Microsoft on pilviratkaisujen ykkönen

Vuoden 2018 loppupuolella tehdyn Top 10 -pilvipalvelujen toimittajavertailussa Microsoft sijoittui ensimmäiselle sijalle. Microsoftin ensimmäinen sija perustuu listauksessa mm. panostukseen pilven kaikkiin kolmeen tasoon (IaaS, PaaS ja SaaS) ja markkinoiden johtoasemaan pilvipalveluista saaduista tuotoista.

Top 10 -listauksen kärkeä pitää Microsoftin lisäksi tutut nimet, kuten Amazon, IBM, Salesforce ja SAP. Pilvipalveluiden merkityksestä modernissa liiketoimintaympäristössä puhuu myös lokakuun lopulla julkistettu ohjelmistojättiläisten yhteishanke Open Data Initiative, jossa Microsoft, Adobe ja SAP työskentelevät yhdessä avatakseen ratkaisujensa rajapintoja datan siiloutumisen välttämiseksi ja datan reaaliaikaisemman ja tehokkaamman hyödyntämisen mahdollistamiseksi.

Pilvipalvelut maalaavat modernien liiketoimintaratkaisujen maisemaa – mutta miksi siitä ollaan niin kiinnostuneita? Ja miksi pilviratkaisuihin siirtyminen on yrityksille kannattavaa?

 

Teknologia on jatkuvasti läsnä arjessamme

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella kertoi Microsoftin Ignite-tapahtuman puheessaan siitä, kuinka teknologia on nykyisin jatkuvasti läsnä arjessamme. Yksi suurimmista esimerkeistä teknologian kasvaneesta roolista arjestamme liittyykin muuttuneeseen tapaan hakea tietoa ja tehdä ostopäätöksiä - asiakas on suorittanut jo noin 70 % ostoprosessistaan ennen ensimmäistä yhteydenottoa myyntiin. Tämän vuoksi yrityksen läsnäolon ja sen tekemän vaikutuksen merkitys verkossa ja verkostoissa kasvaa.

Teknologian roolin kasvaessa myös käyttämämme ratkaisut verkostoituvat täysin uusilla tavoilla. Käyttämämme palvelut, kuten sosiaalisen median alustat ja hakukoneet keräävät jatkuvasti tietoa meistä ja kiinnostuksen kohteistamme. B2B-yrityksien ydinjärjestelmät keräävät samalla tapaa jatkuvasti jalostettavissa ja hyödynnettävissä olevaa dataa niin asiakkaista kuin liiketoiminnasta.

Data, tiedon jalostaminen aidoksi näkemykseksi sekä liiketoimintakriittisen tiedon helpompi käsiteltävyys ovat avain yrityksen palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Sen vuoksi datan reaaliaikaisen ja tehokkaan prosessoinnin merkitys kasvaa päivä päivältä.

 

Älykkyys tulee kaikkiin käytettyihin ratkaisuihin

Hyödynnämme älykästä teknologiaa jo jokapäiväisessä elämässämme. Käytämme puheohjattuja älypuhelimia ja navigoimme arjessamme Google Mapsin älykkään karttaohjelman avulla välttääksemme ruuhkautuneimpia reittivalintoja.

Kuluttajapuolella älykkyys osana käytettyjä ratkaisuja on helpompi sisäistää – elämmehän sen kanssa parhaillaan. Mutta yhä useammin liiketoiminnassa älykkyyden merkitys osana käytettyjä liiketoimintaratkaisuja jää taka-alalle, eikä sen käyttömahdollisuuksia – ja ajankohtaisuutta – ole vielä yrityksissä täysin sisäistetty.

Yrityksen kerryttämän valtavan datamäärän hyödyntäminen älykkäiden ratkaisujen avulla tulee olemaan yksi vedenjakajista menestyvien ja ei-menestyvien yritysten välillä. Yritysten hyödynnettävissä oleva data tarjoaa yrityksille mahdollisuuden toteuttaa täysin uudenlaisia AI- eli koneälylähtöisiä liiketoimintaprosesseja, kuten älykkäitä chatbotteja.

Suomalaisessa ympäristössä yksi tutuimpia chatbot-esimerkkejä on vakuutusyhtiö Ifin hyödyntämä chatbot Emma, jonka käyttöönotto on helpottanut ja nopeuttanut Ifin asiakaspalvelutiimin työtä. Chatbotin hoitaessa perinteisimmät tapaukset sen ihmistyökaverit voivat paneutua tehokkaammin erikoistapausten ratkaisemiseen.

 

Pilvipalvelut tarjoavat joustavan alustan liiketoiminnan kehitykseen

Elämme parhaillaan ns. teollisuuden neljättä vallankumousta. Virallisen määritelmän mukaan kyseessä on fyysisten, digitaalisten ja biologisten ympäristöjen rajojen hämärtyminen. Tämä vallankumous pakottaa myös yrityksiä miettimään omaa olemustaan uusiksi ja miettimään, miten yritykset voivat toimia entistä tehokkaammin tai miten yritykset voivat reagoida muutoksiin entistä reaaliaikaisemmin tässä uudessa vallitsevassa ympäristössä.

Pilvipalveluiden moderni ja joustava arkkitehtuuri mahdollistaa yrityksille uuden tavan kehittää liiketoimintaprosesseja, jotka palvelevat asiakkaita ja yrityksen kehitystä entistä tehokkaammin. Yksi hyvä esimerkki pilvipalvelujen mahdollistamasta ratkaisujen käytettävyyden laajentamisesta on moderni tapa kustomoida ERP-ratkaisuja.

ERP-järjestelmiä on pitkään pidetty yritysten pakollisena pahana, joka ensihankinnan jälkeen pysyy täysin muuttumattomana siihen saakka, että siihen kohdistetaan pitkäaikainen ja raskas kehitysprosessi - tai vielä järeämpi kokonainen järjestelmäuudistus. Nykyisin ERP-ratkaisujen toiminnallisuuksia voidaan kuitenkin laajentaa rakentamalla yrityksen tarpeisiin vastaavat ratkaisun osat olemassa olevan järjestelmän ulkopuolelle.

Millaisia ratkaisuja järjestelmien joustavassa kustomoinnissa voidaan hyödyntää? Microsoftin Power Platform on malliesimerkki helppokäyttöisestä alustasta uusien liiketoimintasovellusten rakentamiseen, laajentamiseen ja kustomointiin.

 

Miksi siirtyminen on-premises -maailmasta pilvimaailmaan kannattaa?

1.     Datan reaaliaikainen hyödyntäminen. Pilvipalveluissa kaikki järjestelmädata on heti käytettävissä ja analysoitavissa esimerkiksi koneälyn avulla. On-premises-ratkaisuissa data tulee kerätä datawarehouseen, jonka prosessoinnista vastaa erillinen ratkaisu. Tämän vuoksi datan prosessointi on hitaampaa, eikä dataa voida hyödyntää samalla tavalla kuin pilvipalveluissa.

2.     Pilvimaailmalla eroon versiovaihdoksista ja vanhoista käyttöliittymistä. Pilvessä oleva järjestelmä päivittyy jatkuvasti, eikä ratkaisun saattaminen ajantasalle vaadi erillisiä versiovaihdoksia. Pilvipalveluilla ratkaisun uudistaminen yrityksen muuttuviin tarpeisiin on huomattavasti skaalautuvampaa. Liiketoiminnan kehittäminen tehostuu, kun sen hidasteeksi ei muodustu tarve vaihtaa versiota toiseen.

 

Haluatko tietää lisää pilvipalveluista ja niiden mahdollisuuksista asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä? Voit lukea pilvipalveluiden hankintaa käsittelevän artikkelimme “Pilvipalvelut yrityksille - ABC-hankintaopas” tai ottaa meihin yhteyttä – autamme mielellämme!