Bisneshyötyjä asiakkaalle tuotannonhallinnan prosessien tehostamisesta

Tuotannon johtavan konsultin työhön intoa antavat asiakkaiden liiketoiminnan prosessien kehittämisen lisäksi uudet teknologiat ja mahdollisuudet, kuten mobiilikäyttöliittymien ja template-toimitusmallin edelleen kehittäminen ja hyödyntäminen. Jesse nauttii haasteista ja itsensä ja työnsä kehittämisestä.

Tässä työssä parasta on, kun pääsee sisään asiakkaan ydinliiketoimintaprosesseihin ja voi kertoa kehitysehdotuksia. Kun asiakas sitten syttyy ja innostuu ehdotuksista - se on hienointa”, kertoo Jesse työstään.

Jesse Dufva työskentelee johtavana tuotannonhallinnan konsulttina eCraftilla Microsoft Dynamics 365 -tuotteiden parissa. Hän on mukana tuotannon asiantuntijana asiakasprojekteissa tarpeiden kartoitusvaiheesta aina projektien toteuttamisen ja testauksen kautta käyttöönoton jälkeiseen nk. hypercare-vaiheeseen saakka.

Työssä kehittyy jatkuvasti: on erilaisia tarpeita, erilaisia ratkaisuja ja teknologia kehittyy jatkuvasti antaen uusia mahdollisuuksia. ”Tykkään soveltaa ja kehittää asioita niin työssä kuin muutoinkin – se on osa minua”, kuvailee Jesse.


Uratarina-Jesse_thumb.jpg

Yhteistyötä asiakkaiden ja eri osa-alueiden ammattilaisten kanssa

Asiakkaan tarpeiden kartoitusvaiheessa tuotannon konsultti käy asiakkaan prosesseja läpi, kartoittaa tarkkaan tuotannon, tuotannonsuunnittelun, tuotehallinnan ja varastologistiikan prosessit. Työ on tiimityötä, jossa asiantuntijat täydentävät toisiaan – tässä prosessissa tuotannon asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa ostoihin ja myynnin osa-alueisiin erikoistuneen kollegansa kanssa, mutta myös muiden osa-alueiden ammattilaisten kanssa.

Asiakkaan tarpeet mallinnetaan ja mietitään tarkkaan, miten ne osuvat prosessikaavioihin ja millä tavoin järjestelmä saadaan tukemaan parhaiten asiakkaan tarpeita.

Piirrän prosessin sellaiseksi, että se olisi mahdollisimman tehokas asiakkaan prosesseihin, liiketoiminta-alaan ja asiakkaan kulttuuriin nähden. Juuri tässä vaiheessa asiakkaalle pyritään löytämään bisneshyötyjä, kun prosesseja tiivistetään”, kuvailee Jesse omaa työtään.

Prosessien tehostaminen vaatii usein yrityksessä toimintatapojen muuttamista ja se taas vaatii meiltä konsulteilta vahvaa ammattimaista otetta vakuuttaa asiakas tekemään järkeviä ja tarvittavia muutoksia prosesseihinsa”, jatkaa Jesse. ”Välillä pitää olla tiukka. Luonteeltani olen sellainen, että tuon asian esiin silloin, kun sen aika on.”

Järjestelmähankkeen tekemisen ja testaamisen aikana kumppani antaa vastuuta ja siirtää omistajuutta asiakkaalle, jotta projekti ja käyttöönotto sujuisivat mahdollisimman sujuvasti ja luonnollisesti. Projektin omistajuus ja kunnollinen kouluttaminen ovatkin tärkeitä puolia yritysten liiketoimintahankkeiden onnistumisessa.


Tuotannonsuunnittelua ja mobiilisovelluksia - kokemukset ovat laajentaneet osaamista

Mitä nyt teen työkseni, on monen asian kombinaatio. Kaikki, mitä olen työurallani tehnyt, on laajentanut osaamistani ja vienyt minua eteenpäin. Jos minulta olisi 15-vuotiaana kysytty, millainen työura minulla tulee olemaan, en olisi osannut vastata”, kertoo Jesse.

Jessellä on reilun 15 vuoden kokemus työskentelystä teollisuuden parissa. Vahvan pohjan hänen osaamiselleen luo työskentely prosessiteollisuuden yrityksessä tuotannonsuunnittelijana ja järjestelmäarkkitehtina noin kymmenen vuoden ajalta. Työssä hänelle tuli tutuksi tuotannonhallinnan koko ketju, mutta samalla hän huomasi myös puutteita järjestelmäratkaisuissa.

Tuotannonsuunnittelijana sain paljon vapaa-aikana puheluita töistä, ja tietoja piti tarkistaa toiminnanohjausjärjestelmästä, mutta silloin ei ollut mobiilisovelluksia käytössämme olevaan ERP-järjestelmään. Aloin itse kehittää mobiilikäyttöliittymää omiin tarpeisiini, että pääsisin varastosaldoihin ja muihin tietoihin kännykästäni”, kertaa Jesse kokemuksiaan. Hän tunnisti samoja tarpeita muillakin, joten hänelle heräsi idea perustaa yritys, joka valmistaa mobiilikäyttöliittymiä erilaisiin ERP-järjestelmiin. Yritystään Jesse pyöritti muutaman vuoden, mutta sittemmin hän on myynyt sen sekä tuotteidensa lisenssit toiselle toimijalle. Kiinnostus mobiilimahdollisuuksiin on kuitenkin säilynyt.

Tie Dynamics-konsultiksi oli Jesselle luonnollinen jatkumo tuotannon asiantuntijana. Konsultin roolissa jonkin aikaa työskenneltyään hän halusi ulkomaille töihin isoihin kansainvälisiin projekteihin ja työskentelikin Thaimaassa muutaman vuoden ajan. Paluu Suomeen toi uusia tuulia ja uusia mahdollisuuksia.


Template-toimitusmallin kehittäminen innostaa tuotannon ammattilaista

Tällä hetkellä Jesseä innostaa eCraftilla asiakasprojektien lisäksi mahdollisuus käyttää osaamistaan ja kokemustaan Dynamics 365 Template -toimitusmallin edelleen kehittämisessä. ”Konseptointi on ollut mielessäni aiemminkin ja olen ihmetellyt, miksi projektit aina aloitetaan alusta ja samalla tavalla, vaikka tietty kaava toistuu ja paljon tietoa on konsultin päässä jo valmiina”, Jesse sanoo.

eCraftin Dynamics 365 Template on ketterä toimitusmalli, joka nopeuttaa liiketoimintahankkeen aloittamista ja jonka avulla liiketoimintajärjestelmän kokonaisratkaisu on mahdollista ottaa joustavasti ja hallitusti käyttöön. Template-mallissa on huomioita yritysten perusliiketoimintaprosessit ja siihen on valittu valmiiksi joukko erilaisia sovelluksia, jotka täydentävät ERP:n perustoiminnallisuuksia. Template-mallia eCraftin asiantuntijat kehitettävät edelleen käyttäjäystävällisemmäksi ja muun muassa tuotannon templatesta kehitetään eri versioita erilaisten tuotantoyritysten tarpeita vastaaviksi, kuten prosessiteollisuuteen, kappaletavarateollisuuteen ja projektituotantoon.

Tämä kehitystyö on erittäin kiinnostavaa ja sopii minulle täydellisesti – olen tosi kiinnostunut sekä mobiilikäyttöliittymien että template-mallin kehittämisestä erityisesti teollisuuden yritysten tarpeita vastaavaksi”, summaa Jesse.

eCraftilla Jesse pääsee hyödyntämään koko uransa aikana kertynyttä vahvaa osaamistaan sekä innostustaan modernien toiminnanohjaus- ja kenttähuollon ratkaisujen sekä innovatiivisten mobiilikäyttöliittymien ja sovellusten parissa.