Controller 2025 – pää pois tasekirjasta

eCraft Controller 2025_thumb.jpg

Tulevaisuuden Controller on liiketoimintajohdon keskeinen partneri, analytiikkatyökalujen ja -ratkaisujen asiantuntija - ei kammiossaan kyhjöttävä pavunlaskija.

Modernin toiminnanohjausjärjestelmän ja älykkään teknologian tarjotessa kattavasti mahdollisuuksia taloushallinnon manuaalisten prosessien automatisointiin, Controller voi keskittää tekemisensä liiketoimintaprosessien syvälliseen ymmärtämiseen, tukemiseen ja optimointiin. Tämän prosessin tulokset näkyvät paitsi tuloslaskelman alimmalla rivillä, myös tukiprosessien sujuvoitumisena ja hallinnollisen roinan vähenemisenä.

Taloushallinto on historiallisesti konservatiivinen alue yrityksen toiminnassa. ”Jos se ei ole rikki, älä koske siihen” on ollut monessa yrityksessä taloushallinnon kehittämisen ohjenuora.

ERP-projekteissa on ollut kovin vähän voitettavaa, mutta paljon hävittävää. Vähemmän rohkaisevia esimerkkejä puihin menneistä toiminnanohjausjärjestelmien toimituksista revitellään isosti mediassa.

Samanaikaisesti monen yrityksen hallinnon järjestelmien IT-velka on usein jo 20 vuotta.

Uudet pilvinatiivit ERP-ratkaisut muuttavat kuitenkin ratkaisevasti tätä ERP-kehittämisen kauhun tasapainoa tarjoamalla valmiina ratkaisuja ja kyvykkyyksiä, jotka ovat aiemmin vaatineet satojen miljoonien eurojen kehityspanostuksia.

”Toimiva tapa” tai ”toimiva ratkaisu” ei enää yksistään riitä - ja se korostuu yhä vahvemmin lähivuosien aikana. Kilpailuetua tulee lähteä tavoittelemaan entistä vahvemmin datasta. Tämä on tulevaisuuden Controllerin työsarkaa.


“Data is the King” – ja Controller on datan omistaja

Talousfunktion rooli yrityksissä on kasvanut. Moni talousjohtaja omistaa nykyään suuren osan yhtiön IT-järjestelmistä. Lisäksi monet yritykset ovat luopuneet erillisestä COO:n roolista. Heidän tehtävänsä on jaettu usein talousjohtajan ja toimitusjohtajan kesken, ja tämä osaltaan kuvastaa sitä, miten ERP-järjestelmän tuottama kuva liiketoiminnasta läpäisee koko organisaation.

Rutiinitehtävien automatisointi on antanut talousjohdolle enemmän mahdollisuuksia keskittyä strategisiin kysymyksiin, sekä sparrata yrityksen muuta johtoa tekemään enemmän päätöksiä datan ja faktojen kautta aiemman perstuntuman sijaan.

Tieto on valtaa, joka on korostunut jo nyt ja tulee korostumaan entisestään yrityksissä myös tulevaisuudessa. Data ja sen pohjalta jalostettu tieto ovat osa-alueita, jotka tarjoavat yrityksille kriittisiä työkaluja kilpailuedun rakentamiseen ja parantamiseen. Koska ote ja ymmärrys tietoihin löytyy Controllerilta, tulee Controller jatkossa toimimaan näkyvämmin eräänlaisena konsultoivana valmentajana.


Datan hyödyntäminen vaatii oikeat työkalut

Datan määrä yksistään ei takaa tehokkaita analyysejä ja kattavia lopputuloksia. Määrän käsittelyyn täytyy löytyä oikeat työkalut ja osaamista niiden hyödyntämiseen. Siksi tulevaisuudessa Controllerin toimenkuvassa korostuu järjestelmäosaamisen, toimialaymmärryksen ja loogisen ajattelukyvyn lisäksi kehittyneiden data-analyysimenetelmien hallinta.

Valtaosa rutiinitöistä on jo nyt automatisoitu, ja koneoppimisen ja tekoälyn avulla yhä isommat prosessikokonaisuudet pyörivät automaattisesti taustalla. Ainoastaan jollain tavalla hälyyttävät poikkeukset tuodaan ihmissilmien ihmeteltäviksi ja päätettäväksi.

Azure-pilvipalvelualustan yli on mahdollista kutsua yhtä maailman kehittyneimmistä tekoälyistä yksinkertaisten rajapintojen kautta. Yrityksen omat ERP-järjestelmät ovat yleensä jo tuottaneet historiallisesti riittävästi dataa tämän tekoälyn opettamiseksi. Lähes kaikki näiden rajapintojen yli tapahtuvat toiminnallisuudet voidaan integroida saumattomasti Microsoft Dynamics 365 -ratkaisuun.


Muuttuva arvomaailma heijastuu myös Controllerin toimintaan

Ympäristöystävälliset ratkaisut ja ekologiset prosessit ovat jatkuvasti pinnalla. Yrityksiltä odotetaan vastuullista toimintaa Suomen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Nämä muutokset yleisessä arvomaailmassa tulevat vaikuttamaan myös ERP-järjestelmien laskentakohteisiin. Esimerkiksi yrityksen omaa hiilijalanjälkeä ja päästöihin liittyviä lukemia tullaan seuraamaan jatkossa huomattavasti nykyistä tarkemmin ja näkyvämmin.

Vanha totuus on se, että yksinäisissä, integroimattomissa raportointiratkaisuissa pyörivät datat ovat sutta ja sekundaa – roskaa sisään, roskaa ulos. Integroimalla tämä raportointi kiinteäksi osaksi yrityksen ERP-järjestelmää saavutetaan sekä helppo todennettavuus että prosessiautomaation hyödyt.

Tulevaisuuden Controller vuonna 2025 toimii vahvasti liiketoimintajohdon rinnalla yrityksen kilpailuedun kasvattamisessa dataan ja sen pohjalta älykkään teknologian mahdollistamaan jalostettuun tietoon perustuen.

Taloushallinnon ammattilainen – haluatko sinä olla mukana tässä kehityksessä, viilaamassa oman yrityksesi liiketoimintaprosesseja, liiketoimintajärjestelmiä ja omaa osaamistasi kuntoon niin, että yrityksesi menestyy myös tulevaisuudessa? Ota yhteyttä meihin, niin tulemme keskustelemaan kanssasi aiheesta lisää ja kertomaan Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun mahdollisuuksista yrityksesi kilpailukyvyn kasvattamisessa.