Niemi Palvelut tehostaa toimintaansa ja parantaa asiakaspalveluaan uudella liiketoimintaratkaisulla yhteistyössä eCraftin kanssa

Niemi_asiakasreferenssi_tausta.jpg

Suomen johtava muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys Niemi Palvelut Oy jatkaa pitkään kestänyttä yhteistyötä eCraftin kanssa ryhtyessään laajaan kehityshankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyyn vaikuttavia liiketoimintaprosesseja ja uudistaa toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua ja kehitystä.

Niemi Palveluiden valitsema ratkaisukokonaisuus pohjautuu liiketoiminta-alustaan, jossa yhdistyvät Microsoftin globaali teknologia ja eCraftin asiakaskohtaiset sovellukset. Pilvipalvelupohjainen alusta kehittyy ja skaalautuu liiketoiminnan tarpeiden ja yrityksen kasvun mukaan. Ratkaisu luo erinomaisen pohjan yrityksen kasvavalle liiketoiminnalle.

eCraft toimittaa Niemi Palveluille nykyaikaisen järjestelmäkokonaisuuden, joka koostuu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations -toiminnanohjausjärjestelmästä sekä Niemen tarpeisiin kehitetystä sovelluskokonaisuudesta.

Ratkaisun avulla Niemi haluaa tehostaa ja optimoida muutto- ja logistiikkapalveluiden toimintaa, vahvistaa alan edelläkävijyyttä ja parantaa asiakaspalvelua muun muassa reaaliaikaisella asiakasviestinnällä. Järjestelmän käytettävyyteen ja ohjaavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, millä tavoitellaan työn tehostamista sekä työtyytyväisyyttä.

Uuden ratkaisun keskeisimpiä tavoitteita ovat paremman palvelun ja toiminnan tehokkuuden lisäämisen lisäksi myös tietojen luotettavuuden ja reaaliaikaisen seurattavuuden parantaminen sekä mahdollisuus hyödyntää tietoa läpinäkyvästi ja paremmin yrityksen liiketoiminnassa. Kattava, helppokäyttöinen, toimintavarma ja helposti muokattava nykyaikainen järjestelmä tukee myös Niemi Palveluiden tavoitetta ylläpitää ja parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä.

Haluamme olla oman toimialamme selkeä edelläkävijä ja kehittää toimintaamme siten, että voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteenamme oli löytää Niemi Palveluiden liiketoimintaa erinomaisesti ymmärtävä kumppani sekä paras ratkaisu, joka vastaa yrityksemme liiketoiminnan vaatimuksiin ja huomioi myös sen tulevaisuuden kasvutarpeet, toiminnan häiriintymättä”, kertoo Mikko Helvelahti, johtaja, Niemi Palvelut Oy.

Olemme iloisia voidessamme jatkaa tiivistä yhteistyötä Niemi Palveluiden kanssa. Valittu moderni ratkaisuarkkitehtuuri, uusi liiketoimintajärjestelmäkokonaisuus ja tarjoamamme palvelut tukevat Niemen nykyistä liiketoimintaa ja mahdollistavat sen kehittämisen myös pitkälle tulevaisuuteen”, kommentoi Ville Hemmilä, toimitusjohtaja, eCraft Oy Ab.

Niemi Palvelut Oy on perheyritys, jonka palveluihin kuuluvat koti-, yritys- ja ulkomaanmuuttojen ohella tapahtuma- ja logistiikkapalvelut. Yritys tarjoaa palveluita ympäri Suomen ja huolehtii vuosittain noin 35 000 muuttoa ja 60 000 muuta palveluprojektia. Niemi Palveluilla työskentelee 1300 palvelutehtävien erikoisosaajaa. Yrityksen arvoihin kuuluu vastuullisuus ja ekologisuus, ja yritys tarjoaakin ensimmäisenä Suomessa puhtaita ja ekologisia ympäristöä säästäviä biokaasumuuttoja. Lue lisää: www.niemi.fi

Lisätiedot:

Niemi Palvelut Oy: Mikko Helvelahti p. 040 767 8532, mikko.helvelahti@niemi.fi

eCraft Oy Ab: Ville Hemmilä, p. 040 069 5345, ville.hemmila@ecraft.com