkiksi logistiikkaan, taloushallintoon, yrityksen perustoimintoihin, projektihallintaan ja suunnitteluun liittyen – moderniin käyttöjärjestelmään paketoituna. Perinteistä verkkosivua/sovellusta muistuttavaan käyttöliittymään voidaan upottaa erilaisia raportteja ja graafeja, jotka tekevät järjestelmästä intuitiivisen käyttää ja tarjoaa tukea kaiken tasoisten käyttäjien sitouttamiseen ratkaisun käyttöön.

Helppo muokata – Ratkaisu tarjoaa helppoa muokattavuutta, jonka ansiosta se vastaa helposti yritysten erityistarpeisiin. Muokattavuutensa ansiosta Operations saadaan helposti tukemaan yritysten kansainvälistä toimintaa, mutta myös yrityksen toimipisteiden erilaista toimintaa. Esimerkiksi tuotantoyritys ei todennäköisesti harjoita tuotantotoimintaa yhtä vahvasti kaikissa lokaatioissa. Sen sijaan osa toimipisteistä voi toimia puhtaasti myyntitoimistoina. Myyntitoimistoilla ei ole yhtä kattavia tarpeita toiminnanohjausjärjestelmälle kuin tuotantotoiminnalla – mutta toimipisteiden välisten tietojen tulee silti olla yhtenäisiä. Tällöin myyntipisteisiin voidaan perustaa pelkkä D365 for Sales ja ohjata myyntitoimiston raportointi koko yrityksen selkärankaan – Dynamics 365 for Finance and Operationsiin.

Integroituu helposti – Operations integroituu helposti monenlaisiin järjestelmiin, jotka toimivat yrityksessä sen rinnalla. Järjestelmää voidaan laajentaa ulkopuolisten toimittajien moduuleilla, kuten laskunkierrätyksellä. Natiivisti järjestelmään integroidut ratkaisut toimivat pääjärjestelmän sisällä, jolloin ne eivät tarvitse erillistä käyttöliittymää - joka taas helpottaa käyttäjien toimintaa kaikkien käyttöliittymien näyttäessä samalta. Tämän ansiosta esim.  maksuliikenne saadaan hoidettua järjestelmän sisällä pankkijärjestelmä-integraatioiden avulla. Lisäksi Dynamics 365 for Finance and Operations tarjoaa sisäisen integraation suoraan PowerBI:hin, jonka raportteja voidaan helposti upottaa erilaisiin näkymiin.

Helppoa kasvua pilvipohjaisuuden ansiosta – Uusien ratkaisujen hankinta tarkoittaa edelleen usein merkittäviä investointeja konesaleihin. Hyvin paljon helpottava asia, kun tämä on täysin pilvipalveluna toimiva, ei tarvita hirveitä investointeja alkuun konesaleihin. Yrityksille, joilla on useammassa paikassa toimintaa tai kasvusuunnitelmia, konesalihankinnat voivat aiheuttaa haasteita – tai ainakin päänvaivaa. Pilvipalveluna toimiva järjestelmä tarjoaa helpotusta investoihin sekä helpotusta yrityksen skaalautumiseen. Jos esimerkiksi 1000 hengen yhtiö ostaa 5000 hengen yhtiön, yritysmuutos ei vaadi merkittäviä toimenpiteitä teknisesti olemassa olevan ratkaisun laajentamiseen, vaan kasvusta selvitään hankkimalla lisätehoa pilvestä.

 

Muokattavuus ja jatkuvan kehityksen helppous – lue, miksi Paperinkeräys valitsi ratkaisukseen D365-järjestelmän ja sen taustalle Dynamics Operationsin ->

 

Oletko sinä Dynamics 365 for Finance and Operations -ratkaisun tarpeessa?

 

  • Yrityksen tieto ei ole yhtenäistä – tieto on pirstaloitunutta
  • IT-ympäristön kehittäminen jumittaa lukuisiin toisistaan irrallisiin tai täsmäratkaisuihin, jotka eivät kommunikoi (tarpeeksi) keskenään
  • Olemassa olevat ratkaisut eivät tue liiketoimintaprosessien kehitystä
  • Tarvitsette tulevaisuudessa järjestelmää, joka tukee laajentumista ulkomaille sekä erilaisten liiketoimintaprosessien harjoittamista eri lokaatioissa

 

Haluatko lisätietoja Dynamics 365 for Finance and Operations -järjestelmästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksellesi? Ota meihin yhteyttä!